Demanti pisanja Info Vranjskih o “slučaju Buštranjica”Povodom teksta “Dve žalbe za Buštranjicu” objavljenog u čtvrtaj na ortalu Info Vranjske stigao je demant jednog od optuženih u ovom procesu.

Demanti prenosimo u celini.Dana 19. 08. 2021. godine Info Vranjske objavili su „Više javno tužiulaštvo u Vranju i odbrana okrivljenih u slučaju „Buštranjica“ uložili su žalbe Apelacionom sudu u Nišu, kao drugostepenom na presudu Višeg suda u Vranju“.

Nadalje, „navodi u obrazloženju uloženih žalbi su prema očekivanju, dijametralno suprotni – VJT traži oštriju kaznu, a odbrana okrivljenih, takođe prema očekivanju blaže sankcije za osuđene“.Data informacija je neistinita. Naime, Viši sud u Vranju zaključno sa 19. 08. 2021. godine nije dostavio otpravak presude, kako braniocima optuženih, optuženima, kao i VJT u Vranju.

Dakle, učesnici u postupku nisu ni mogli da ulože žalbu na prvostepenu presudu drugostepenom, Apelacionom sudu.

Pozivanje u informaciji na ožalbene navode u obrazloženju uloženih žalbi je u najmanju ruku tendeciozno i zlonamerno, a u nameri pritiska na pravosudni sistem, što je nedopustivo, budući da se žalbe mogu uložiti tek nakon dostave otpravka presude strankama u predviđenom zakonskom roku.

Čudno je, da informacija sadrži podatke da je odbrana optuženih „prema očekivanju“ tražila blaže sankcije, a da to proizilazi u obrazloženju uloženih žalbi, što je informacija neistinita.

Ukazujem na primenu čl.3 st.2 Zakonika o krivičnom postupku da sredstva javnog obaveštavanja su dužna da se pridržavaju da svako se smatra nevinim sve dok se njegova krivica za krivično delo ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda i da se javnim izjavama o okrivljenom, krivičnom delu i postupku ne povređuju prava okrivljenog.

Dakle, na osnovu čl.83 st.1 Zakona o javnom informisanju i medijima, kako je informacijom u navedenom članku povređeno moje pravo, to zahtevam pravo na odgovor da je informacija neistinita i da na osnovu st.2 čl.83 navedenog zakona odgovorni urednik objavi moj odgovor.

Podnosilac odgovora

Saša Stojilković iz s.Buštranje

NIV

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. Nеko 19/08/2021
    2. Miki 20/08/2021

    Ostavi komentar