RODNA RAVNOPRAVNOST I NATALITETTu i tamo bljesne poneki tekst u štampi, zazvuči nam nešto sa TV ekrana o rodnoj ravnopravnosti (RR). I na lokalu naravno… Ipak, malo ko zna čini se da i u okviru grada Vranja, postoji Komisija za RR. Imala sam zadovoljstvo da nedavno slušam prezentaciju a ovu temu  g.Bjorna Mosberga, Savetnika za razvoj i saradnju u Ambasadi Švedske u Beogradu. Dakle, Švedska pitanje RR  vidi kao veoma važno, ne samo za žene. RR, kaže Mosberg, otvara dva pitanja, suptilno sakrivena, na koje retko ko pomisli kad se pomene RR, a to su demografska kretanja i privredno-ekonomski razvoj. Demografska kretanja u Švedskoj govore da populacija raste , stopa nataliteta tamo je najviša u Evropi. Ipak, istraživanja su čudo i pokazala su da postoji jasna veza između demografskih podataka i RR! U Italiji i Španiji je evidentan pad nataliteta. I to sve zbog Rodne (ne)ravnopravnosti – jer žene sve više žele da „izađu“ iz tradicionalne uloge i posvete se karijeri. A efekat demografskih promena utiče i na muškarce i na žene i na penzioni sistem – zar je to malo komponenata koje govore da RR treba (ključno) time da se bavi. Žene već jesu uzele aktivno učešće u tome, shvatile svoj značaj i ulogu u društvu i koliko je važno da budu na rukovodećim mestima (nikako imperativno!).

Da budem jasna – sve to je bilo sadržano u prezentaciji g.Bjorga – obrađeno do najsitnijih detalja, koji pokazuje da evropske firme u kojima žene donose odluke imaju privredni rast, profit, pozitivnu atmosferu, a zaposleni su odaniji firmi…Analitičari su dokazali da je dohodak na evropskom nivou 15 odsto veći tamo gde su žene u sistemu rukovođenja. Muškarci su tamo uključeniji i odgovorniji u porodici – više učestvuju… Nadam se da je i vas dotaklo ovo informisanje o značaju RR, bar o onom segmentu koji se meni učinio kao nešto o čemu vredi pisati, prezentaciji koju bi vredelo videti… Ženama i muškarcima: Uključite se po pitanju saznanja o Rodnoj ravnopravnosti – jer vaš zajednički rad je važan za vas, vašu decu i razvoj naše zemlje!

Nadam se da vredi!  • Ostavi komentar