Opasnost od aditiva

Eko Taxi Vranje

Aditivi predstavljaju supstance koje se iz tehnoloških razloga namerno dodaju prehrambenim proizvodima tokom proizvodnje, prerade, pripreme, obrade, pakovanja, transporta ili čuvanja, pri čemu same, direktno ili indirekto, postaju sastojci tih proizvoda ili na drugi način utiču na njihova svojstva.

Za korišćenje aditiva u prehrambenoj industriji ponekad ima opravdanja, ali često i nema. Na osnovu preporuka specijalizovane komisije, donose se nacionalni propisi-zakonski akti o aditivima.



Na osnovu novih naučnih saznanja, pozitivna lista aditiva se stalno proverava i menja odgovarajućim  dopunskim zakonskim aktima. Na deklaraciji prehrambenih proizvoda mora de se nalazi podatak o vrsti upotrebljenih aditiva, što je od značaja za ljude podložne alergijama, kao i za sve one koji žele da konzumiraju hranu bez aditiva. Aditivi nemaju hranljivu vrednost i trebalo bi,  što i svi propisi nalažu, da se upotrebljavaju samo oni koji nisu štetni po ljudsko zdravlje.

O štetnom uticaju pojedinih aditiva na zdravlje potrošača sve je više dokaza u naučnim krugovima.Tako, na primer, glutamat i aspartam  su toksini koji predstavljaju veliki rizik kad je u pitanju dečiji nervni sistem u razvoju. Oni mogu da oštete mozak i izazovu bolest u tom delu. Na njih je humana populacija 8-10 puta osetljivija od eksperimentalnih životinja. Aspartam koji se nalazi u bezalkoholnim dijetalni pićima i grickalicama izaziva oštećenje ćelija, ima mutagen i kancerogena svojstva, izaziva glavobolju,pad koncentracije.

Aditivi koji se veoma često koriste u izradi proizvoda od mesa i topljenih sireva, kao što su natrijum i kalijum-trifostate i tripolifostate, mogu da izazovu određene gastro-intestinalne probleme, jer blokiraju brojne enzime u crevnom traktu. Takođe je utvrđeno da kalijum-bromat, koji se, inače, koristi u pekarstvu može da izazove mučninu, povraćanje,dijareju i mnoge druge tegobe.



  • Ostavi komentar