‘Šenje

Eko Taxi Vranje

Tip sa kojim delim kancelariju, karakterističan po neprestanom,
bezrazložnom dranju i žickanju mojih cigareta, ne dozvoljava mi da
poslednji dan legalnog pušenja u zatvorenim prostorijama obeležim
pušenjem u kancelariji, terajući me da to i danas radim na terasi.
Smrdi mu duvanski dim.
Taj licemeraj me neodoljivo podseća na kampanju o primeni Zakona o
zaštiti stanovništva o izloženosti duvanskom dimu, koji će sutra (u
četvrtak, 11. novembra 2010. godine) i definitivno stupiti na snagu.
Dok Skupština menja i usvaja zakone da bi političari legalizovali
sukob interesa, omogućili prisluškivanje komunikacija građana bez
sudskog odobrenja, i uveli drakonske kazne za medije (to je sve bilo
ove godine) kao vrhunski domet u civilizacijskom napretku zemlje sada
nam se predstavljaju komunalne patrole koje će ići po kancelarijama i
kažnjavati debelo, ne samo za pušenje nego i za negde nađen opušak, pa
čak i miris duvanskog dima.
Koliko je država ozbiljno shvatila celu operaciju najbolje govori
činjenica da će nadzor nad sprovođenjem  zakona imati čak šest
ministarstava: zdravlja, prosvete, rada, trgovine i usluga, ekonomije
i unutrašnjih poslova.
Da ne bude nikakve zabune – to što ja pušim i rizikujem da istrulim od
tumora, pri tom dajući sopstvenoj deci loš primer da kad odrastu imaju
žute zube, to je moj i problem moje porodice, sa kojim ću pre ili
kasnije morati da izađem na kraj. Zato sam u principu sklon da podržim
zabranu pušenja.
Ali, tendenciozna javna kampanja ostavlja gorak ukus u ustima i zbog
toga što je Srbija evropska zemlja sa najnižim taksama na uvoz
duvanskih proizvoda, i jedna od onih u kojima su cigarete
najjeftinije, što je bio deo dila sa multinancionalnim kompanijama
koje su pristale da kupe domaće fabrike cigareta.
I za razliku od mleka koga nema i čiju proizvodnju (sudski potvrđeno)
kontrolišu monopoli, cigareta ima kol’ko ‘oćeš, i tu je snabdevanje
stabilno i čvrsto kao kamen temeljac.
Zato će gorak ukus u, zapravo jednoj pozitivnoj odluci, ostati sve dok
Skupština ne usvoji Zakon o zaštiti stanovništva od – gore navedenih
pojava.

  • Ostavi komentar