Aktivizam i mladi

Bosilegrad i omladina: Savet za MLADE puka FORMALNOSTKrovna organizacije mladih Srbije objavila je dokument o položaju mladih u Srbiji. Portal InfoVranjske.rs istraživaće položaj mladih u Pčinjskom okrugu. Pored Vranja, portal InfoVranjske.rs, istraživaće i položaj mladih u ostalim opštinama u Pčinjskom okrugu.

Prema podacima Krovne organizacije mladih Srbije opština Bosilegrad ima formiran savet za mlade kao posebno stalno radno telo skupštine opštine Bosilegrad od 11. septembra, 2021. godine, ali do danas ovaj savet nije doneo svoj poseban poslovnik ili pravnilnik o radu.Savet za mlade opštine Bosilegrad nema poslnik ili pravilnik o radu, kao ni svoj plan i program rada.

Od samog osnivanja ovog Saveta, 11. septembra, 2021. godine nije održana nijedna sednica.Kao i u Trgovištu, Savet za mlade opštine Bosilegrad nema posebnu stranicu na sajtu opštine niti zvaničnu stranicu na nekoj od društvenih mreža.

Prema podacima KOMS-a Savet za mlade opštine Bosilegrad spada u petu grupu po razvijenosti lokalnih saveta za mlade – „Osnovani da bi se zadovoljila forma“.

Kao i u većini opština na jugu Srbije, ni opština Bosilegrad nema usvojen važeći akcioni plan za mlade, dok je kancelarija za mlade formirana u okviru opštinske uprava ali nema nijednog zaposlenog.

Za razliku od Vranja, opština Bosilegrad izdvaja sredstava za lokalnu omladinsku politiku predhodne tri godine.

Bosilegrad, kao i svaka opština u Pčinjskom okrugu nema svoj omladinski klub.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. Bugarin bosilegrad 25/05/2022

    Ostavi komentar