Aktivizam i mladi

Bojana Stojković: MLADIMA dati VIŠE podrškeBojana Stojković rođena je u Vranju, trenutno živi i radi u Novom Sadu. Završila je ekonomiju ali je kako i sama kaže njena ljubav pre svega omladinski rad i neformalno obrazovanje.

Trenutno radi u NAPOR-u na poziciji programske koordinatorke. Angažovana je kao ekspertkinja za osiguranje kvaliteta volonterskih programa, kao i evaluaciju projekata, sve sa ciljem kreiranja boljeg okruženja za mlade na nacionalnom i evropskom nivou.U intervju za portal InfoVranjske.rs, Bojana Stojković govorila je o učešću mladih u javni život, NAPOR-u, omladinskoj politici grada Vranja, kancelariji za mlade…

Gde je Srbija danas po pitanju informisanosti mladih i učešču u javni život?O participaciji mladih imamo istraživanje koje je aktuelno ovih dana. U Srbiji je politička

aktivnost mladih na niskom nivou, mladih u parlamentu ima 7.6% što je malo u odnosu na Evropske zemlje, malo da se glas mladih čuje. S druge strane, omladinski sektor teži ka organizovanju i jača svoje structure i prepoznatljivost na nacionalnom nivou što je isto jedan od preduslova za aktivnu participaciju mladih. S druge strane, ako pogledamo predhodni period obuhvaćen panedmijom videćmo da je ona imala uticaja na mlade a samim tim i na njihovu uključenost u javni život. Informisanje je generalno problem u Srbiji a informisanje ka mladima je jedan od većih izazova. Nekako mi se čini da su kanali komunikacije ka mladima stalno u nekom napredovanju a mi koji šaljemo poruke nekako ne stižemo da ih ispratimo. Takodje, dosta je lažnih informacija, što na internetu što u tradicionalnim medijima, a medijska pismenost mladih nije razvijena.

Celo istraživanje možete pronaći OVDE.

Šta je NAPOR?

NAPOR je akronim Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada koja u svom savezu okuplja 49 organizacija iz Srbije. NAPOR radi na edukaciji omladinskih radnika/ca, prepoznavanju omladinkog rada kao i osiguranju kvaliteta programa za mlade.

Da li će novim predviđenim projektom Ćoška konačno biti prostor za kreativno i produktivno napredovanje mladih? 

Generalno o projektu jako malo znamo. Iz ovoga što znamo je da će Obrazovno – naučni centar ,,Ćoška – Rista Stajić” okupljati mlade talente. Ako govorimo na osnovu ovih informacija ovaj prostor ostavlja malo prostora za kreativno i produktivno napredovanje mladih na lokalu. Centar nije usmeren ka mladima iz lokalne zajednice, ne predvidja programe za mlade koji nisu napredni i na taj način neće mnogo uticati na mlade u lokalnoj zajednici. Ideja projekta je da okupi talente iz prirodnjačkih nauka, pa se postavlja pitanje šta sa ostalim mladima koji nisu talenti u tom domenu? Pozitivno kod ovog projekta je mogućnost dolaska mladih iz Srbije u naš kraj i upoznavanje sa okolinom. Ovaj ceo projekat se nadovezuje i na informisanost. Upitna je i komunikacija oko ovog projekta gde se navodi da će se ovde raditi na kontinuiranom razvoju učenika i studenata za potrebe tržišta pa se sve nekako svodi na razvoj radne snage a ne kreativnosti mladih. Generalno, potrebno je jasno razdvojiti nadležnosti institucija, organizacija, ustanova i stvarati prostor za zajedničko delovanje kako bi svi mladi bili uključeni. Informisati se šta je omladinska politika i prepoznati aktere u tom domenu. Trenutna situacija je takva da je u Vranju potrebno ojačati omladinski sektor i dati svim mladima više podrške u gradjenju kapaciteta i realizaciji ideja.

Da li se kancelarija za mlade obraća na pravi način omladini u Vranju?

Trenutno ,,Kancelarija za mlade Vranje” teži da promeni sliku i možda dođe do mladih iz lokalne zajednice. Pohvalno je što se uhvatila posla izrade Strategije za mlade i nadam se da to neće biti samo slovo na papiru. Svakako treba jačati kapacitete kancelarije, ali i omladinskog sektora. Nažalost, predhodnih godina se negovala ekskluzivnost Kancelarije za mlade i zaboravljanje da ona postoji pre svega kao spona izmeđju lokalne samouprave i svih mladih na lokalu. 

Koje su prednosti učešća mladih u projektima Erasmus+?

Sam program pruža mladima i ljudima koji rade sa mladima (formalno ili neformalno) različite mogućnosti. Generalno, program omogućuje mladima da aktivno učestvuju u programima, razmene iskustvo sa mladima iz ostalih zemalja sveta, putuju, upoznaju druge kulture i običaje. Program uči mlade o solidarnosti, inkluziji, poštovanju ljudskih prava. Tokom programa mladi imaju priliku za profesionalni i lični razvoj kroz sticanje novih veština i znanja.

M. Stanković

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. Šanko 30/12/2021

    Ostavi komentar