Aktivizam i mladi

BESPLATNA OBUKA za MLADE pravanike i novinare iz VRANJAReforma pravosuđa u Srbiji ostaje jedna od najvažnijih tema u javnosti, a ključni akteri u praćenju ovog procesa su pravnici i novinari. Njihova uloga u osiguranju transparentnosti, odgovornosti i pravičnosti ovog procesa ne može se preceniti.

U tom kontekstu, Odbor za ljudska prava Niš (CHRIN) poziva sve zainteresovane pravnike i novinare da se prijave za obuku koja će im pružiti dublje razumevanje i veštine za praćenje reforme pravosuđa.Reforma pravosuđa je ključni korak u izgradnji modernog i efikasnog sistema pravde u Srbiji. Ovaj proces ima za cilj obezbeđivanje nezavisnosti sudstva, smanjenje korupcije i osiguranje prava građana na pravično suđenje. Uprkos dosadašnjim naporima, put ka potpunoj reformi zahteva stalno praćenje, analizu i transparentnost.

Pravnici i novinari imaju posebno značajnu ulogu u ovom procesu. Pravnici igraju ključnu ulogu u interpretaciji zakona, zastupanju stranaka i obezbeđivanju poštovanja pravnih standarda. S druge strane, novinari su čuvari javnog interesa i istraživači, čije izveštavanje može osvetliti nedostatke ili uspehe reforme pravosuđa. Njihova uloga u informisanju građana o napretku i izazovima reforme ne može se prevideti.U skladu sa svojom posvećenošću promociji vladavine prava, CHRIN organizuje obuku koja je posebno prilagođena potrebama pravnika i novinara u praćenju reforme pravosuđa. Obuka će se fokusirati na ključne aspekte reforme, procese implementacije i merenje napretka. Takođe, polaznici će imati priliku da nauče kako efikasno istraživati, analizirati podatke i kritički pristupiti informacijama.

Link ka obuci za praćenje reforme pravosuđa možete pronaći na CHRIN-ovoj zvaničnoj veb stranici: https://chrin.org.rs/aktivnosti/javni-poziv-za-ucesce-u-obuci-za-pracenje-reforme-pravosuda/

Svi zainteresovani pravnici i novinari pozvani su da se prijave za ovu dragocenu obuku. Njihova angažovanost i podrška od suštinskog su značaja za uspeh reforme pravosuđa u Srbiji. Kroz ova partnerstva i zajedničke napore, možemo doprineti izgradnji pravednijeg i transparentnijeg pravosudnog sistema koji će služiti svim građanima.

Prijavite se za obuku i budite deo ovog važnog procesa reforme pravosuđa! Vaš doprinos može napraviti razliku.

NIV

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar