Aktivizam i mladi

ANALIZA: Šta bi bilo korisno, a šta ŠTETNO za BOLJI položaj mladih?Analiza u vezi boljeg položaja mladih urađena je na teritoriji Grada Vranja za period od 2021. do 2025. godine od strane koordinacionog tima za izradu Strategije za mlade.

Ova analiza je predstavljena u SWOT formatu. Termin SWOT znači: slovo S – strengths, odnosno koje su snage, slovo W – weaknesses, koje su slabosti, O – opportunities, koje su mogućnosti, i T – threats, odnosno pretnje. Analiza se odnosi na to šta bi bilo korisno, a šta štetno za unapređenje položaja mladih u periodu od nekoliko godina.Kao snage za realizaciju ciljeva su navedeni postojanje i aktivan rad Kancelarije za mlade sa mladima, kontinuirano usavršavanje kompetentnosti koordinatora KZM, raspolaganje salom OKCE, nagrade za najbolje studente, podrška lokalne samouprave u poboljšanju položaja mladih.

Slabosti koje utiču na postizanje ciljeva bi bile pasivnost i nezainteresovanost mladih za aktivno uključivanje, nemotivisanost, kasno osamostaljivanje, velika nezaposlenost, manjak programa namenjenih mladima sa sela, nedostatak konkursa za sprovođenje omladinske politike na lokalu.Kao mogućnosti, zacrtani su osnivanje Omladinskog kluba, porast saradnje sa parlamentima škola, bolje iskorišćavanje resursa, biznis HABOVI, unapređenje Saveta za mlade, razvoj preduzetničkog duha kod mladih ljudi, putem institucija kao što je Tehnološki park.

Pretnje bi mogle da budu neizvršenje transfera Republike ka opštini, kontinuirani odliv mladih, nepovoljna i ekonomska situacija na tržištu rada koja se reflektuje na mlade, nedovoljan broj visokoškolskih ustanova, ali i poremećen sistem vrednosti u društvu, što se implikuje na mlade, i nestabilna politička situacija, promena koordinatora Kancelarije za mlade promenom vlasti.

Sve ono što bi bilo korisno za ciljeve se slabo sprovodi, dok štetni faktori svakako stoje i ne radi se na njihovom izbegavanju.

Veljko ILIĆ

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. TAKO JE, KAKO JE 26/04/2024

    Ostavi komentar