Vraćamo osmeh i samopouzdanje

Eko Taxi Vranje

 SVAKA ŽENA MOŽE DA BUDE ŽRTVA

– Prve godine kad se maline zasade, ne rađaju. Naredne sam na 1.500 kvadratnih metara zasadila 2.100 sadnica. Očekujem zaradu od oko 300.000 dinara. Tim novcem deci mogu da pružim bolje uslove – kaže jedna polaznica ovog projekta.

Ivana Stošić napominje da je prioritet RCD poslednjih šest ili sedam godina zaštita žena koje su žrtve porodičnog nasilja i trafikinga, zatim deca koja su žrtve nasilja, a u poslednje dve godine se bave i pravima migranata.

Ona objašnjava da se žene najčešće vraćaju nasilniku zato što nisu dovoljno ekonomski snažne da se brinu o sebi. Pogrešno je misliti da su samo žene iz marginalizovanih grupa žrtve.

– Bilo je i intelektualki. Svaka žena može biti žrtva nasilja ili trgovine ljudima – opominje Stošićeva.

Godinama je naša država, kako kaže, bila podeljena na nevladin sektor i vladine institucije, kao dva suprotstavljena tabora.

– Proces pridruživanja Evropskoj uniji je jasan, a to je da se građani moraju udruživati u određene zajednice. Nemoguće je postići išta bez saradnje.

Dragoljub Stevanović, izvršni direktor RCD, smatra da ako žene nemaju poslovne ideje ili sredstava za otpočinjanje sopstvenog posla, tu bi trebalo tražiti teme za buduće projekte, koji bi subvencionisali poslodavce da takve žene upošljavaju.

Ovakve projekte, duži niz godina, RCD sprovodi i sa drugim marginalizovanim grupama – sa pripadnicima romske nacionalne manjine, sa mladima, ženama preduzetnicama…

Važno je da žene znaju da postoje institucije sistema i druge nevladine organizacije koje o njima brinu, a koje mogu da im pomognu u odluci da odu od nasilnika i započnu sopstveni posao.

– Podršku koju bi Grad u narednom periodu trebalo da pruži ženama žrtvama nasilja je pomoć pri zapošljavanju, jer žene uglavnom nisu u radnom odnosu i ekonomski su zavisne od nasilnika. Ministar Vulin je prilikom poslednje posete najavio da postoji predlog Vlade da privatnici budu subvencionisani – kaže Danijela Milosavljević, većnica za socijalnu politiku i lokalnu upravu.

Žene su sad ohrabrene da prijave nasilje, zbog uloge same države koja se bori protiv ovog problema, a istovremeno ženama šalje jasnu poruku da imaju poverenje u institucije.

Jelena Stojanović, defektološkinja u Sigurnoj kući, naglašava njenu svrhu, a to je obezbeđivanje fizičke i egzistencijalne sigurnosti ženi, ali i pružanje pravne i psiho-socijalne pomoći.

– U Sigurnoj kući su obezbeđeni ishrana, smeštaj, adekvatna briga i nega i svakodnevni  nadzor od strane pripadnika obezbeđenja i stručnih saradnika koji sa ženama vode individualne i grupne razgovore – kaže Stojanovićka.

STRUČNI KADAR

Gradonačelnik Slobodan Milenković naglašava da je Grad osnivač Sigurne kuće, pomaže i finansira je, ali i nakon izlaska žene dobijaju jednokratnu pomoć u iznosu od 20.000 dinara, što je na nivou prosečne zarade u Vranju.

Ove godine je, prema njegovim rečima, Grad prvi put finansirao civilni sektor koji se bavi problemom nasilja sa 600.000 dinara.

Njegov zamenik Igor Andonov apostrofira značaj i ulogu stručnog kadra, jer se žene moraju odvažiti da budu ekonomski nezavisne.

– Neophodno je da umrežimo lokalne i republičke institucije, počev od Ministarstva unutrašnjih poslova, Centra za socijalni rad, Sigurne kuće, Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite i predstavnika Grada Vranja – poručuje Andonov.

RCD ima odličnu saradnju sa lokalnim institucijama, Sigurnom kućom, Centrom za pružanje usluga. I oni iz „državnog sektora“ su prošli trening, da mogu da objašnjavaju ženama bazične biznis planove.

 

 

PROFIL

Romski centar za demokratiju (RCD) je nevladina organizacija koja postoji od 2006. godine, i bavi se zaštitom marginalizovanih grupa na jugu Srbije, njihovom inkluzijom u društvene tokove, kao i transparentnošću i participacijom građana u proces donošenja odluka na nivou lokalnih samouprava Vranja, Bujanovca i Preševa.

Tokom septembra 2016. godine, RCD je organizovao seriju trening-radionica na teme: „Pravni aspekti otpočinjanja sopstvenog posla“ i „Izrade biznis plana“, za žrtve porodičnog nasilja i stručno osoblje koje radi sa žrtvama porodičnog nasilja.

Od avgusta 2016. godine RCD realizuje projekat pod nazivom „!!!!!!New Way Out“, podržan od strane Ambasade kraljevine Holandije u Srbiji. Osnovni cilj je doprinos osnaživanju žena žrtava porodičnog nasilja u Pčinjskom okrugu, kao i jačanje kapaciteta stručnog osoblja koje radi u Sigurnoj kući u Vranju, kao i svih ostalih koji rade sa ženama žrtvama porodičnog nasilja.

 

   • Ostavi komentar