Novi početak

Eko Taxi Vranje

 MARGINALIZOVANE
Romski centar za demokratiju je nevladina organizacija koja postoji od 2006. godine, i bavi se zaštitom marginalizovanih grupa na jugu Srbije, njihovom inkluzijom u društvene tokove, kao i transparentnošću i participacijom građana u proces donošenja odluka na nivou lokalnih samouprava Vranja, Bujanovca i Preševa.
Od avgusta 2016. godine RCD sprovodi projekat pod nazivom „New Way Out“, podržan od strane ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji. Osnovni cilj projekta je doprinos osnaživanju žena žrtava porodičnog nasilja u Pčinjskom okrugu. On će se ostvariti isključivo kroz konkretnu, efikasnu saradnju civilnog i javnog sektora, uz uključivanje privrednih subjekata iz Pčinjskog okruga.
Nakon isteka ovog ugovora, RCD će nastaviti da im dalje pomaže, onde gde je to potrebno.
Tokom septembra 2016. godine, RCD je organizovao seriju trening-radionica na teme: „Pravni aspekti otpočinjanja sopstvenog posla“ i „Izrade biznis plana“, za žrtve porodičnog nasilja i stručno osoblje koje radi sa žrtvama porodičnog nasilja.
Prva asocijacija je pronalaženje posla za žene žrtve nasilja, odnosno izvora egzistencije za njih i njihovu decu. Ipak, ženama je neophodno predočiti i drugu opciju, mogućnost otpočinjanja sopstvenog posla, kako bi se trajno obezbedila egzistencija ovoj marginalizovanoj kategoriji društva.
Dragoljub Stevanović, izvršni direktor RCD, kaže da je ova organizacija, u saradnji sa Centrom za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite (CRLUSZ), kontaktirala žene koje su na njihovoj evidenciji.
– Sa onima koje su bile zainteresovane organizovali smo dva trening-seminara na temu izrade biznis plana i na osnovu njihovih rezultata na seminarima doneli odluku, u saradnji sa našim donatorima, koje će od njih dobiti grantove – rekao je Stevanović.

TRENINZI
RCD obezbedio je treninge za žene koje su bile na evidenciji CRLUSZ, ali i onih koje su se direktno javile nevladinim organizacijama tražeći neki vid vaninstitucionalizovane podrške. Iste obuke obezbeđene su i za radnike i stručne saadnike CRLUSZ koji direktno rade sa ženama i pomažu im u razmišljanju o započinjanju sopstvenog posla.
Žene koje su prošle treninge izradile su sopstvene biznis planove na osnovu ideja koje su imale, a njih četiri koje su imale najodrživije poslovne ideje dobile su grantove od, u proseku, 350.000 dinara za nabavku neophodne opreme za pokretanje sopstvenog posla. Njih četiri otvorile si tri nova preduzeća i jedno seosko gazdinstvo i otpočele sopstveni biznis, i to: uzgoj malina, dečiju igraonicu, kozmetički salon i mini štampariju. Za njih je obezbeđena konstantna mentorska podrška za vreme trajanja projekta, kako bi se u što većoj meri osigurao opstanak njihovih mikro preduzeća na lokalnom tržištu.

ZA BOLjI ŽIVOT
– RCD nam je omogućio da dobijemo mogućnost da započnemo sopstveni biznis. Zasadila sam maline koje sam dobila od njih, a dali su mi i kultivator da bih mogla da ih obrađujem – rekla je M.A.
S.C., takođe žrtva nasilja u porodici, zahvalila se na razumevanju RCD.
– Ovo mnogo znači i deci i meni. Razvedena sam sedam godina, radila sam poslove nedovoljno plaćene da bi deci obezbedila sve što im je potrebno. Dobila sam grant, opremu za igraonicu: lavirint, trambolinu, dečiji bazen, stolove, stolice, igračke… Treba dalje ulagati da bi se posao proširio, ali polako. Ovaj posao će mi obezbediti mnogo bolji život – zadovoljna je S.C.  • Ostavi komentar