Sport, mazut i Bunuševac

Eko Taxi Vranje

 NEDOUMICE

Glasovima odbornika vladajuće koalicije, Skupština Grada Vranja usvojila je drugi rebalans budžeta za tekuću godinu u iznosu od 3.482.000.000 dinara i time, formalno i privremeno, stavila tačku na sve nedoumice oko opravdanosti još jedne dorade gradske kase, svega desetak dana pre donošenja predloga budžeta i usvajanja za narednu godinu. Većnik za finansije IVAN STANKOVIĆ, za razliku od obrazloženja za prvi rebalans ovogodišnjeg budžeta u septembru, kada je istakao „da je cilj rebalansa da se plaćanje obaveza svede u zakonske okvire“, neminovnost drugog rebalansa pravda nešto drugačijim razlozima.

– Osim likvidacije Direkcije za izgradnju i razvoj Grada i transformacije „Uprave Banje“, čije su obaveze prešle na teret lokalne samouprave, cilj drugog rebalansa je da se, pre svega, utvrde realne obaveze Grada Vranja koje dospevaju krajem godine i pojedine stavke rashoda usklade sa zakonom – objašnjava Stanković.

Većnik za finansije naglašava „da je prvo utvrđena visina obaveza na osnovu dokumenata, zatim, realna projekcija prihoda i razlika između prihodne i rashodne strane rebalansiranog budžeta“.

– Ta razlika od 121 miliona koja ima karakter nenamenskog transfera, ostaće neplaćena u ovoj, pa to moramo uraditi u narednoj godini i to sami, dakle, bez pomoći države koja može da nam pomogne sa 50 miliona dinara i ništa više od toga – kategoričan je Stanković.

Sekretar vranjskih socijalista Branimir Stojančić, međutim, ne prihvata opravdanje za drugi rebalans ovogodišnjeg budžeta Grada Vranja.

– I prilikom prvog rebalansa upozorio sam da su nerealno projektovani prihodi, a to je učinjeno i sada imamo veliki deficit u odnosu na iznos budžeta na početku godine. Da su prihvatili tu sugestiju, ne bi bilo potrebe za drugim rebalansom, a ne mogu da prihvatim kao argument likvidaciju javnih preduzeća, jer još nema likvidacionih bilansa – smatra Stojančić.

Lider vranjskog SPS-a Zoran ANTIĆ, uz napomenu da je minus u gradskoj kasi sada između 600 i 700 miliona, misleći na razliku između prve projekcije budžeta i iznosa drugog rebalansa, ipak, ima razumevanja za nužnost druge dorade gradske kase.

– Život nameće rebalanse, pa i ovaj drugi tokom 2016. godine. To razumem, ali ne razumem stalno okretanje unazad, da je za sve kriva prethodna vlast, da je ona generisala ogromne dugove i zaduženja Grada, a zaboravlja se da sam i ja kao gradonačelnik nasledio dugovanja od prethodnika u iznosu od oko 650 miliona dinara, on od svog prethodnika i unazad gledano, svaka garnitura na vlasti nasledila je i ostavljala dugove – naglašava Antić.

APROPRIJACIJE

Za razliku od Antića, njegov zamenik na funkciji gradonačelnika Dragoljub STEVANOVIĆ iznosi oštriji stav prema drugom rebalansu gradskog budžeta.

– Desilo se ono što smo očekivali, a to je da je moralo doći do drugog rebalansa, jer aktuelna gradska vlast nije uspela da ostvari svoje nade da

će država Srbija da pokrije 430 miliona minusa između projekcije budžeta za ovu godinu i prvog rebalansa, pa su u drugom rebalansu umanjili i uvećali pojedine aproprijacije – konstatuje Stevanović.

On prebacuje aktuelnoj vlasti da je znala šta je čeka i da je morala da izbegne drugi rebalans.

– A siguran sam da su to znali, kao i da je likvidacija javnih preduzeća neminovnost, to se znalo od marta ove godine, kao i činjenica da se nerealna projekcija budžetskih prihoda sankcioniše po Zakonu o budžetskom sistemu – jasan je Stevanović.

Rezervu prema nužnosti drugog rebalansa iznosi i potpredsednik Gradskog odbora DS u Vranju Perica JANKOVIĆ.

– Prvi rebalans je realan, drugi je posledica (ne)činjenja sadašnje vlasti koja nije objektivno izmerila prihode u drugom rebalansu, pa ne vidim kako će naći novac za onih 120 miliona minusa – pesimista je Janković.

Bivši većnik sumnja u „milost“ države prema Vranju i u mogućnost da Grad prodajom zemljišta za „Top šop centar“ namakne koji dinar u gradskoj kasi.

– U ovom rebalansu, kažu, nužno je uvećanje prihodne strane, što me plaši, jer šta ako se ne proda zemljište za „Top šop centar“, a država ostane pri svom stavu da za Vranje izdvoji nenamenski transfer od 50 miliona dinara, preostaje jedino da se obaveze prenesu u budžet za narednu godinu, što znači da nas čeka neizvesna i teška budžetska 2017. godina – upozorava Janković.

Konačno, naprednjak Goran NIKOLIĆ, diplomirani ekonomista po obrazovanju, prema očekivanju, ovaj rebalans budžeta u „budžetskom mesecu decembru“ definiše kao „posledicu (ne)rada prethodne vlasti“.

– Sve dospele obaveze u ovoj godini, koje smo nasledili iz prethodnog perioda od tadašnje vlasti, moramo da izmirimo, pa nema drugog izbora nego da se uradi još jedan rebalans budžeta – sugestivan je Nikolić.

A možda bi, ko zna, da kojim slučajem decembar ima 45 dana, aktuelna vlast u Vranju stigla da odradi i treći rebalans, jedino se ne zna koliki bi bio minus u već ispražnjenoj gradskoj kasi!

 

STAVKE

Usvojeni drugi po redu rebalans budžeta Grada za ovu godinu u iznosu od 3.482.000.000 dinara, veći je u odnosu na iznos prvog rebalansa za 121 milion, a u odnosu na projekciju budžeta na početku godine za 551 milion. Najkrupnija stavka rashoda je za sport, koja je uvećana za 44 miliona dinara, od 106 u prvom rebalansu, na 150 miliona u drugom. Većnik za finansije Ivan Stanković ovo uvećanje objašnjava „potrebom usklađivanja izdvajanja za FK Dinamo sa odredbama Zakona o sportu koji u članu 138. predviđa izdvajanje za klubove ne veće od 20 odsto od ukupnog izdvajanja za sport“.

– S obzirom da je Dinamo putem konkursa dobio u prvih šest meseci 18.962.000 dinara, a u drugoj polovini godine 7.300.000, što u odnosu na 86 miliona početkom godine i 105 miliona u prvom rebalansu iznosi više od 20 odsto, to smo morali da uvećamo izdvajanja za sport i tako dovedemo sredstva za Dinamo u zakonom predviđene okvire, dakle, u pitanju je usklađivanje obračunskog karaktera, a nema dodatnog izdvajanja za klubove – objašnjava Stanković.

Na drugom mestu je rashod od 30 miliona dinara na ime pozajmljenh skoro 800 tona mazuta od Direkcije za robne rezerve, 2013. godine, kada je Grad Vranje priskočio u pomoć JP „Novi dom“ koji, po rečima direktora Slobodana IGNjATOVIĆA, tada nije mogao da se snabde mazutom iz Direkcije.

– Grad je tada pozajmio mazut za potrebe našeg preduzeća, „Novi dom“ to nije platio,pa će sada Grad to da plati, a mi ćemo kompenzirati sa Gradom, jer imamo svoja potraživanja – objasnio je Ignjatović.

Konano, u decembru je pristigao i ostatak treće rate za vojno zemljište u Bunuševcu u iznosu od 17 miliona dinara za potrebe Slobodne zone Vranje, uz napomenu da četvrta rata dospeva tokom 2017. godine u iznosu od 316.265 evra ili oko 38 miliona dinara.

 

I CERA U REBALANSU

Među nekoliko „sitnijih“ stavki u drugom po redu rebalansu budžeta, pažnju privlači predviđeni rashod od 5,5 miliona dinara na osnovu poslednje sudske presude u korist Književne zajednice „Borisav Stanković“. Gradski prvobranilac Dragan Mihajlović objašnjava ishod spora sa Književnom zajednicom.

– Radi se o pravosnažnoj presudi u korist Književne zajednice za deo zarada za Miroslava Ceru Mihailovića i dva radnika, a na osnovu ugovora Grada i ove zajednice u vremenu kada je ugovor sa Gradom bio važeći, sve dok nije raskinut. Grad je zatražio reviziju kod Vrhovnog suda koja, na žalost, ne sprečava izvršenje ove pravosnažne presude – tumači prvobranilac Mihajlović.

Od ostalih stavki, veće su 5.000.000 dinara za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dve osnovne škole, „Vuk Karadžić“ i „Svetozar Marković“, 4.700.000 dinara za radove na sportskom terenu u selu Stropsko, i 4.200.000 za završetak eksproprijacije zemljišta za fabriku za preradu otpadnih voda. Ostala uvećanja odnose se na troškove sudskih sporova i vansudskih poravnanja za prevoz radnika na teritoriji Grada Vranja.

 

BEZ POMOĆI ZA ŠKOLE U BLOKADI

Drugim rebalansom budžeta, izdvajanje za materijalne troškove osnovnih škola u Vranju smanjeno je u odnosu na prvi rebalans za tri miliona dinara, a za srednje za 3,5 miliona. Predsednik Gradskog odbora Unije

sindikata prosvetnih radnika Dušan MLADENOVIĆupozorio je „da je smanjenje rashoda za škole nedopustivo u situaciji kada se Hemijsko-tehnološka škola nalazi u blokadi za 900.000 dinara, Ekonomska za 700.000, a Osnovna škola „Vuk Karadžić“ za 200.000“.

 

SPS: U PITANjU JE PRINCIP, NE PARE

Većinom glasova odbornika vladajuće koalicije, 41 prema osam, koliko je bilo protiv drugog rebalansa, usvojen je predlog izmene i dopune odluke o budžetu za 2016. godinu. Za razliku od odluke o prvom rebalansu u septembru, kada su odbornici iz redova vranjskih socijalista glasali za ovu odluku, svih osam prisutnih odbornika SPS glasali su protiv drugog rebalansa gradske kase. Lider vranjskih socijalista Zoran Antić objasnio je ovakav stav svoje partije na sebi svojstven način.

– Razumemo da život diktira potrebu drugog rebalansa, ali SPS iz principa neće glasati za ovaj rebalans – rekao je Antić.

On je, na kraju, reklo bi se, „ne baš principijelno“,ispoljio krajnji pesimizam u mogućnost izlaza iz „budžetskog bezizlaza“ u koji se odavno našao Grad.

– Ako uračunamo i iznos konvertovanih potraživanja od velikih sistema i ostala potraživanja koja imamo, radi se o minusu od oko tri milijarde dinara, pa ostaje pitanje kako ćemo sve to da nadoknadimo i naplatimo i kako će Grad da prihoduje kad Vučić najavljuje smanjenje poraza na zarade i kada su teško naplativa potraživanja po osnovi izvornih prihoda Grada – zapitao se Zoran Antić.  • Ostavi komentar