Palestina nije Savamala

Eko Taxi Vranje

Palestina nije Savamala, Vranje nije Beograd, pa da se objekti koji su smetnja prosperitetu ruše za pola sata, u mrklom mraku,  ako je to, jel’te, u opštem, nacionalnom interesu. Kod kod nas, u pomenutom prigradskom naselju, ni godinu dana, posle tri naloga Građevinske inspekcije o rušenju nelegalno sagrađenog objekta, hladnjača radi punom parom.Prema dokumentaciji do koje su došle Vranjske, preduzeće „NEŠA KOMERC“, koje važi za jednog od najvećih uvoznika i distributera voća i povrća ne samo u regionu, sagradilo je hladnjaču na javnoj površini u vlasništvu Grada Vranja (Katastarska parcela  broj 12668), bez dozvole zbog čega je Građevinska inspekcija naložila rušenje ovog objekta površine 720 kvadratnioh metara (15 puta 18 metara, visina 7 metara). Međutim, i pored tri naloga, od kojih datira prvi  još od 29. marta ove godine upućen samoj firmi da ona to obavi, do rušenja nije došlo. Naprotiv, hladnjača, u koju se procenjuje da je uloženo gotovo milion evra, uveliko služi svojoj nameni a čitav prostor na kome se nazi ova firma dobio je status slobodne carinske zone. Ovo nije jedini problem sa kojim se suočava vlasnik firme NEBOJŠA MLADENOVIĆ. Naime, hladnjača je podignuta na mestu gde se nekada, do otvaranja Meterisa 2003, nalazila gradska deponija. Koja još uvek nije sanirana.

VODOVOD NEMA MAŠINE

Na fotografijama do kojih smo došli, načinjenim na samom početku gradnje hladnjače, jasno se iza nje vidi gomila smeća od koje je načinjeno pravo brdo kako bi se napravio prostor. I danas se to brdo jasno vidi.

Pored gradnje bez dozvole na javnoj površini na kojoj je, prema „Planu generalne regulacije Zone 3“ iz 2011. godine vidi da je na KP broj 12668 predviđeno „uređeno gradsko zelenilo“, drugim rečima park, i pripadajućeg naloga za rušenje, dakle, imamo i kršenje nekoliko sanitarnih zakona iz oblasti ekologije koji jasno propisuju kriterijume za podizanje hladnjače i uopšte objekata koji imaju vezu sa proizvodnjom i skladištenjem hrane.

Konačno, Građevinska inspekcija podnela je policiji protiv Ekspotr.import „Neša-komerc“ doo, kako glasi pun naziv firme, krivičnu prijavu za privredni prestup. U Policijskoj upravi Vranje Vranjskim je nezvanično potvrđena ova informacija a prema rečima neimenovanog policijskog sagovornika upućenog u predmet prijava će u narednih nekoliko dana biti prosleđena tužilaštvu.

Ali, krenimo redom.

Građevinska inspekcija, koja radi pri gradskom Sekretarijatu za inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine, donela je 29. marta ove godine rešenje kojim se firmi Neša-komerc naređuje da „obustave radove na izgradnji objekta-hale na KP br 12668, Katastarska opština Vranje grad, Potez Suva česma, na Deponiji Donje Vranje u naselju Palestina“. U rešenju se dalje navodi da se ima ukloniti metalna profilisana čelična konstrukcija visine sedam metara (18 stubova) „jer su izvedeni bez prethodno pribaljene građevinske dozvole“. Sve ovo investitor je bio dužan da obavi u roku od dva dana.

Boban Antanasijević, načelnik Sekretarijata kaže za naše novine da Mladenović, kao odgovorno lice u firmi, nije postupio po rešenju:

– Zbog toga Građevinska inspekcija donosi  5. aprila Zaključak o dozvoli prinudnog izvršenja rešenja – objašnjava Antanasijević.

U ovom dokumentu konstatuje se da je Rešenje Sekretarijata (br 356-46/16-11) od 29. marta dostavljeno Mladenoviću prvog aprila postalo izvršno i da će se sprovesti „prinudnim putem preko ovlašćenog preduzeća“.

Zvanično obaveštenje o tome Mladenoviću, odnosno njegovoj firmi, uručeno je 6. maja, gde se još kaže da je pokušaj rušenja hale zakazan za 11. maj.

Ali, sve ovo se dešava u postizborno vreme i dogovora oko formiranja vlasti, pa ovaj predmet nekako pada u zaborav, da bi 10. oktobra Neši-komercu bilo upućeno novo obaveštenje o pokušaju rušenja 14. oktobra u 9 sati.

– Sekretarijat je pre toga Javnom preduzeću Vodovod poslao zahtev da obavi rušenje, s obzirom da sa Gradskom upravom ima ugovor za obavljanje ovakvih poslova – kaže Antanasijević.

Ovo preduzeće, međutim, odgovara Sekretarijatu 11. septembra dopisom u kome se kaže da nisu u mogućnosti da „gorepomenuti objekat porušimo jer nemamo osnovna sredstva za takvu vrstu poslova“.

A šta to tačno znači za Vranjske objašnjava GORAN DJORDJEVIĆ, prvi čovek Vodovoda:

– Jednostavno, radi se o velikom objektu za čije rušenje bi nam, zbog mehanizacije koju posedujemo, bilo potrebno mnogo vremena. To bi trajalo danima a ja kao direktor ne mogu da odvojim mašine za to jer imamo mnogo drugih poslova. Mi možemo da intervenišemo na rušenju koje bi trajalo nekoliko sati, čak i čitav dan, ali ne više od toga – tvrdi Djorđević.

On dodaje da Vodovod nije ekskluzivac u ovom poslu te da nadležni mogu da angažuju i drugu firmu za rušenje.

U gradskom Zavodu za urbanizam Vranjskim je zvanično potvrđeno da je ka već pomenutoj katastarskoj parceli u državnom vlasništvu, na kojoj je sada hladnjača, predviđena uređena zelena površina.

Na drugoj strani, Dušan Aritonović, načelnik Gradske uprave otkriva da kod  Odeljenja za urbanizam i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave grada Vranja na ime „Neša Komerc“ u prethodnom periodu nije podnet zahtev za ozakonjenje odnosno za legalizaciju objekta, već samo zahtev za ispravku granica susednih parcela koji je u toku rešavanja.

– Građevinska inspekcija, protiv vlasnika firme „Neša Komerc“ pokrenula je upravni postupak po službenoj dužnosti za građenje objekta bez građevinske dozvole na kat. parceli 12668, koja je u javnoj svojini Grada Vranja. Pored toga, zbog istog dela, podnete su i krivična i prekršajna prijava kod nadležnih organa – kaže Aritonović koji potvrđuje da ova parcela ima namenu „uređeno gradsko zelenilo“ na osnovu PGR Zone 3 u Vranju.

JAVNA NABAVKA ZA RUŠENjE

U ponedeljak 28. novembra istekao je rok za ozakonjenje objekata sagrađenih bez dozvole, a Aritonović dodaje da će se u slučaju fime Neša komerc postupati po zakonu:

– Vlasnik bespravno izgrađenog objekta suočen je sa rizikom od nastanka štete po osnovu rušenja objekta, a upravo to je posledica nemarnog i nesavesnog postupanja nesavesnog graditelja. Grad ne može snositi odgovornost niti odgovarati za bilo kakvu štetu, jer, po opštem pravnom principu, iz neprava ne može nastati neko pravo – objašnjava Aritonović

Načelnik Antanasijević kaže da Neša-komerc bukvalno nema ni jedan pravni osnov za izbegavanje rušenja hladnjače:

– Objekat je podignut na parceli u državnom vlasništvu koja se nikako ne može legalizovati i preneti u privatno vlasništvo – kaže Antanasijević.

Prema njegovim rečima, sve je sada na Gradskoj upravi koja treba da pronađe izvođača, pa da eventualno raspiše javnu nabavku a da je njegova služba uradila svoj posao.

No, kao što rekosmo, bespravna gradnja nije jedini problem u ovoj priči. Mladenović je hladnjaču podigao na mestu na kome to, na osnovu zakona i propisa, nije smeo ni mogao da učini.

Pravilnik o sanitarno-higijenskim uslovima za objekte u kojima se obavlja proizvodnja i promet životnih namirnica , jasno propisuje gde ovakvi objekti ni u kom slučaju ne smeju biti locirani:

„Objekti ne mogu biti locirani pored đubrišta, deponija, nesaniranih nužnika, otvorenih kanala, fabrika koje ispuštaju gasove, paru, dimove, prašinu, u blizini drugih objekata koji mogu štetno uticati na higijenske uslove u objektu, odnosno higijensku ispravnost životnih namirnica u njima, na mestima gde mogu ugrožavati uslove stanovanja, ili obavljanje zdravstvene, dečje i socijalne zaštite, kao i na mestima gde bi pravac duvanja glavnih vetrova mogao štetno uticati na higijenske uslove u objektu ili njegovoj okolini“-piše između ostalog u članu pet ovog obimnog dokumenta.

MARINA DJORDJEVIĆ, gradska većnica za ekologiju i zaštitu životne sredine potvrđuje za naše novine da deponija u Palstini i dalje nije sanirana:

– U planu je sanacija ove deponije naredne godine – rekla je Djorđevićeva.

Ona je kada smo u ponedeljak razgovarali rekla da će nam dati više informacija u utorak, ali se ona nije javljala na naše pozive.

Mladenović, vlasnik firme verovatno nazvanoj po skraćenici njegovog imena, malo je poznat široj javnosti, nije član ni jedne stranke, pa ne možemo govoriti o eventualnoj političkoj pozadini bahatosti u vidu uzurpacije državnog zemljišta i gradnji objekta bez dozvole pored same deponije, mImo svih pravnih normi.

Ili da probamo sa fantomkama?!

 

 

NENAD MLADENOVIĆ

JA VALjDA BOLjE ZNAM

– To je u postupku, bila je prva reakcija vlasnika firme Neša-komerc kada smo mu objasnili povod poziva.

Izgovorivši se da nije u Vranju već u romingu, i da će eventualno moći da za novine govori u sredu (kad su novine već u štampi, na šta smo mu skrenuli pažnju), dodao je samo još nekoliko rečenica:

– Ja valjda znam kako stoje stvari. Šta vi sad želite od mene? Pa, dobro, pišite.

Inače, prema podacima sa sajta Agencije za privredne registre, Neša komerc je 2015. ostvario poslovni dobitak od 45,2 miliona dinara, dok je neto dobitak fime iznosio 24,2 miliona.

 

BOBAN ANTANASIJEVIĆ

U VRANjU OKO 10.000 NELEGALNIH OBJEKATA

U Vranju ima  oko 10.000 nelegalnih objekata čiji su vlasnici podneli zahtev za ozakonjenje koji je istekao 28. novembra. Neozakonjeni objekti neće biti rušeni a moguće je da rok za podnošenje zahteva bude produžen – potvrdio je za Portal Vranjske Boban Antanasijević, načelnik Inspekcijskih službi.

On u ovom trenutku nije mogao da kaže koliko građana nije podnelo zahtev:

– Pred nama je ozbiljan posao. Sada građevinski inspektori treba da popišu sve zahteve i objekte, pa da onda najpre napišu naloge za rušenje pa se tek onda ide u proces ozakonjenja – kaže Antanasijević i dodaje da sa terena još nisu stigle sve popisne liste.

Za ozakonjenje objekta od storinak kvadratnih metara bilo je potrebno izdvojiti između 40.000 i 50.000 dinara.  • Ostavi komentar