Turistička atrakcija na vidiku

Eko Taxi Vranje

 STANjE KATASTROFALNO

-U okviru inicijative koja je pokrenuta prošle godine, a koja podrazumeva obnovu i zaštitu svih srednjovekovnih tvrđava, prošle  godine u ovo vreme obavljen je prvi obilazak ovog lokaliteta. Ove godine uz podršku lokalne samouprave Vranja preduzeti su i prvi konkretni koraci u smislu obnove ove tvrđave i njenog stavljanja u funkciju turizma, edukacije, kulturno-istorijske promocije i održivog razvoja- kaže Elena Vasić Petrović.

Zavod za zaštitu spomenika kulture planira da, u narednih godinu dana, u saradnji sa Gradom Vranjem, napravi projekat za obnovu  lokaliteta srednjevekovnog utvrđenja Markovo Kale:

-Tehničkim i fotografskim snimanjem radio se detaljan opis svih vidljivih struktura u okviru samog utvrđenja, i tom prilikom konstatovano je da je  osim lošeg stanja većeg dela objekta, prostor oko samog utvrđenja u katastrofalnom stanju.Uprkos tome, ima nade za da se konzerviranjem stabilizuju zidne strukture, platoi, da se definišu neki delovi utvrđenja kao što je sama kapija kroz koju se i dan danas prilazi i ulazi, da se opremi čitav prostor oko utvrđenja. Treba obezbediti prilazne staze, ograde , infrastrukturu i turističku signalizaciju, rasvetu, pa i video nadzoror kako bi se sprečilo dalje urušavanje objekta ali i aktivnosti koje nisu primerene objektima kulture- navodi Vasić Petrović.

Slavoljub Stojmenović, pomoćnik gradonačelnika za infrastrukturna pitanja najavljuje revitalizaciju ovog spomenika:

 -Imajući u vidu gotovo hiljadogodišnju istoriju Vranja, kao i brojne kulturno-istorijske spomenike, revitalizacijom lokaliteta Markovo kale sa uvođenjem  novih sadržaja, kao i izradom promotivnog materijala,  izradom specijalizovanog veb sajta, stvara se izvanredna mogućnost za interaktivno i promotivno povezivanje Markovog kaleta sa Kazanđolom, Belim mostom, hramom Sveta Petke,  manastirom Svetog Nikole, rodnom kućom Borisava Stankovića i drugim spomenicima kulture koji su pod zaštitom države – kaže Stojmenović.

Postoji relna šansa da se sa vidljivim delovima utvrđenja dobija autentična forma koja će podići turistički potencijal. Ipak po rečima Vasić Petrović prvenstveno treba raditi na podizanju svesti kod samih građana o značaju ovakvog istorijskog utvrđenja:

-Ono što je dobro je da je tvrđava pozicionirana na lepom mestu i a njena pristupačnost ogleda se u blizini asfaltnog puta. Dakle ima mogućnosti da se tvrđavom bavimo na autentičan način i da brzo dođemo do rezultata koji su za sve nas veoma bitni, a to je da ona bude zaštićena, prezentovana i da se koristi na način koji odgovara takvom prostoru, kaže Vasić Petrović.

Na lokalitetu se nakon poslednjih istraživanja od pre dvadesetak godina uopšte nije radilo, a velika podrška stigla je i od lokalne samouprave sa kojom se prave planovi za narednih godinu dana:

-Imajući u vidu sadašnje i buduće donatorske programe sa posebnim osvrtom na IPA program prekogranične saradnje Srbije sa Bugarskom, grad Vranje je identifikovao prfojektni predlog revitalizacije  i uređenja Markovog kaleta sa aktivnostima na daljoj promociji bogatog kulturno-istorijskog nasleđa, za apliciranje u budućem periodu- kaže Slavoljub Stojmenović i dodaje da kada je reč o imovinsko-pravnim procesima neophodna je i komunikacija sa JP Srbija šume.

BUDžET I DONATORI

Elena Vasić Petrović kaže da će Zavod početi sa konzervatorskim radovima na lokalitetu Markovo kale:

-Nakon toga će se za određene delove tražiti izvori finansiranja iz republičkog budžeta, od donatora, kao i od  od lokalne samouprave koja bi svojim budžetom trebalo da planira određena sredstva, smatra Elena Vesić Petrović.

Markovo Kale nije okruženo bedemima sa svih strana. To je nešto što ne može da se vidi na ostalim utvrđenjima u Srbiji, a posebno ne u originalnoj formi.  • Ostavi komentar