Istraga protiv prethodnika

Eko Taxi Vranje

Veličković je krenuo frontalno. Za početak, radila je metla u figurativnom, ali i u bukvalnom smislu te reči. Počišćeni su kadrovski relikti bivšeg „režima“ ZC u enterijeru, dok su istovremeno u eksterijeru kamioni „Komrada“ izvozili gomile počišćenog smeća i drugog otpada iz bolničkog kruga. Uvodi se maksimalna štednja, disciplina je podignuta na nivo vojničke. Principijelno se insistira na poštovanju novih pravila i sistema rada. Na istragama protiv biv[uh rukovodilaca.
PACIJENT JE CENTAR SVETA
Na putu ka Odeljenju ginekologije, gde je novi v.d. ugostio novinara „Vranjskih“, mogu se videti radnici koji adaptiraju toalete i druge prostorije u Domu zdravlja i Bolnici.
– I to sve iz sredstava obezbeđenih donacijama, od ljudi dobre volje. Da je dobre volje ovde u centru bilo, ovo je moglo da se renovira mnogo ranije, u interesu pacijenata – kaže Veličković na početku intervjua za „Vranjske“.
Vranjske: Istakli ste po dolasku na funkciju, u prvoj izjavi medijima koju ste dali upravo našem internet portalu, da će pacijent u ZC Vranje ubuduće biti „centar sveta“. Šta pod tim tačno podrazumevate?
Veličković: Pravo na zdravstvenu zaštitu pacijenta je ustavna kategorija. Građanima se mora pružiti kvalitetna, brza i adekvatna zdravstvena zaštita. Od dijagnostike i lečenja, preko ishrane, higijene, odnosa i slično. Svi se moramo potruditi iz petnih žila da građani to dobiju. Znam da je fraza, ali mi postojimo zbog pacijenata, ne oni zbog nas.
Da li ste, imajući na umu te ciljeve, pribegli razrešenju nekih načelnika?
– Novi menadžment je zaključio da se stvari nisu odvijale najbolje po pacijente u Hitnoj medicinskoj pomoći, pa je tamo razrešen dosadašnji načelnik Slađan Stanisavljević, a postavljena Danijela Iljev, takođe specijalista urgentne medicine. Na Opštoj medicini Doma zdravlja razrešena je Slađana Mitić, a postavljena Savka Milenković.
A ko se nije uklapao u ambiciozne planove novog menadžmenta u OJ bolnica?
– Razrešen je načelnik Patologije Stoičko Gligorov, a postavljena Milja Mitrović. Razrešen je i Zoran Stojanović na Ortopediji, a postavljen Dušan Aleksić. Umesto Dušice Stanković, nova načelnica Internog je endokrinolog Daniela Cvetković.
Po čemu se ovi načelnici razlikuju od ostalih koji su zadržali svoje pozicije?
– Po nagomilanim problemima u službama koje su vodili, prvenstveno organizacijske prirode, a načelnici su po funkcijama oni koji su odgovorni da stvari funkcionišu kako treba.
O kakvim se problemima tačno radi?
– Zavisno od službe do službe, najpre o nezadovoljstvu pacijenata i lekara, podužim listama čekanja, neadekvatno organizovanom radnom vremenu u sklopu službi i odeljenja. Ili pak fiksiranom radnom vremenu samo na prepodnevnu smenu, a može da se radi i popodne, kako u specijalističkim, tako i u subspecijalističkim službama.
Šuška se da neki načelnici nisu bili oduševljeni vašom projekcijom organizacije službi na nivou ZC.
– Neki načelnici nisu iskazali dobru volju za saradnju sa novim menadžmentom i otvoreno se nisu složili sa našim idejama. Tehnički problemi ne mogu biti izgovor. Inovativnošću, agilnošću i ažurnošću načelnika stvari se mogu popraviti u svakom segmentu rada.
Šta ste uradili kada ste sve te ljude razrešili?
– Sazvao sam kolegijum načelnika na oba nivoa zdravstvene zaštite, proširene kolegijume glavnih sestara. Načinjeni su prvi koraci ka izlasku ZC iz situacije u kojoj se nalazi.
Šta to konkretno podrazumeva?
– Dogovoreno je da načelnici na svojim odeljenjima moraju da se ponašaju domaćinski. Da budu prvi među jednakima, da artikulišu ono što kolegijumi lekara sa tih odeljenja iznesu kao problem ili ideju, i da imaju pun angažman u vođenju službi. I da sve bude podređeno pacijentu. Očekuju nas nova sistematizacija, novi kadrovski plan ZC i novi sistem usavršavanja kadrova. To su planovi koji će menjati stvari nabolje.
OTPOR NOVIM VETROVIMA
Na kakav je odjek kod lekara, ostalog medicinskog i nemedicinskog osoblja naišlo zavođenje reda u ustanovi?
– Oni koji su i dosad časno, pošteno, humano i profesionalno obavljali svoj posao, a to je većina zaposlenih, i dalje radi normalno i savesno. Pojedinci, koji su sami sebe marginalizovali, i sada se ponašaju oportuno prema novim idejama i pravilima.
Očekuju li ih sankcije?
– Svako ko namerava da se i dalje ponaša drugačije od ostalih, da se ne pridržava onoga što propisuju pravila službe i ponašanja, sam će sebe kazniti. Pozitivni zakonski propisi koji se primenjuju prema neprofesionalnom, neodgovornom, bahatom radu i ponašanju su jasni. Treba unapred da znaju da će za ono što će eventualno uslediti biti krivi oni sami.
Kako ljudi iz dojučerašnjeg menadžmenta doživljavaju „nove vetrove“ u ZC?
– Nisam naišao na otpor. To su kolege koje su nastavile da rade svoj posao, kao što su ga radile sve vreme. Razrešeni su, a aneksima ugovora, prihvatili da budu raspoređeni na svoja ranija radna mesta i da rade u njihovim primarnim službama.
Možda će vam biti daleko od očiju, ali na njih će vas iz novog menadžmenta sigurno podsećati dubioza od 900 miliona dinara. Pa, poništene javne nabavke, blokada računa, dugovanja prema zaposlenima, zatečeno stanje na odeljenima…
– Tačno je da smo suočeni sa oko 900 miliona duga i blokadom računa na oko pedesetak miliona dinara.
Hoće li se utvrđivati ko je od prethodnika odgovoran za toliku dubiozu?
– Već sam konsultovao neke državne organe i ubrzo će se ovde pojaviti ljudi iz Državne revizorske institucije, budžetske inspekcije i organa finansijske kontrole. Biće uključeni MUP i tužilaštvo, a sve s ciljem rasvetljavanja eventualnih nepravilnosti u radu bivšeg i bivših rukovodstava. Nisam policajac, ni inspektor, ima ko će da izvrši kontrolu, pa ako se otkriju nepravilnosti snosiće konsekvence onaj za koga se utvrdi da je odgovoran.
Plan je da se ZC uključi u platni promet. Ali, kako odblokirati račun, pedesetak miliona nije malo?
– Imamo svoje prihode, oni na mesečnom nivou iznose tri miliona dinara. Te pare odlaze na naš račun i skidaju ih ljudi koji imaju izvršna sudska rešenja. Situacija je veoma teška, evo sada nismo imali 5.400 dinara da platimo deponovanje potpisa za mene kao novog v.d. direktora i morali smo da se snalazimo.
Dobro, ali kako odblokirati račun?
– Moramo da se finansijski rasteretimo. Primenio sam odmah jednu nepopularnu meru, prekinuvši radni odnos ljudima koji su primljeni 3. oktobra ove godine, njih 86, a mogli su da rade najkasnije do 31. decembra. Moralo je da ode više od šezdeset ljudi – 33 lekara, 10 sestara i 18 spremača-higijeničara.
Šta ste ustanovili?
– Ovi poslednji su bili bez ugovora i pravnog osnova za zasnivanje radnog odnosa, a angažovani su preko neke zadruge. Nisu ni znali zašto rade. A, na kraju, svi dobiju neke obračune i na osnovu njih tuže i dobijaju izvršne sudske presude. Da je ova grupa nastavila da radi, bila bi to još veća finansijska šteta po ZC.
Šta ćete još uraditi?
– Pokušaćemo da uz pomoć i posredovanje ministarstava zdravlja i finansija, te Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) odblokiramo račun. Nadamo se i nagodbi sa poveriocima. Deo duga planiramo da reprogramiramo, tako što ćemo dogovoriti nekakvu dinamiku isplate zaposlenima i bivšim radnicima kojima dugujemo. Prezentovaćemo narednih dana tim ljudima kako to mislimo da izvedemo kad se odblokira račun i tražićemo da imaju razumevanja u interesu zdravstva na ovom području.
OZBILjNOST SITUACIJE
Bilo je mnogo problema u godinama iza nas u funkcionisanju sistema javnih nabavki. Šta ćete tu menjati?
– Ekonomska i pravna služba, pa i služba javnih nabavki u sklopu njih, moraće da rade kao i lekari – konzilijarno. I kolegijalno. Svi naši ekonomisti, koji su za vakta bivših menadžmenata bili individualisti, sada će raditi timski. Već su smešteni u istu kancelariju i zajedno raspravljaju o svakom dokumentu. Do sada je pojedinac bio neprikosnoven u odlučivanju, a sada rukovodioci imaju svoje timove.
Da li govorite o tome da je na te pojedince u prošlosti potencijalno bilo lako uticati, manipulisati njima ili barem pokušavati?
– Ja sam verovatno prvi rukovodilac koji ovo kaže, ali pozivam ljude iz tih službi da sugerišu v.d. direktoru ako u nečemu nije u pravu, da se ograde od bilo kakve eventualne zloupotrebe koju bi im bilo ko iz menadžmenta nametao. Neće više niko potpisivati bilo šta što je protivno zakonu i na to im je skrenuta pažnja u vidu naredbe. Novonastalu situaciju shvatili su ozbiljno.
Ima li još tzv. neugovorenih radnika u ZC, koje RFZO ne prepoznaje kao vaše radnike?
– Postoji jedna manja grupa – desetak lekara, četiri, pet sestara i grupa nemedicinskih radnika, nešto više od trideset ljudi. Težimo da ih uz pomoć RFZO i ministarstva „ugovorimo“ i da taj dugogodišnji generator duga smanjimo.
Suočili ste se prvog dana vašeg mandata sa jednim ozbiljnim problemom – zaplenom vozila po izvršnom sudskom rešenju jednog lekara Hitne pomoći.
– Taj kolega je časno i pošteno radio svoj posao, a bivše rukovodstvo mu nije dalo adekvatno rešenje. Bio je neugovoren i radio bez novca. Ostvario je svoja prava na sudu i na osnovu izvršnog rešenja došao sa advokatom i izvršiteljem. Popisali su vozila.
Lekar Mioš Petrušević kaže da nije reč o vozilma koja ugrožavaju funkcionisanje ZC, a pogotovo ne zdravstvenu zaštitu pacijenata.
– Odgovorno tvrdim da su sva ta vozila ZC višenamenska. Nisu to samo putnička vozila, osim možda „škode superb“ kojom su se vozili direktori. A bilo je slučajeva da se i njome prevoze pacijenti u druge gradove. Sva druga vozila prevozila su pacijente, to garantujem. Do Niša, Knez sela, korišćena su za terenski rad. Među njima je i specijalno vozilo za sanitetski i infektivni otpad.
Da li su vozila uzeta od ZC?
– Ona su uzeta, uskladištena, ali ne smeju da se koriste. Za desetak dana biće objavljen prvi krug licitacije na koji mogu da se jave svi. Mi trenutno nemamo novac da se javimo kao potencijalni kupci i povratimo vozila. Šanse su nam u domenu teorije, tipa da se pojavi neki čovek dobre volje i otkupi vozila za nas.
Kako ćete funkcionisati ako ostanete bez tih automobila?
– Dobili smo obećanja policije, vojske, vatrogasaca, Jumka, Simpa, da nam njihova vozila stoje na raspolaganju s ciljem zbrinjavanja pacijenata. Dok ne premostimo problem. Meni lično nije potrebno službeno vozilo, imam svoj auto. Ali, pacijente moramo da zbrinemo.
HIRURŠKI BLOK OD MARTA
Katastrofalno stanje toaleta bila je glavna primedba ministra Lončara prilikom nedavne posete Vranju, što je bio okidač za smenu prethodnog v.d. direktora?
– Počeli smo odmah revitalizaciju svih toaleta i već obnovili četrnaest, kako u Domu dravlja, tako i u Bolnici. Trenutno se radi na obnovi još šest toaleta. Većina je za potrebe pacijenata. Plan je da renoviramo sve toalete u ZC do kraja novembra.
ZC nema novac, račun je u blokadi. Kojim sredstvima revitalizujete toalete?
– Isključivo iz donacija. Pomažu nam ljudi dobre volje samonicijativno, a i sami načelnici su se snašli da privatnim vezama nađu dobrotvore koji će pomoći zdravstvu.
Bilo je godinama unazad pritužbi od pacijenata, a nedavno i od ministra zdravlja na stepen higijene u prostorijama, hodnicima, ordinacijama i bolničkim sobama.
– Stepen higijene je već podignut na mnogo viši nivo. A biće uskoro još bolje. Svako se može u to uveriti.
Ima li primedbi pacijenata na nepoštovanje radnog vremena od strane pojedinih lekara ZC?
– Naložili smo svim načelnicima i glavnim sestrama da se striktno poštuje radno vreme, radne obaveze, da se do detalja sprovode zakonske i medicinske procedure od prijema do otpusta. Hoćemo zadovoljne pacijente i u tom pogledu.
Nastavljate li da radite vaš redovan posao na Odeljenju ginekologije?
– Naravno. Radim dnevne i noćne smene, specijalističku ordinciju. Trenutno sam zbog obima poslova prezeuzet direktorskim obavezama, ali svoj posao neću zapostaviti.
Nikako da se nastavi izgradnja Hirurškog bloka, projekta „bolnice pod jednim krovom“ čiji završetak svi s nestrpljenjem očekuju. Kad će se to zaista desiti?
– Prema nekim najavama, očekujemo da se u martu nastavi izgradnja. Imamo čvrsta uverenja od države da je to prioritet na jugu Srbije i očekujem da se radovi završe u najkraćem roku.
Šta će za vas u dajem radu biti „sveto pismo“?
– Striktno poštovanje odluka i uputstava Ministarstva zdravlja. Sve što je opredeljeno od strane države, mora biti strogo kontrolisano. Nema nenamenskog trošenja i zapošljavanja mimo plana.
Građanima je poslednjih dana servirana informacija da bi Vranje moglo da ostane bez ZC, bez sekundarne zdravstvene zaštite i sl. Koliko je to realno?
– ZC Vranje nije stao, ne može i neće stati. Mi sva opredeljena sredstva od države dobijamo i funkcionisanje nije dovedeno u opasnosti, s tim što se ide sa asignacionim plaćanjem preko RFZO. Novac za nabavke, za plate, sve dobijamo u dinar. Problem je samo nagomilani dug. Moramo da insistiramo na kvalitetu medicinskih usluga, to je garant našeg održanja i opstanka, čuvanja radnih mesta u obimu u kojem ih sada imamo.PROFIL
Rođen u Vranju 1966. godine. OŠ „Vuk Karadžić“ i Gimnaziju završio u rodnom gradu. Medicinu diplomirao u Nišu 1992. godine, a 1994. upisao specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva koju je završio 1998. godine, takođe u Nišu. Dve godine radio u Dispanzeru za zdravstvenu zaštitu žena u Domu zdravlja u Vranju, a od 2000. do 3. novembra 2016. bio zaposlen na Gineokološko-akušerskom odeljenju ZC Vranje. Poslednjih godina obavljao je funkciju šefa porodilišta. Oženjen je, otac jednog deteta.

RAZREŠENI I IZABRANI
Vranjske: Ko su ljudi koji su otišli, a ko je došao na njihovo mesto?
– Ja sam 3. novembra, imenovanjem od strane ministra zdravlja Zlatibora Lončara, nasledio Vladimira Stamenkovića koga je ministar razrešio 25. oktobra kada je imenovan koordinator Nebojša Dimitrijević iz Leskovca.
Koga ste vi potom razrešili iz najužeg menadžmenta?
– Razrešio sam upravnike organizacionih jedinica ZC, Doma zdravlja i Bolnice: pedijatra Nenada Mladenovića i internistu Zvonka Djorđevića. Zamenili su ih internistkinja Ljiljana Antić i padijatrica Jadranka Ajanović.
Razrešili ste i desetak zamenika, pomoćnika i koordinatora koji su bili deo prethodnog menadžmenta?
– Da. Najpre, Čedomira Stanimirovića, pomoćnika sa svim ovlašćenjima generalnog direktora ZC, kao i pomoćnike Dobrivoja Stošića i Gorana Stankovića. Razrešio sam koordinatore za primarnu zdravstvenu zaštitu u Domu zdravlja Gorana Popovića, Srđana Tomića i Sinišu Verigića.
Zašto ste ih razrešili?
– Zato što nigde u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, u aktima o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, takve pozicije i radna mesta u ZC ne postoje.
Promene su se dogodile i u nemedicinskim službama, odnosno na čelu pravnog i ekonomskog sektora?
– Razrešena je Dragana Djorđević sa čela ekonomsko-finansijske službe, a postavljen je Miroslav Djorđević. A za rukovodioca svih nemedicinskih službi pravnica Lidija Stojković.

DONATORSKO VEČE
Vranjske: Rukvodstvo ZC Vranje organizovaće 25. novembra od 19 časova donatorsko veče u restoranu „A2“. Šta je ideja?
– Smisao je da se obratimo društveno odovornim preduzećima, kako državnim tako i privatnim. Kao i svim pojedincima, ljudima dobre volje, koji mogu i žele da daju doprinos u prevazilaženju alarmantnog stanja u ZC Vranje. Bilo finansijskom ili nekom drugom vrstom materijalne pomoći. Nije poenta koliko ćemo novca prikupiti, već je prvenstveno ideja da se podgine svest kod ljudi i pravnih lica u Vranju i regionu kako bi se pomoglo da ZC profunkcioniše.

CIVKAROVSKI I KANAČKI
Kakva je vaša reakcija na sudski epilog, odnosno nepravnosnažnu presudu kojom su lekari Slaviša Kanački i Darko Civkarovski osuđeni na po tri godine zatvora zbog navodnih propusta u lečenju devojčice D.M. koja je preminula na Dečjem odeljenju 2011?
– Presuda nije pravnosnažna i koliko mi je poznato kolege imaju pravo na žalbu. Iskreno, ne bih da komentarišem odluke pravosudnih organa. Mogu samo da obećam da ćemo preduzeti sve kako bismo u budućnosti mogućnost eventualne stručne greške ili organizacionog propusta sveli na najmanju moguću meru.  • Ostavi komentar