Penzija ili druga šansa

Eko Taxi Vranje

 U PENZIJU BEZ PROBLEMA

Ministarstvo privrede je 7. novembra završilo svoj posao i „vruć krompir“ obezbeđivanja para za realizaciju ovog programa prebacilo u ruke Ministarstva finansija. Generalni direktor „Jumka“ Branislav Trajković saopštava rezultate anketiranja i objašnjava svrsishodnost i ciljeve drugog kruga socijalnog programa.

– Za odlazak iz preduzeća prijavilo se 315 radnika, kako iz proizvodnje, tako i iz režije. Cilj je u funkciji buduće reorganizacije „Jumka“ i rešavanja konačnog statusa uz pomoć države i posebno Ministarstva privrede – kaže Trajković.

Na pitanje koje se odnosi na starosnu strukturu prijavljenih radnika, generalni direktor „Jumka“ odgovor pruža na osnovu prvih saznanja iz ankete čija je obrada u toku.

– Većina prijavljenih su bliži penziji, tri do četiri godine do kraja radnog veka. Time se otvara prostor za zapošljavanje mladih radnika sa većim potencijalom produktivnosti na radu, što je, opet, u funkciji tržišnog poslovanja koje nas neminovno čeka u budućem periodu – jasan je Trajković.

Prvi krug realizacije socijalnog programa u „Jumku“ počeo je da se realizuje 7. oktobra 2015. godine. Ovu fabriku tada je napustilo 515 radnika koji su dobili otpremnine u visini od 200 evra po godini radnog staža, što je iznosilo tri do sedam hiljada evra po radniku. Država je tada za potrebe socijalnog programa izdvojila 330 miliona dinara. Predstavnici Vlade Srbije su tom prilikom obećali „da će do maja 2016. za „Jumko“ biti pronađen respektabilan starteški partner“.

Da je sama ideja drugog kruga socijalnog programa potpuno u funkciji budućeg tržišno determinisanog poslovanja „Jumka“, potvrđuje i predsednik Nadzornog odbora ove fabrike Branislav Popović.

– Za razliku od prvog kruga, prijavljivanje zaposlenih biće na principu dobrovoljnosti, ali svima koji su se prijavili neće biti odobren odlazak zbog potreba proizvodnje. Generalno, cilj je da iz fabrike odu oni koji su blizu penzije ili imaju neku drugu šansu – objašnjava Popović.

Na opasku novinara „da „Jumko“ duguje zaposlenima uplate doprinosa za PIO Fond od 2011. godine, on kaže da zaposleni nemaju problem prilikom odlaska u penziju:

– To je tačno, ali kako koji radnik stekne uslove za penziju, povezuje mu se radni staž i naši radnici nemaju probleme oko odlaska u penziju. Problemi su sa radnicima „Zambera“ i „Slobode“, ali je „Jumko“ drugo pravno lice – objašnjava Popović.   

 

Predsednik Upravnog odbora „Jumka“ upozorava da nakon ovog socijalnog programa sledi reorganizacija preduzeća i da će se odlazak iz fabrike odvijati pod bitno drugačijim uslovima.

– Posle drugog kruga socijalnog programa sledi reorganizacija firme bez bilo kakvog socijalnog programa, već ćemo tada imati klasičan tehnološki višak. Ipak, u proizvodnji će uvek biti mesta, a režija mora da se smanji, jer je to neumoljivi zahtev surovih uslova tršišnog poslovanja koje nas očekuje – izričit je Branislav Popović.

On dodaje da od ukupno 1600 zaposlenih, u „Jumku“ radi 1061 radnik na neodređeno vreme. Oni su mogli da se prijave, a ne oni koji rade na određeno, jer će tako, smatra Popović, u procesu reorganizacije biti manjih problema.

– Podsećam, država nam je pomogla i dalje nam pomaže, ali i mi moramo da se preorijentišemo na tržišnim osnovama – poručuje Popović.

Navodeći konkretne brojke vezane za strukturu prijavljenih i pravo na anketiranje samo zaposlenih na neodređeno vreme, Popović otvara polemiku sa predstavnicima „borbenijih“ sindikalnih organizacija u ovoj tekstilnoj fabrici.

LAKA MANIPULACIJA

Sasvim suprotan stav od Popovićevog iznosi Slađan Mitić, predsednik Samostalnog sindikata u „Jumku“, koji otvoreno ističe „da ne razume i ne podržava reorganizaciju preduzeća sa malim brojem radnika na neodređeno vreme“.

– Poslovodstvo „Jumka“ je izričito tražilo da mogu da se prijave samo radnici na neodređeno vreme, a to je nepovoljno za radnike i njihove sindikate, a povoljno za poslodavca, jer se lakše manipuliše sa zaposlenim ljudima na određeno vreme – zaključuje Mitić.

Sa Mitićem se, međutim, ne slaže Miodrag Galić, predsednik Sindikata „Jumko Spas“ koji broji oko 700 članova i kome je priznata reprezentativnost.

– Sindikat „Jumko Spas“ saglasio se sa sprovođenjem drugog kruga socijalnog programa, jer je naša fabrika stara po godinama i staža i života radnika. Ovaj program je zato prilika da dugogodišnji radnici dostojanstveno odu iz fabrike – smatra Galić.

Prvi čovek ovog sindikata naročito ističe „da spisak anketiranih radnika ne znači konačan odlazak iz fabrike, posebno onih sa manjim radnim stažom“.

– Neki radnici su se iz revolta i bez dovoljno razmišljanja prijavili za socijalni program iako imaju dosta godina do penzije, ali pošto je „Jumko“ u usponu na polju poslovanja, ove godine ima i izvoza, poslovodstvo će razgovarati sa njima i svim dobrim radnicima i ponuditi im ostanak u fabrici. Naravno, ukoliko ne žele, niko ih neće prisiljavati da ostanu – kategoričan je Galić.

Na kraju, kada je u pitanju realizacija drugog kruga socijalnog programa u „Jumku“, sve je u rukama Beograda, počev od obezbeđivanja potrebnih novčanih sredstava, pa do početka realizacije samog programa. Ali, i od aktuelnog poslovodstva čija će reč biti poslednja kada treba ispuniti princip „usmerene“ dobrovoljnosti i potrebe tržišnog poslovanja najveće vranjske tekstilne fabrike.

 

 

SLAVIŠA BULATOVIĆ, NARODNI POSLANIK

Vlada prepoznala značaj „Jumka“

Narodni poslanik Slaviša Bulatović očekuje dalju konsolidaciju „Jumka“ i ističe spremnost države da pomogne ovoj fabrici.

– Činjenica je da je Vlada Srbije sa resornim ministarstvima, među kojima posebnu ulogu ima Ministarstvo privrede, prepoznala strateški značaj „Jumka“ sa skoro 1600 zaposlenih i da je zato u poslednje dve godine konsolidovala ovu vranjsku fabriku, obezbedila nesmetan proces proizvodnje i redovne zarade radnicima. Najavljeni drugi krug socijalnog programa je još jedna u nizu mera u cilju rešavanja konačnog statusa „Jumka“, ali i u cilju efikasnijeg poslovanja fabrike na tržišnim principima i zato ovde uvek mogu da računaju na podršku Vlade i brzu i efikasnu realizaciju zacrtanog socijalnog programa – poručuje poslanik Bulatović.

 

 

MIODRAG GALIĆ, SINDIKAT „JUMKO SPAS“

Otpremnine od 3.000-7.000 evra

-Još nisu određeni uslovi realizacije drugog kruga socijalnog programa, što važi i za otpremnine, ali u našem sindikatu su ubeđeni da one neće ići ispod 200 evra po godini radnog staža, što znači da će se kretati od tri do sedam hiljada evra po radniku, što zavisi od godina radnog staža – kaže Miodrag Galić, predsednik Sindikata „Jumko Spas“.

 

BRANISLAV POPOVIĆ, PREDSEDNIK NO „JUMKA“

Dugovanja fabrike još uvek velika

Predsednik Nadzornog odbora „Jumka“ Branislav Popović ne krije da su „dugovanja fabrike još uvek velika i predstavljaju ogroman pritisak na inače pozitivno poslovanje u prošloj i tekućoj godini“.

– Dugovanja prema državi bila su čak tri milijarde dinara, a sada su ispod dve milijarde, a velika su i prema radnicima i sa kamatama prelaze 500 miliona dinara, pa smo predložili advokatima dogovor i čekamo na njihov odgovor. Što se tiče dugovanja prema Gradu od takođe 500 miliona dinara, nedavno formirana komisija radi na prebijanju dugovanja sa lokalnom samoupravom koja bi preuzela objekte kao što su stadion i bazen.

 

   • Ostavi komentar