Plaćena „sića“, krupne stavke na reprogramu

Eko Taxi Vranje

 TO JE NEMOGUĆE

 Da se, ipak, ne radi o običnom hvalisanju aktuelnih gradskih čelnika, potvrđuje dodatnim razjašnjenjem Ivan Stanković, gradski većnik za finansije.

– Ne poričem da sam dao tu izjavu, ali kvartali dolaze i prolaze, pa sam naknadnom proverom u lokalnoj poreskoj administraciji utvrdio da „Simpo“ odista ne duguje Gradu po osnovi plaćanja za sve ono što mi fakturišemo, a to su potraživanja lokalne samouprave za komunalne takse, porez na imovinu i naknade za unapređenje životne sredine i korišćenje poslovnog prostora na javnim površinama – kaže Stanković.

I dok aktuelni gradski čelnici najavljuju nultu toleranciju prema svima koji imaju obavezu prema Gradu (da uredno i na vreme izmiruju svoje dugove na ime poreza na imovinu, kao i naknade za unapređenje životne sredine i taksi za firme i korišćenje poslovnog prostora na javnim površinama), iz redova nekadašnje vlasti sumnjaju da je „Simpo“ uspeo da isplati u celosti dugovanja prema lokalnoj samoupravi koja su u martu tekuće godine iznosila 400 miliona dinara.

Na pitanje koliko „Simpo“ duguje po osnovi poreza na zarade, takođe izvornog prihoda lokalne samouprave, Stanković odgovara „da je to iznos koji obračunava i naplaćuje  Poreska uprava Republike i da zakonom predviđeni procenat transferiše:

– Grad Vranje ne može da utiče na taj proces – pojašnjava Stanković.

I gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković potvrđuje da „Simpo“ uredno plaća svoje obaveze prema Gradu.

– „Simpo“ je nedavno na ime komunalne takse uplatio iznos od 1,2 miliona dinara, znači, nikome ne opraštamo, pa ni ovoj Kompaniji. Jedino smo kamate morali da otpišemo u skladu sa zakonom. Na ovom planu uspostavili smo normalnu komunikaciju sa ovom velikom fabrikom u kojoj radi više od dve hiljade naših sugrađana – ističe gradonačelnik Milenković.

Putem blokade računa „Simpa“, 28. marta 2016. godine,na ime potraživanja Grada Vranja od 60 miliona dinara, lokalna samouprava naplatila je od ove fabrike 700 hiljada evra, ili, nešto više od 85 miliona dinara.     

Da Vranje ima određene benefite od „Simpa“ koji uredno izmiruje svoje obaveze prema Gradu, potencira i novi načelnik Sekretarijata za finansije i privredu Ljubiša Stojanović (vidi okvir).

Nekadašnji gradski čelnici, međutim, nisu posebno impresionirani izjavama predstavnika aktuelne lokalne vlasti da „Simpo“ ne duguje „ni dinara“ Vranju, pa u tom smislu izražavaju ozbiljne sumnje da je za period od marta ove godine do kraja septembra ova posrnula fabrika bila u stanju da sanira dugovanja koja su tada dostizala 400 miliona evra. Bivši gradonačelnik Zoran Antić čak poručuje „da nema šanse da su to mogli da plate za par meseci“.

– Kada sam u martu ove godine izjavio da „Simpo“ Gradu duguje 400 miliona dinara ili 3,2 miliona evra, to sam učinio na osnovu podataka iz lokalne poreske administracije i nadležnih finansijskih službi, pa zato sada odgovorno tvrdim da se ta suma ne može da plati za nekoliko meseci – kategoričan je Antić.

Bivši gradonačelnik podseća da je prethodna gradska vlast baš na primeru odnosa prema „Simpu“, nepravedno stavljena u negativan kontekst i da je ona de fakto „spasla Kompaniju od uvođenja stečaja“.

– Da dug „Simpa“ prema Gradu od 2,5 milijarde dinara nismo 2014. konvertovali u akcije, fabrika bi otišla u stečaj, ali bi lokalna samouprava imala suficit, a ne deficit i situaciju da ne može da plaća svoje obaveze – naglašava Antić.

 Sumnju iskazuje i nekadašnji većnik Branimir Stojančić, pozivajući se na skidanje blokade „Simpovog“ računa vrlo brzo nakon smene vlasti u Vranju.

– Simptomatično je da je Grad stopirao svoja potraživanja prema „Simpu“ skidanjem blokade računa, pa postavljam logično pitanje kako je onda naplatio sva svoja potraživanja koja su bila velika sve do kraja drugog kvartala, dok druge lokalne samouprave naplaćuju svoja potraživanja od Kompanije – skeptičan je Stojančić.

FAMOZNI MANjAK

Nekadašnji većnik Stojančić, međutim, ne poriče da „Simpo“ prema stanju trenutnih faktura nema dugovanja prema Gradu“, ali da ne treba zanemariti dugove po osnovi poreza na zarade i lokalnim javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Vranje.

 Konačno, krajem drugog kvartala ove godine obnarodovan je podatak da je Grad Vranje naplatio „Simpu“ iznos od oko 137 miliona dinara, a tokom leta ove godine preko 67 miliona dinara. Dakle, „manjak“ od 196 miliona, koliko nedostaje do onih „famoznih“ 400 miliona, može se svrstati u kategoriju koju gradska vlast ne fakturiše ovoj fabrici, ali se svejedno radi o dubiozi koja kad-tad čeka na naplatu i koju uvek novca gladna država nikad neće oprostiti .

 

 

 

 

LjUBIŠA STOJANOVIĆ, NAČELNIK SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE

Očekujemo korist od „Simpa“

Načelnik Sekretarijata za finansije Grada Vranja Ljubiša Stojanović, u skladu sa svojim ovlašćenjima, iznosi podatke o uplatama „Simpa“ po osnovi obaveza koje fakturiše Grad Vranje.

– Tokom leta 2016. „Simpo“ je platio preko 67 miliona dinara po tri osnova, takse za isticanje firmi i za korišćenje poslovnog prostora na javnim površinama, a na ime poreza na imovinu 1,75 miliona dinara. Znači, za ona potraživanja koja Grad ispostavlja ovoj fabrici, „Simpo“ trenutno nema nikakvih dugovanja i to je dobro, jer Grad mora da živi od svojih prihoda. Ako se obaveze prema lokalnoj samoupravi uredno izmiruju, Vranje će izgledati bolje i lepše“.

Načelnik Stojanović poručuje da se nada da će sva pravna i fizička lica uredno izmirivati obaveze prema Gradu, pa da to važi i za „Simpo“.

-Znam šta se sve ranije događalo na ovom planu, ali se sada nadam da su ljudi u „Simpu“ shvatili da obaveze prema lokalnoj samoupravi i državi moraju da se izmiruju i ubeđen sam da će oni na tome istrajati, jer verujem da su svesni da Vranje mora da ima benefite od poslovanja svih privrednih preduzeća, dakle, i od „Simpa“.

 

DIVNA TOMIĆ, RUKOVODILAC FINANSIJA U „SIMPU“

Gradu trenutno ne dugujemo

Na pitanja koliko „Simpo“ duguje Gradu Vranju, a koliko lokalnim javnim preduzećima, rukovodilac finansija u ovoj fabrici Divna Tomić dostavila nam je sledeće odgovore.

– Prema Gradu Vranju trenutno nema dugovanja, obaveze se redovno izmiruju, a prema javnim preduzećima obaveze iz tekuće godine se redovno izmiruju, dok je dug iz prethodnog perioda reprogramiran“.

 

 

„SIMPO“ JAVNIM PREDUZEĆIMA DUGUJE 122 MILIONA EVRA

U martu 2016. godine lokalnim javnim preduzećima u Vranju „Simpo“ je ukupno dugovao 122 miliona dinara. Od toga, kako saznajemo posrednim putem, JP „Vodovod“ dugovao je 66 miliona, pa direktor Goran Djorđević saopštava da je rešavanje tog problema u toku:

– Sa „Simpom“ pitanje  starih dugova rešavamo reprogramom i sudskim i vansudskim poravnanjima, ali oni uredno izmiruju tekuća dugovanja.

 Pre godinu dana „Simpo“ je „Komradu“ dugovao 44 miliona dinara, ali je urgentno morao da plati 29 miliona, a za preostali dug urađen je reprogram. Na ime naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, po rečima Nebojše Sentića, direktora Direkcije za izgradnju i razvoj Grada Vranja, matična fabrika nema dugovanja, ali „Simpo dekor“ duguje po toj osnovi šest miliona dinara.

-Naplata sporo ide, račun ovog „Simpovog“ zavisnog preduzeća je u blokadi – navodi Sentić.

Konačno, direktor JP „Uprava Banje“ Ivica Milenković informiše da „Simpo Cveće“ na ime korišćenja toplovodnog kanala, dakle, za grejanje, duguje ovom javnom preduzeću 18 miliona dinara, „jer već dugo ne plaća račune“.

 

 

EPS JOŠ UVEK NA SUDU SA „SIMPOM“

Aktivna tužba za 102 miliona

Ukupan dug „Simpa“ za struju iznosio je sredinom 2014. godine 215 miliona dinara i tada je EPS tužio ovu fabriku sudu za iznos od 102 miliona. U pravnoj službi EPS snabdevanja potvrdili su da je ova tužba još uvek „aktivna“, dakle, u redovnom sudskom postupku. Za ostali deo duga napravljen je reprogram, pa opet prema izvoru iz pravne službe EPS snabdevanja, „Simpo“ redovno izmiruje tekuću potrošnju struje. Visina rate iznosi 1,5 miliona dinara, pa je „Simpo“ do sada po toj osnovi platio 36 miliona dinara.

 

KORISNA BLOKADA

Putem blokade računa „Simpa“, 28. marta 2016. godine,na ime potraživanja Grada Vranja od 60 miliona dinara, lokalna samouprava naplatila je od ove fabrike 700 hiljada evra, ili, nešto više od 85 miliona dinara.      

 

 

 

   • Ostavi komentar