Upravnik i virtuelni direktor

Eko Taxi Vranje

Združeni stav aktuelnog menadžmenta Zdravstvenog centra (ZC) Vranje je da se očuva jedinstvo ovog pravnog subjekta i da do deobe ZC na Opštu bolnicu i Dom zdravlja (DZ) nikad ne dođe. Tako barem kaže Nenad MLADENOVIĆ, aktuelni čelnik Doma zdravlja, uz napomenu da oni takvu nadu gaje zbog glasina da su nadležni u Ministarstvu zdravlja navodno veoma blizu odluke da zdravstveni centri u Srbiji, koji nisu rasformirani, zadrže postojeću organizacionu strukturu i nastave da funkcionišu kao takvi. Da li će tako ostati i kad „ministarstvo u osnivanju“ nasledi „tehničko ministarstvo“, veliko je pitanje.
S druge strane su odluke Vlade Srbije i zakon koji kažu da se deoba zdravstvenih centara u Srbiji mora sprovesti. Dok je slučaj sa Opštom bolnicom Vranje, koja je pred kraj 2014. godine započela procese ka izdvajanju iz ZC, do daljeg stavljen !!!!!!!ad acta!!!!! (nakon odluke Privrednog suda u Leskovcu da ne prihvati registraciju tog pravnog lica zbog, navodno, nekakvih papiroloških propusta), ovih dana aktuelizovan je slučaj vranjskog DZ, verovatno zbog imenovanja stomatologa Dragana DjOŠIĆA za v.d. direktora „Doma zdravlja u osnivanju“.
Priča je dobrim delom politička. Skupština grada Vranja (u kojoj ključnu reč vode naprednjaci) želi svoj uticaj u DZ i imenuje svog člana Djošića čime ukida funkcija v.d. direktora koje je dotad držao socijalista Nenad Mladenović. Međutim, Mladenović i dalje vodi DZ. Kako to?!
DVOVLAŠĆE
Tako što je v.d. direktora ZC Vladimir Stamenković (i sam naprednjak, što čitavu stvar čini pomalo tragikomičnom) na ofanzivu naprednjaka odgovorio kontramerama i to tako što je Mladenovića, do juče „direktora“, preveo za „upravnika“ DZ i to samo dan nakon što je Djošića imenovala skupština. Imamo, dakle, dva rukovodioca ustanove koja nosi isti naziv, samo što je jedna „u osnivanju“, a druga „u gašenju“. Priznaćete da sve, na prvi pogled, izgleda vrlo komplikovano.
– Nisu to nikakve kontramere, Stamenković me postavio za upravnika kako ne bi došlo do vakuuma u upravljanju jer postoje neodložni poslovi koje neko mora da obavi da bi DZ nesmetano funkcionisao, to je cela istina. Djošić je virtuelni direktor nečega što još ne postoji, tako da on to ne bi mogao – kaže Mladenović.
– To sa „upravnikom“ – odgovara Djošić – su nezakonite stvari. Mladenović je trebalo da se skloni iz kancelarije i da ja preuzmem upravljanje DZ. Nisu hteli da mi daju statut DZ u osnivanju. Znam da taj dokument postoji, direktorijum tvrdi da ne postoji. DZ u osnivanju ima i upravni i nadzorni odbor i sa donetim statutom mogli bismo da uđemo u proceduru za registraciju. Sada moramo da radimo na izradi novog statuta, jer mi postojeći ne daju, pa da se tek onda registrujemo.
Djošić dodaje da ne veruje u spekulacije o zadržavanju koncepta zdravstvenih centara koju lansira sadašnje rukvodstvo ZC.
– To su najobičnije spekulacije. Većina domova zdravlja u Srbiji se odvojila. Te ustanove lepo rade i u našem okruženju. U Trgovištu recimo, pa u Preševu i Bujanovcu, jedino u Vranju ne može da se odvoji DZ. Mislim da će se sve razrešiti kad dobijemo novog ministra zdravlja – smatra Djošić.
Stvari bi u praksi trebalo da izgledaju jednostavnije, a na toj jednostavnosti, kroz svoje objašnjenje, insistira aktuelni gradski većnik za zdravstvo Miroljub STANKOVIĆ (SNS).
– Nema tu mnogo mudrosti. Djošić tek treba da, uslovno rečeno, osnuje firmu, pravno lice. Pre toga formiraju se privremeni upravni i nadzorni odbor, donosi se statut i onda sledi registracija u Privrednom sudu u Leskovcu. Pa, potom, izrada pečata, računa, podračuna, pred Djošićem je taj posao – obrazlaže Stanković.
On se slaže da Djošić sada nema ingerencije nad domom zdravlja.
– Djošić nema faktičku „vlast“ kao direktor, ali će je dobiti kad formira pravno lice. Time će se sadašnja funkcija upravnika Mladenovića okončati, a Djošić će postaviti svoj tim u skladu sa zakonom – kaže Stanković.
STATUT U NESTAJANjU
Mladenović, upravnik DZ, kaže da je on jedini čelnik ove celine ZC Vranje i da ne veruje da će se na tom polju bilo šta menjati, tim pre što po njegovim rečima, aktuelni menadžment ima uveravanja iz Ministarstva zdravlja da deobe neće biti.
– UO Doma zdravlja u osnivanju se sastao nekoliko puta, započeta je izrada statuta od strane pravnih službi ZC Vranje i lokalne samouprave koja tu ima status posmatrača. A sami organi ZC realizuju proces deobe i hipotetički bi u istom momentu morali da budu odvojeni DZ i Opšta bolnica. Statut DZ, međutim, nije gotov, tako da i ne možemo da ga krijemo – tvrdi Mladenović.
On je već ranije bio upravnik DZ, da bi se u julu prošle godine, nakon što je lokalna samouprava formalno prihvatila da preuzme ingerencije nad DZ, našao na čelu tog privremenog rukovodstva kao v.d. direktor dobivši 45 od 65 glasova odbornika prošlog saziva lokalnog parlamenta. Tada je rečeno da je to prvi korak ka podeli ZC Vranje na DZ koji prelazi u vlasništvo grada i Opšte bolnice nad kojom vlasnička prava zadržava ministarstvo. Pripremana je dokumentacija, statut, ali gde je u međuvremenu zapelo? Mladenović kaže da on nije kočničar.
– Na čelo DZ nisam došao sa ulice, ni preko leševa, nego sam imao legitimitet i široku podršku. To sam rekao i ministru i državnim sekretarima. I mi u rukovodstvu jedva čekamo novu vladu i ministra. Ako država želi deobu, a novi v.d. direktora doma zdravlja ispoštuje proceduru i završi sve formalnosti, registruje to pravno lice, ja ću mu prvi pružiti ruku, čestitati i otići – uverava novinara Mladenović.
Setiće se čitaoci da je Opštu bolnicu u osnivanju pokušao da registruje tadašnji v.d. direktora Slobodan Milenković (vidi okvir), ali je Privredni sud u Leskovcu poništio registraciju. Ceo proces pratio je niz bizarnih događaja, pa je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, odmah nakon poništenja registracije bolnice, pozvao da u njegov kabinet u Beograd dođu svi članovi Upravnog odbora ZC Vranje. Nakon kraćeg isleđenja, dat je legitimitet opstanku ZC – do daljeg.
– Iz ministarstva sve češće čujemo glasine da deobe najverovatnije neće biti, odnosno da će ti procesi biti stopirani u svim gradovima gde se zdravstveni centri nisu rasformirali. Velike su dubioze, a praksa je pokazala da samostalno mogu da opstanu samo domovi zdravlja u većim srpskim gradovima – tvrdi Mladenović.
ZAKON KAŽE – DEOB A
Gradonačelnik Vranja Slobodan MILENKOVIĆ, koji je prošao golgotu kroz koju sada počinje da prolazi Djošić, kaže da u celoj ovoj priči lokalnu samoupravu zanima jedino poštovanje Zakona o zdravstvenoj zaštiti i da će se organi grada toga držati.
– A taj zakon kaže da se zdravstveni centri gase i da dolazi do podele na domove zdravlja i opšte bolnice. Da se primarna zdravstvena zaštita pripaja lokalnim samoupravama, a sekundarna ide na teret republičkih institucija. U tom pravcu idu i naši koraci ka odvajanju DZ u dogovoru sa doktorom Djošićem – kaže Milenković.
Ovaj ortoped dodaje da je sličnu opstrukciju koju ovih dana doživljava Djošić preživeo i on sam kada ga je ministar svojevremeno postavio za v.d. direktora Opšte bolnice Vranje u osnivanju.
– To je, nažalost, ista priča koja dolazi od istih ljudi. Očekujem da se DZ odvoji, a koliko je realan dug koji će ići na teret lokalne samouprave, videćemo na dan faktičkog odvajanja – navodi Milenković.
Priča se da je ključni stub za očuvanje direktorijuma ZC sa Vladimirom Stamenkovićem na čelu svo ovo vreme bio ministar u tehničkoj vladi Zlatibor Lončar. Iz kojih razloga, o tome se samo može nagađati. Ukoliko do Lončarove smene dođe, verovatno bi se desile krupne promene u stavu ministarstva prema vranjskom zdravstvu i stvari bi bile mnogo jasnije. Onda će se definitivno znati i da li će zaista biti deobe ili zdravstveni centri nastavljaju da žive svoj život. Treće opcije nema.UPRAVNICI I V.D. DIREKTORI
Sadašnji gradonačelnik Vranja ortoped-traumatolog Slobodan Milenković krajem 2014. godine odlukom ministra zdravlja Zlatibora Lončara imenovan je za vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Vranje u osnivanju. Internista-gastroenterolog Zvonimir Djorđević, po ranijem rešenju koje je potpisao v.d. direktora Zdravstvenog centra (ZC) Vranje Vladimir Stamenković, bio je u to vreme upravnik je Opšte bolnice Vranje i to ostao do danas. Vrlo slična situacija ovoj u DZ.
Milenković je u to vreme ambiciozno krenuo u proces formiranja organa, izrade statuta i ostalih koraka ka konačnom odvajanju bolnice od ZC, ali je u tome, kako je sve vreme govorio, opstruiran od strane tadašnjeg rukovodstva koje se i danas pita o svemu u ZC. Uspeli su čak da dovedu u pitanje legalnost registracije „Milenkovićeve bolnice“ ukazavši Privrednom sudu u Leskovcu da je navodno registrovana bez potpune dokumentacije i zatražili da je Privredni sud briše iz registra pravnih subjekata. To se i dogodilo.
Komora zdravstvenih ustanova Srbije dostavila je u to vreme rukovodstvu nove Opšte bolnice u osnivanju stručno tumačenje po kome „funkcije upravnika u stvarnosti više ne postoje, jer su postojale samo dok je Opšta bolnica bila radna jedinica ZC Vranje“. Funkcije upravnika i danas postoje u ZC Vranje.

OSNIVANjE I GAŠENjE
Odluka Vlade Srbije od 31. januara prošle godine podrazumeva izdvajanje sadašnje Opšte bolnice i Doma zdravlja iz sastava ZC Vranje. DZ po toj odluci postaje pravno lice (odluku o preuzimanju osnivačkih prava nad DZ usvojio je gradski parlament, Službeni glasnik Grada Vranja br. 29/09 i 14/10, samo je trebalo formirati organe). Kad ove dve celine, nekada organizacione jedinice ZC, postanu zasebna pravni subjekti, ZC Vranje se gasi kao pravno lice.
Dosad su urađena dva deobna bilansa za ZC Vranje, prvi zakjučno sa 31. decembrom 2012. i drugi za vakta Vladimira Stamenkovića koji je zaključen na datum 31. decembar 2014. godine. Po ovom drugom Grad Vranje bi uz vlasnička prava nad domom zdravlja tebalo da prihvati i dug ustanove od oko 200 miliona dinara, dok bolnica po tom dokumentu ostaje dužna 400 miliona i taj bi dug išao na teret republike. Konačan deobni bilans, u slučaju da do deobe dođe, morao bi da se napravi na dan fizičkog i faktičkog odvajanja dve celine.

SVE PO ZAKONU
Upravnik DZ Nenad Mladenović kaže demantuje da bilo ko u aktuelnom rukovodstvu šikanira Djošića i podseća da je ovaj dobio kancelariju u kojoj može da pripremi sve korake ka eventualnom odvajanju DZ.
– On nije nikada proganjan. Ostao je neugovoren u neko bivše vreme, ne znam čijom zaslugom, potom i bez posla. Nismo mi krivi što ga tada nisu ugvoorili. Čak sam se posle lično zalagao kod ministarstva da ga vrate jer nam realno trebaju dva oralna hirurga na stomatologiji. Racionalizacija na stomatologiji je inače rađena po smernicama ministarstva i Vlade Srbije i nije bilo nikakvih primedbi ni od jednog državnog organa, inspekcija ili sindikata na njeno sporovođenje u ZC.
On je dodao da je po Kadrovskom planu iz 2013. godine DZ imao odobrenu kvotu od 125 lekara, a da ih sada ima svega 102.
– Tražimo sada od ministarstva zdravlja da nam samo odobri kvotu koju smo ranije imali da bismo zaposlili nove lekare – dodaje Mladenović.  • Ostavi komentar