I trudnice bi da otpuste

Eko Taxi Vranje

To su oni isti ljudi kojima je aktuelni menadžment sa Vladimirom Stamenkovićem na čelu u poslednje dve godine obećavao kako se iz petnih žila kod ministra trudi da ih „ugovori“, odnosno da preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) obebedi plate i za njih, kao što ih najnormalnije primaju oni čije su plate unapred ugovorene sa ovim fondom. 

EVIDENTIČAR IZLAZNIH FAKTURA
Posle takvih, umirujućih priča iz menadžmenta, kako novinaru kažu oni koji su pristali da govore pod velom anonimnosti (valjda jer još postoji nekakva lažna nada da će rukovdstvo u narednih nedelju dana promeniti odluku), niko nije ni pretpostavljao da bi mogli da uslede otkazi. To je trajalo do 30. juna kada su se na poluraspadnutoj oglasnoj tabli ZC (i jednoj koja liči na pravi pano za obaveštenja kod Internog) pojavili spiskovi zaposlenih koji će izgubiti posao. I još neka dokumenta izlepljena jedna preko drugih tako da se o njihovoj sadržini može samo nagađati.
– Mi smo od nove godine uočili da se nešto kuva, imajući u vidu da su ljudi iz menadžmenta počeli da rade „prekovremeno“, da stalno sastanče i nešto odlučuju zaposlenima iza leđa. Pokušavali smo da saznamo spremaju li nam otkaze. Iz uprave su ponavljali da se ništa ne sekiramo – kaže sagovornik Vranjskih iz ZC koji za neki dan ostaje bez posla.
Na rešenjima o otkazu ugovora o radu svakog otpuštenog piše da je „prestala potreba za radom zaposlenog“, odnosno potreba za obavljanjem određenog posla. Sa spiskova na oglasnim tablama vidi se da su otkazna rešenja pripremljena za dobar deo službe javnih nabavki (kažu, za pravnike koji su se poodavno zamerili direktoru), spremače koji su inače potrebni i traže se po kadrovskom planu, bolničare iz službi ginekologije i psihijatrije opšte bolnice, operatere, referente, spremače iz službe tehničke pomoći, radnike u krugu bolnice, obezbeđenje.
Jedna od njihovih ključnih primedbi je što su, navodno mimo zakona, bodovani samo „neugovoreni“ radnici čime se u startu postupilo diskriminatorski prema njima.
– Radna mesta – nastavlja sagovornik Vranjskih – zadržali su ljudi sa srednjom školom u administraciji. Među njima ima onih koji rade posao koji mi kolokvijalno zovemo „zapisničar“. Više ih je nego u sudu. Dobro, radna mesta im se ne zovu tako, tj. drugačije su definisana, ali su potpuno nepotrebna. U praksi, oni služe jedino za to da opslužuju starije pravnike i ekonomiste u ZC koji ne poznaju rad na računaru, pa neko mora da im kuca na tastaturi – kaže ovaj sagovornik.
Po rečima sagovornice Vranjskih iz ZC, koja takođe ostaje bez posla, od otkaza su zaštićeni ljudi koji rade sa srednjom ili višom kožarskom školom, sa višom pedagoškom, razni menadžeri sa problematičnih privatnih fakulteta koji uopšte nisu potrebni zdravstvu.
– Tako u ZC danas recimo opstaju radna mesta poput „evidentičar izlaznih faktura“, „poslovni sekretar rukovodioca nemedicinske službe“, „referent za obradu evidencije sudskih izvršenja“ i mnoga druga radna mesta čudnog naziva koja nigde u zdravstvu ne postoje. To nisu radna mesta, ona su izmišljena – kaže ovaj izvor.
Po rečima ove sagovornice, menadžment je 2016. zapošljavao nov nemedicinski kadar na određeno vreme na raznim radnim mestima.
– Čak i na onim koja su već ugašena, te uprkos zabrani zapošljavanja. Ti ljudi su otpušteni neposredno pre nego što su objavljeni ovi spiskovi za nas da ne bi bilo sumnjivo – kaže ova sagovornica.

 

DISKRIMINACIJA
Dodaje da osim godina staža nije ništa sagledano prilikom otpuštanja, ni lični porodični status, broj članova domaćinstva i njihova primanja, zdravstveno stanje zaposlenog i članova njegove porodice što, po njenim rečima, inače podrazumeva svaki program otpuštanja.
– Bodovali su samo na osnovu godina staža u ZC Vranje, ni o čemu nas nisu obaveštavali, samo su ukinuli naša radna mesta. U okviru nekih službi nisu bodovani svi koji u njoj rade, već samo neugovoreni, što je klasična diskriminacija. Evo, čak i neke trudnice hoće da otpuste iako zakon i usvojeni kriterijumi u zdravstvu to striktno zabranjuju – navodi sagovornica Vranjskih.
Ovi radnici od odlaska Uroša Trajkovića sa funkcije direktora nisu primali platu, a namirivali su se povremeno preko obračuna zarade (kao izvršne isprave) u vreme dok žiro račun ZC nije bio u blokadi. Kriterijumi za otpuštanje primenjeni su samo na njih iako skoro svi imaju sudsku presudu da su po pravima i obavezama potpuno izjednačeni sa ostalim radnicima u ustanovi.
U rešenjima je dalje objašnjeno da svaki zaposleni ima pravo na određenu otpremninu u skladu sa zakonom, te da će ona biti isplaćena ili do dana prestanka radnog odnosa ili najkasnije trideset dana od momenta prestanka radnog odnosa, a sve na osnovu člana 22 Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Onima koji odlaze garantuje se isplata svih neisplaćenih zarada i naknada zarada i drugih primanja shodno članu 186 Zakona o radu.
Sve ovo počelo je posle nove godine kada je rukovodstvo ZC Vranje iz Ministarstva zdravlja dobilo „kriterijume“ po kojima bi trebalo da sprovede racionalizaciju na nivou centra. U članu 2 tog dokumenta piše da se osnovni kriterijum sastoji iz dva potkriterijuma koji će se zbirno bodovati; prvi je svaka godina provedena u radnom odnosu u ZC Vranje i drugi broj godina staža provedenih kod drugog poslodavca. Ukoliko dva ili više zaposlena imaju isti broj nakon bodovanja po osnovu dva osnovna potkriterijuma (bodovi se utvrđuju na osnovu podataka iz radne knjižice), tek onda bi se primenili dopunski kriterijumi radi utvrđivanja liste za otpuštanje.
– Taj osnovni kriterijum je potpuno diskriminišući u odnosu na nas iz razloga što su tzv. neugovoreni radnici uglavnom oni koji su došli među poslednjima. Logično je da imamo najmanje godina staža, još smo neugovoreni. Takođe, da bi najurili nas, te zadržali podobne a potpuno nepotrebne radnike odnosno zanimanja, promenili su sistematizaciju mimo uputstava koja je dala ministarka Kori Udovički na sajtu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu – objašnjava sagovornica Vranjskih koja će ovih dana ostati bez stalnog radnog odnosa u ZC.
U praksi kresanje brojnog stanja nemedicinskog profila izgleda ovako. U Službi za ekonomsko- finansijske poslove odluka predviđa smanjenje referenata nabavke sa dvoje na jednog izvršioca, jedan od četiri referenata obračuna u Odseku plana i analize takođe ostaje bez posla, broj operatera u Automatskoj obradi podataka (AOP) smanjuje se sa sedamnaest na sedam, a potpuno se gasi radno mesto referenta-analitičara kojih j dosad bilo troje. Slično je u službi za pravne poslove gde je ugašeno mesto referenta za pravne poslove (dosad ih bilo troje, sada nijedan), kao i jedno mesto operatera za opšte i pravne poslove.
LIMIT JE LIMIT
Menadžment ZC ima svoj stav o ovome: „Sve je učinjeno u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, ali i Odlukom o maksimalnom broju zapslenih na nedoređeno vreme u sistemu državnih organa i lokalne samouprave za 2015. godinu“.
Tako stoji u odgovorima na pitanja redakcije Vranjskih.
– Tom odlukom – nastavljaju iz menadžmenta – limitiran je maksimalan broj radnika koji mogu raditi u ZC Vranje na neodređeno vreme na ukupno 1.344. Bili smo u obavezi da ispoštujemo i odredbe Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje delatnosti u zdravstvenim ustanovama u kome je precizirano da maksimalan broj zaposlenih nemdeciinskih radnika može biti najviše petnaest odsto od ukupnog broja. Tu brojku je limitiralo ministarstvo zdravlja.
Na novinarsko pitanje zašto baš sada i da li je tako moralo, iz menadžmenta odgovaraju da se to „apsolutno moralo realizovati“.
– Procesom racionalizacije obuhvaćeni su nemedicinski radnici jer je pomenutim Pravilnikom taj broj jasno limitiran. Ukupno bi do 26. jula po osnovu racionalizacije trebalo da prestane radni odnos za 31 nemedicinskog radnika – navode iz menadžmenta.
Predstavnici menadžmenta navode da su od početka ovog procesa „aktivno učešće imali reprezentativni sindikati ZC Vranje.
– Oni su dali svoje pozitivno mišljenje na kriterijume i Program rešavanja viška zaposlenih nemedicinskih radnika. Takođe smo po ovom pitanju pribavili mišljenje Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Dakle, ZC je preduzeo sve korake da se proces racionalizacije realizuje u skladu sa zakonom – kažu u menadžmentu.
Sagovornik s početka teksta objašnjava da nije doneta nova sistematizacija, što inače predviđa član 22 Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, nazivajući to velikim propustom.
– Zakon kaže da je poslodavac dužan da donese nove akte o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji na osnovu kojih se utvrđuje i broj zaposlenih za čijim radom je prestala potreba. A ovi su koristili sistematizaciju iz 2008. godine. Takođe, oni su izlepili oglasnu tablu nekim obaveštenjima, ali se tu ngde ne vidi uputstvo o pravnom leku. Imamo li mi pravo na prigovor?! Nisu hteli ni da nam kopiraju dokumentaciju, što bi nas o tome obavestili – zaključuje sagovornik Vranjskih.
Podsećanja radi, Republička inspekcija rada nedavno je donela rešenja o vraćanju na posao određenog broja otpuštenih radnika u istom ovakvom procesu racionalizacije u gradskoj apoteci. Zato, samo oprezno s otpuštanjem.

MIROLjUB STANKOVIĆ
NEMAM JA NIŠTA S TIM

Gradski većnik za zdravstvo Miroljub Stanković, inače bivši višegodišnji rukovodilac u ZC Vranje, kaže da on nije imao nikakve dodirne tačke sa otpuštanjem kadrova u ZC Vranje.
– To nije lokalna ingerencija, Zdravstveni centar je pod republikom. Nisam uopšte bio uključen u tu problematiku, ni u vezi sa određivanjem kriterijma, bodovanjem, pa ni brojem i strukturom radnika. Mogao bih samo da nagađam i da pričam ono što čaršija priča, a to bi bilo neozbiljno jer je na nivou spekulacija – kaže Stanković.

IGOR ANDONOV
OPASNOSTI RACIONALIZACIJE

Zamenik gradonačelnika Igor Andonov kaže da mu je kao stomatologu dobro poznat proces racionalizacije u zdravstvenim ustanovama jer je Stomatologija Doma zdravlja Vranje prva služba koju je zahvatila ovakva vrsta otpuštanja.
– Nisu mi poznati detalji aktuelne racionalizacije. Činjenica je da u našem zdravstvu postoji preveliki procenat nemedicinskog osoblja. Ako je u svetu oko pet, šest osto, kod nas je oko dvadeset pet odsto. Donekle ima logike u otpuštanju takvog kadra jer oni, za razliku od medicinara, mogu da pronađu posao i izvan zdravstvenih ustanova.
Andonov, međutim, upozorava da često nema logike u smislu ocene ko treba da ode, a ko ne.
– Na primer, ja se sećam da je kolega Dragan Djošić (aktuelni v.d. direktora Doma zdravlja, p.a) svojevremeno proglašen za tehnološki višak na Stomatologiji iako je radio i doprinosio svojim učinkom duplo više od svih ostalih stomatologa. A otpušten je, kao i ovi sada, samo zbog toga što je bio „neugovoren“ kod RFZO. To je jedna paradoksalna situacija.
Andonov ukazuje na još jednu vrstu opasnosti od procesa racionalizacije.
– Nemojte sada da bude, otpustili smo trideset ljudi viška, a potom smo preko raznih ugovora zaposlili tridesetak ljudi. Onda ništa nismo postigli.  • Ostavi komentar