Sve zbog jedne nalepnice

Eko Taxi Vranje

– Mamicu ti tvoju, dokle ćeš da voziš neregistrovano vozilo?! Ne mrdaj, došao ti je kraj. Ja ću ti doći glave, ako si policajac nisi bog. Ti si lopov, sad ću da pozovem saobraćajnu policiju – vikao je osuđeni B.A. dok se peo na haubu automobila oštećenog S.S u kome su bila i njegova maloletna deca.Vranjanac B.A. osuđen je u Osnovnom sudu u Vranju na uslovnu zatvorsku kaznu od tri meseca zbog krivičnog dela „nasilničko ponašanje“, počinjenog na štetu troje oštećenih, S.S. iz Vranja i njegovo dvoje maloletne dece. Sudija Osnovnog suda Marija Janićijević je, saopštavajući izreku presude, a imajući u vidu da se radi o uslovnoj kazni, kazala da će se ona prema osuđenom izvršiti samo ako on u roku tzv. proveravanja od godinu dana ne ponovi krivično delo. Presuda je potom i potvrđena na višoj instanci čime je postala pravnosnažna.
Suđenje okrivljenom B.A. trajalo je relativno kratko u odnosu na praksu trajanja procesa u vranjskom pravosuđu – oko devet meseci. Sam događaj povodom koga mu se sudilo odigrao se 27. januara 2015. godine, oko 13.40 sati, u Ulici Partizanskoj u Vranju, preko puta zgrade Vatrogasnog doma.
AKO SI POLICAJAC…
Oštećeni S.S. je navedenog dana tuda prolazio automobilom, u kome su se nalazili i njegova ćerka i sin. B.A. je, prema navodima iz optužnice, prepoznavši vozača, iznenada dao znak rukom da stane. Kada se ovaj zaustavio, okrivljeni je prišao vozilu, naslonio se rukama na auto, a zatim počeo da se preko haube penje prema šoferšajbni. Proveravao je pritom pogledom važnost saobraćajne nalepnice, a zatim povikao:
– Mamicu ti tvoju, dokle ćeš da voziš neregistrovano vozilo?! Ne mrdaj, došao ti je kraj. Ja ću ti doći glave. Ako si policajac nisi bog! Ti si lopov, sad ću da pozovem saobraćajnu policiju.
Sin oštećenog se zbog takvih reči uplašio, stoji u opisu krivičnog dela u sudskim spisima, pokušao da otvori prednja desna vrata, ali ih je okrivljeni B.A. gurnuo rukom i zatvorio govoreći: „Ne mrdajte, ne može niko da izađe van“. Deca su se uznemirila, a maloletna ćerka počela da plače.
Sedam meseci nakon ovog događaja, Osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Vranju podiglo je optužni predlog broj Kt.br. 613/15 od 25. avgusta 2015, optuživši B.A. iz Vranja za krivično delo „nasilničko ponašanje“ iz člana 344, stav 1 Krivičnog zakonika. Jedan od zamenika tužioca, kao zastupnik optužbe, ostao je pri ovako konstruisanoj optužici do kraja postupka, tražeći od starta uslovnu osudu za okrivljenog. Nešto blaži stav tužioca zauzet je zbog toga što je B.A. to prvo krivično delo, kao i iz razloga što je reč o čoveku u godinama. Oštećeni S.S. se pridružio krivičnom gonjenju i odmah istakao imovinsko-pravni zahtev, što je otežalo položaj okrivljenog.
B.A.i je na sudskom pretresu negirao izvršenje krivičnog dela navodeći da je kritičnog dana išao trotoarom Ulice Partizanske u smeru Omladinskog kulturnog centra (OKCE) koji se nalazi u paralelnoj, Ulici 29. novembra. Navodno je uočio oštećenog koji se, kako je rekao, nalazio u parkiranom vozilu. Rekao je da je slučajno u prolazu primetio da je registraciona nalepnica na šoferšajbni ogrebana. Nakon toga je, prema njegovoj verziji, iz vozila izašao oštećeni i počeo da mu preti, predstavivši se kao policajac i poručio mu da će ga ovaj zapamtiti. I nakon toga oštećenog S.S. prijavio policiji.
PUZANjE PO HAUBI
Okrivljeni je sudiji kazao da je sa lica mesta otišao svojim putem, negirajući da su se sve one stvari koje su kulminirale penjanjem na haubu i psovkama zaista dogodile. Još je pred sudom kazao da je oštećeni protiv njega namerno podneo krivičnu prijavu kako bi mu se osvetio jer ga je on ranije prijavio policiji zbog upravljanja vozilom kome je istekla registraciona nalepnica. Reč je o vojnom džipu kojim je oštećeni, navodno, prevozio ogrevno drvo i od toga zarađivao.
Tokom glavnog pretresa saslušani su okrivljeni, oštećeni i troje svedoka. Sud je na osnovu raspoloživih dokaza ustanovio da je na dan kada je počinio krivično delo „svojim ponašanjem značajnije ugrozio spokojstvo građana, oštećenih S.S. i njegove dece, ali i prisutnih prolaznika“. Oštećeni je na sudu izjavio da je svojom „opel askonom“ kritičnog dana zaista poslom krenuo u pravcu centra grada, a da je nameravao da usput ostavi svoju decu da završe neke obaveze. Kada ga je B.A. zaustavio i pretio mu, rekao je svojoj deci da izađu iz automobila, da idu i da će se kasnije naći, a da će on ostati da sačeka policijsku patrolu, pošto je okrivljeni telefonom pozvao dežurnu službu Policijske uprave.
– Kada su deca pokušala da izađu, okrivljeni je bukvalno zalupio vrata i rekao da niko ne sme da izađe iz automobila što je moju ćerku veoma uznemirilo. Počela je da plače – rekao je S.S. na sudu.
Svedok S.I. objasnio je na glavnom pretresu da je naišao svojim automobilom kada je oštećeni S.S, koga poznaje iz viđenja, već bio zaustavio svoje vozilo preko puta benzinske pumpe kod vatrogasnog doma.
– Video sam meni nepoznatog čoveka koji je prišao, naslono se na haubu vozila oštećenog, jednom rukom držao je vrata automobila, a u drugoj telefon i nekoga je pozivao. On je u nekoliko navrata polazio ka vatrogasnom domu i vraćao se, govoreći oštečenom da će da ga zapamti. Držao je pre toga vrata automobila onemogućavajući da deca izađu napolje. Video sam da je devojčica plakala – posvedočio je S.I.
Iz izveštaja lekara specijaliste Zdravstvenog centra Vranje (br. 131, od 27. januara 2015), koji je neposredno nakon neprijatnog događaja pregledao decu, utvrđeno je da im je propisana određena terapija zbog uznemirenja.
SVEST I HTENjE
Pravno ocenjujući utvrđeno činjenično stanje, sud je našao da su u radnjama okrivljenog B.A. sadržana sva bitna obeležja krivičnog dela „nasilničko ponašanje“, te da je na nesumnjiv i pouzdan način utvrđeno da je on kritičnog dana svojim ponašanjem to krivično delo i počinio. I to sa tzv. „direktnim umišljajem“ (u krivičnom pravu to znači da je učinlac bio svestan svog dela i da je i hteo njegovo izvršenje).
– Okrivljeni je bio svestan da svojim drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo građana i teže remeti javni red i mir jer je verbalno nasrnuo na oštećenog pred većim brojem građana u najužem centru grada. U takvom ponašanju ogleda se i njegovo htenje da nastupe ovakve posledice – zaključio je sud u obrazloženju presude.
Predmet posebne ocene suda bila je odbrana okrivljenog koju sud nije prihvatio.
– B.A. je tvrdio da je oštećeni S.S. bio sam u vozilu, da mu je oštećeni pretio, ali su svi saslušani svedoci potvrdili suprotno, kao i da su deca bila prisutna, što se između ostalog potvrđuje izveštajem lekara – konstatovao je sud.
Prilikom odlučivanja o vrsti i visini kazne prema okrivljenom, sud je imao u vidu olakšavajuće okolnosti – reč je o starijem čoveku, korektno se držao pred sudom, kao i činjenicu da okrivljeni do tog momenta nije bio osuđivan. Jedina otežavajuća okolnost bila je to što se oštećeni pridružio krivičnom gonjenju. Sagledavajući sve navedeno, sud je zaključio da se svrha krivične sankcije može ostvariti izricanjem uslovne osude. Odnosno da se upozorenjem uz pretnju kaznom može u dovoljnoj meri preventivno uticati na B.A. i druge okrivljene da se ubuduće uzdrže od činjenja sličnih krivičnih dela.
   • Ostavi komentar