Infuzija u nevreme

Eko Taxi Vranje

Neko je ovde dozvolio da dugovi firmi enormno narastu, i nijhova celokupna naplata u kratkom periodu bi tim preduzećima nanela ekonomsku štetu i ugrozila njihovo poslovanje. Grad se neće odreći svojih dugovanja, ali će ih naplaćivati po jednakom principu za sve, i to tako što ćemo tražiti redovno izmirenje tekućih obaveza a da se one zaostale plaćaju u ratama, tako da ne ugrožavaju poslovanje bilo koje firme – kaže gradonačelnik MilenkovićGrad Vranje jedina je državna institucija u Srbiji koja kompaniji „Simpo“ privremeno (?) oprašta dugove! Prema podacima koji se mogu naći na portalu Narodne banke Srbije, svoja dugovanja od „Simpa“ prinudno naplaćuju Subotica, Čukarica, Pirot, Stari grad, Zrenjanin, Zaječar…, praktično svako ko ih duži neke pare, svi, osim lokalne samouprave u Vranju. Stara vladajuća garnitura naplaćivala je institutom prinudne naplate „Simpu“ sve što je stigla, i stvar je otišla tako daleko da je intervenisao i premijer Aleksandar Vučić, ali bezuspešno – bivši gradonačelnik Zoran Antić je bio neumoljiv i Kompaniji skinuo preko 60 miliona dinara samo do polovine ove godine! Sad, zašto je Vučiću smetalo što Vranje od „Simpa“ naplaćuje svoje pare, a nisu mu smetali ostali, to je iz neke druge, malo tužnije priče. Uglavnom, od kako je SNS došao ovde na vlast, promenile su se i okolnosti, pa je „Simpo“ ponovo postao vrela brana separatizmu i opštoj propasti, uz korišćenje svake mogućnosti da se ovoj firmi pomogne. Sad, što im se pomaže na račun budžeta grada, dakle direktno građana, pitanje je koje vapi za tačnim odgovorom.
PIROT I ČUKARICA
Grad Vranje duži „Simpo“ po raznim osnovama – porez na zemljište, komunalna taksa – firmarina, porez na imovinu, zaa korišćenje javnih površina… Zanimljivo, Vranje je u besparici koju lokal ne pamti odlučilo da poštedi „Simpo“ muka od oko 33 miliona dinara tako što će povući blokadu njihovog računa, što se lepo vidi na sajtu NBS-a.
„Grad Vranje je dana 22. juna 2016. godine odložilo prinudnu naplatu „Simpu“ po pitanju poreza na zemljište a po rešenju broj 433-42-2/16“ – piše na sajtu NBS-a.
Zanimljivo je da su odmah sutradan svoja potraživanja od „Simpa“ naplatila Poreska uprava Zrenjanina i Poreska uprava Beograda, odeljenje Stari grad. Oni nisu imali milosti prema „Simpu“, jer izgleda da od njih to niko nije ni tražio, dok je Vranje moralo, ili htelo, da odloži i naplatu poreza na imovinu i komunalne takse, sve u svemu 33 miliona. Koliki je to novac pokazuje upoređenje sa veličinom finansijskih problema sa kojima se nova lokalna vlast suočava – samo za PDV treba platiti 42 miliona dinara, kojih jednostavno nema, pa se ide u dogovor sa Poreskom upravom, a u isto vreme se opraštaju onoliki milioni. Gde je kvaka?
Prema rečima Ivana Stankovića gradskog većnika za finansije, i samog donedavno radnika „Simpa“, u čitavoj priči ima malo toga spornog. Prema pravilniku koji je važio do 4. jula, svakom poreskom dužniku omogućeno je da reprogramira svoj dug na 60 mesečnih rata i otpis kamate, ukoliko nadalje redovno servisira i reprogram i nove obaveze, što se u slučaju „Simpa“ i dogodilo.
– Kompanija je na vreme podnela zahtev, i platila svoja dugovanja, za koja se, uzgred, i ne zna ko je dozvolio da narastu do ovakvih razmera. Po tom osnovu stekli su se zakonski uslovi da se „Simpu“ otpiše kamata od 15,79 miliona dinara – objašnjava Stanković.
No, bez obzira na ovakva tumačenja, osim pomenutih oko 16 miliona „Simpu“ je prolongirana naplata još najmanje toliko miliona. Očigledno je ovde reč o političkoj odluci, jer su silni milioni u igri. Ovu činjenicu ne spori ni gradonačelnik Slobodan Milenković.
– Neko je ovde dozvolio da dugovi firmi enormno narastu, i nijhova celokupna naplata u kratkom periodu bi tim preduzećima nanela ekonomsku štetu i ugrozila njihovo poslovanje. Grad se neće odreći svojih dugovanja, ali će ih naplaćivati po jednakom principu za sve, i to tako što ćemo tražiti redovno izmirenje tekućih obaveza a da se one zaostale plaćaju u ratama, tako da ne ugrožavaju poslovanje bilo koje firme – kaže Milenković.
On se prema ovom pitanju odnosi isto kao prvog dana – politika je to pokušaja da se pospeši privredna aktivnost, makar i ovakvim merama.
– Nismo naivno krenuli, sve je analizirano. Želimo da pomognemo ne samo „Simpu“, nego svima koji su u problemu. Ali, svi moraju da znaju: kako se privrednici ponašaju prema nama, tako ćemo i mi prema njima da bismo uopšte mogli da funkcionišemo – kaže Milenković.
PREDIZBORNA SUŠTINA
Naravno, ova priča imala je i dublju, takoreći predizbornu suštinu. Premijer Vučić ladno je napao tadašnjeg gradonačelnika Zorana Antića zbog naplaćivanja dugova „Simpu“, i to čak u Skupštini Srbije. Nisu mu smetali ostali „skidači“ para, samo Vranje, poglavito Antić.
– Ne pitajte mene zašto je to tako. Politika je čudo. Ja nikome ništa nisam opraštao, najmanje „Simpu“. I nisam imao ni prava na to. Smatram ovo prolongiranje naplate duga političkom, a ne ekonomskom odlukom – kaže raniji gradonačelnik Antić, za koga se decenijama verovalo da je „Simpovo“ dete, a koji je toj kompaniji u vreme svog mandata skinuo sa računa oko 137 miliona dinara!
I tako, ludilo komunizma konačno je došlo na naplatu, pa se sad svi češu i gde ih svrbi i gde ne. Ko je godinama ranije smeo da Dragomiru Tomiću, „Vranjancu veka“, traži da plati dugovanja prema opštini? Ajde, molim te! Ali, ovi novi nemaju takav odnos prema novcu, nego priznaju samo njegovo šuškanje u rukama, pa će sad svi da plaćaju i što su dužni i što nisu, dok se stvar ne dovede u red i krene da se plaća mesečno, kao u svakoj normalnoj zemlji. Jednog dana, naravno. Sad, politika premijera koja podrazumeva nultu toleranciju prema poreskim neplatišama nekako se ne slaže sa ovdašnjom duševnom politikom prema „Simpu“, al da se baš ne cepidlači. Činjenica je da je kompanija naterana da platii svoje dugove, a šta će biti sa kamatom, to ostaje da se vidi. Jer, mora da znaju to i lokalne vlasti i Kompanija – kad dođe do glavu, i tatka po glavu!

SIMPO
VRANjU SMO PLATILI 137 MILIONA!
Kompanija se oglasila povodom čitavog slučaja u dokumentu potpisanom sa “rukovodstvo kompanije”, uz insistiranje da njihovi odgovori “budu objavljeni u celosti, kao integralni tekst, bez ikakvih izmena ili dopuna”.
VRANjSKE: Koliko novca i po kojim osnovama „Simpo“ duguje Gradu Vranju?
SIMPO: Simpo ad Vranje, na dan 06. jul 2016. godine, Gradu Vranju duguje 15,8 miliona dinara. Obaveze Simpa su po osnovu obračunate kamate. Osnovni dug je izmiren u celosti. Podnet je zahtev za reprogram u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Koliko je novca skinuto „Simpu“ preko blokade Grada Vranja u 2015. godini, a koliko u 2016. godini?
– Preko prinudne naplate Grad Vranje je od Simpa naplatio:
krajem 2014. godine iznos od 14,1 milion dinara,
u 2015. godini iznos od 61,1 milion dinara,
u 2016. godini iznos od 61,8 miliona dinara
Ukupno: 137,0 miliona dinara
Koliko je od naplaćenog novca čisto „Simpov“ novac, ostvaren zaradom kroz rad Kompanije, a koliko je od toga došlo od Republike kao pomoć za poslovanje „Simpa“?
– Celokupan iznos od 137,0 miliona dinara, koji je Simpo platio Gradu Vranju, je isključivo iz redovnog poslovanja.

KOLIKO „SIMPO“ DUGUJE VRANjU
Prema podacima iz finansijske službe grada Vranja, „Simpo“ je suštinski izmirio sve svoje dugove prema gradu, a za plaćanje je ostala samo kamata. Cifre u tabeli prikazane su u dinarima.

OSNOV GLAVNICA KAMATA UKUPNO
Porez za zemljište 0 57 57
Porez za imovinu 0 15.669.519 15.669.519
Komunalna taksa 72.105 46.693 118.798
Korišćenje javnih površina 0 2.347 2.347
UKUPNO 72.105 15.718.616 15,790.721
Grad je od „Simpa“ u 2016. godini naplatio ukupno 61.838.097 dinara. Cifre u tabeli krikazane su u dinarima.
OSNOV GLAVNICA KAMATA UKUPNO
Porez za zemljište 55.273 1.059.754 1.115.027
Porez za imovinu 35.537.330 747.314 36.284.644
Komunalna taksa 10.319.160 13.961.050 24.280.210
Korišćenje javnih površina 118.761 39.455 156. 216
UKUPNO 46.030.524 15.807.573 61.838.097  • Ostavi komentar