Nije u pitanju princip, nego pare

Eko Taxi Vranje

Sudije rade posao notara: vranjska Palata pravde, Mi ne štrajkujemo zbog našeg materijalnog položaja: Sreten Nešić, Platežna moć: Kostić

Beležnik vam odmah, po utvrđenoj tarifi, naplaćuje uslugu, a ako nemate, tu je privatni izvršitelj, koji će vam odneti televizor, pa ne možete da gledate zvezde granda, turske serije i tv dnevnik. I onda vam ostaje samo razvod, a tu će vam opet trebati beležnik i izvršitelj 

Sudije rade posao notara: vranjska Palata pravdeZajednica advokata u Vranju pridružila se štrajku Advokatske komore Srbije, koji stupa na snagu od 17. septembra tekuće godine. Bilo je toga i ranije, ali se čini da se ovoga puta situacija drastično zaoštrila, s obzirom na razloge sa kojima se složila i Zajednica advokata Vranja. Radi se, naravno, o novom položaju advokatske profesije u srpskom pravosuđu, jer dobijaju konkurenciju u vidu institucija javnih beležnika – notara (i izvršitelja), čime je, smatraju advokati, otežan i onemogućen njihov  rad i došlo do enormnog smanjenja posla advokata. Ima tu i izraženih ekonomskih momenata, poput poreskih osnovica za advokate, ali je ovaj, eminentno politički, najnoviji i najneočekivaniji, s obzirom da se ovaj svet, sa izuzecima koji potvrđuju pravilo, ne eksponira previše u politici   – srpski advokati traže smenu ministra pravde Nikole Selakovića.

OTIMANjE TAINA

Ipak, reklo bi se po redosledu zahteva, da su advokatima notari najbolniji trn u oku. Ali, ono što je interesantno, to je da su se vranjski advokati pridružili kolegama iz ostatka Srbije, bez obzira na činjenicu da u Vranju nema ni jednog notara! Zakon o javnom beležništvu, inače, propisuje da na 25.000 žitelja jedne lokalne samouprave sleduje jedan notar, što bi značilo da ih na području Grada Vranja trebalo da bude bar troje, ali eto, nema ni jednoga. Ono što je za advokate bitno, to je da se u njihov dosadašnji atar, ugovori, testamenti, i ostala dokumenta propisana zakonom, u nedostatku notara, umešao sud. Naime, pošto je u Vranju takva oskudacija u notarima, jedan sudija Osnovnog suda u Vranju zadužen je za te poslove. Da li je jedan ili više njih, broj nije bitan, za advokate je važno da oni te poslove više ne mogu da rade.

Mi ne štrajkujemo zbog našeg materijalnog položaja: Sreten Nešić– Aspekti su mnogobrojni – kaže advokat Ivica Kostić, predsednik Zajednice advokata Vranja – od pravosudnih, do esnafskih, advokatskih. Da se odmah razumemo, nije u pitanju „otimanje taina“, već kršenje slobodne volje građana, koga će da odaberu da im sačini ugovor. I nije problem u overi, već u sačinjavanju pismena, utoliko što je kod javnih beležnika taksativno propisana cena za te poslove, niko od njih ne može da odstupi od toga, a kada je reč o advokatima, njima je data mogućnost da shodno sa advokatskom tarifom cenu sačinjavanja pismena moći da umanje i za 50 odsto. To je u suprotnosti sa obrazloženjem Vlade, da će cena takvih usluga biti niža kod notara, nego kod advokata.

Platežna moć: KostićInače, javni beležnik je pravnik, „koji obavlja službu od javnog poverenja i na osnovu javnih ovlašćenja prihvata od stranaka izjavu volje, daje joj potrebnu pismenu pravnu formu i o tome izdaje odgovarajuće isprave koje imaju karakter javne isprave“.

I sada, zašto u Vranju nema ni jednog notara, a trebalo bi da ih ima troje? Po saznanjima „Vranjskih“, samo dva lica koja su ispunjavala zakonske uslove za notara, prijavila su se na ispit, ali ni jedan nije položio.

– Da – kaže jedan od njih – prijavio sam se, i godinu dana išao na edukaciju za javnog beležnika, a sve to košta. Na kraju, nisam prošao ispit, ne zbog nespremnosti, već zbog takoreći nemogućih uslova koji se za to zanimanje traže – te lokal, te elektronska oprema, te nekakvi depoziti, tako da sam digao ruke od toga, mada imam pravo da opet polažem. Ali, šta će mi to? Osim toga, uverio sam se tokom celog procesa, da se zakon ovime ne poštuje.

SLOBODAN PAVLOVIĆ, ADVOKAT
DIKTATURA
– Štrajk advokata je opravdan – kaže advokat iz Vranja Slobodan Pavlović –  s obzirom da su visoka poreska zaduženja bez ikakvog pravnog osnova, dramatično neodmerena i usmerena ka gušenju advokature kao jedine brane diktaturi. Posebno iz toga, što je zakonom o javnom beležništvu, dobar deo deo poslova iz nedležnosti advokature, prenet na notare. Bilo koji građanin, pa makar bio i advokat, sada ne može da sačini ugovor i da ga podnese na overu beležniku, već je beležnik isključivo ovlašćen i da sačini i da overi takav ugovor.

Drugi je bio nedostupan za „Vranjske“, oprošteno, Simpov kadar. I on pokušao da utekne, ali je već duboko u raljama kompanije. I tako sada funkciju notara vrši sudija Osnovnog suda, jer notara nema pa nema, a advokati štrajkuju.

„NEČIJA“ STRANA

No, javlja se i tekozvani geopolitički element.

– Zakonodavac je dao takvo obrazloženje – nastavlja Kostić – zato što je obratio pažnju samo na razvijenije delove Srbije, ali ne i siromašnije, kao što su Pčinjski, Jablanički, Pirotski okrug; i sada sud, koji u nedostatku notara vrši njihov posao, naplaćuje propisanu tarifu, ne vodeći računa o platežnoj moći ovdašnjeg stanovništva.

Doajen vranjske advokature, Sreten Nešić, skreće pažnju na stručni aspekt Zakona o javnom beležništvu:

– Mi ne štrajkujemo zbog našeg materijalnog položaja, to je uzgred postavljen zahtev, ali su naši osnovni zahtevi zaštita ustavnih i zakonskih načela, koje je u konkretnom slučaju prekršio ministar pravde; a ko bi pre njega bio nadležniji i zaduženiji da to poštuje? Naprotiv, on je predložio neustavne zakone, koji su doneti po nekoj „hitnoj“ proceduri. Drastičan primer je izmena zakona o izvršenju i obezbeđenju – samo u jednoj odredbi, kojom je onemogućeno prinudno izvršenje pravosnažnih presuda prema državi za lica koja su nezakonito hapšena.

– Samovolja države – nastavlja Nešić – ogleda se i u tome što se ne isplaćuju naknade za odbranu i zastupanje po službenoj dužnosti advokata, a prinudnim putem se naplaćuju dugovanja advokata prema državi, što lako može da se prebije. Ali, sa „nečije“ strane se to odbija.

Advokat, naposletku, može i da vas sačeka za neko dugovanje, već po dogovoru i ličnim odnosima sa njim. Da mu ostanete dužni sigurno nećete. Beležnik vam pak odmah, po utvrđenoj tarifi, naplaćuje uslugu, a ako nemate kintu, tu je privatni izvršitelj, koji će vam odneti televizor, pa ne možete da gledate zvezde granda, turske serije, i tv dnevnik. I onda vam ostaje samo razvod, a tu će vam opet trebati beležnik i izvršitelj.

TARIFA
Tarifa notara se odredjuje po tri osnova – vrednosti predmeta pravnog posla ili radnje, fiksnom iznosu ili prema utrošenom vremenu za pripremu i obavljanje odredjene radnje.
Prilikom obračunavanja nagrade za obavljeni posao, uzimaju se u obzir sve radnje povezane sa preduzetim poslom, uključujući i pripremne poslove, kao što su savetovanje sa strankom i drugim učesnicima u pravnom poslu, čitanje i obrazlaganje javnobeležničkih isprava i slično.
Tarifnik propisuje da prilikom obavljanja delatnosti, javni beležnik postupa na način koji je ekonomski najpovoljniji za stranku, osim u slučaju kada stranka i nakon odgovarajuće pouke javnog beležnika zahteva drugačije postupanje.
Tako će se za poslove do vrednosti 600.000 dinara plaćati taksa od 9.000 dinara, od preko 600.000 do 2,5 miliona dinara, taksa će biti 15.000 dinara i tako dalje. Kompletan tarifnik je objavljen na sajtu Ministarstva.  • Ostavi komentar