U svetu snoviđenja

Eko Taxi Vranje

,

Galerija Narodnog muzeja Vranje: Maria Heed – „Vreme između dana i noći“, grafika 

Švedska umetnica Maria Heed predstavlja se srpskoj publici izložbom pod nazivom „Vreme između dana i noći“. Izložba se sastoji od 50 grafika malog formata, i prikazuje samo deo umetničkog opusa ove samouke umetnice.

– Kako nam sam naziv izložbe nagoveštava – kaže likovna kritičarka Milena Milošević Micić – Hedova pred posmatrača iznosi prikaze univerzalnih, gotovo arhetipskih znakova i likova. Svet simbola kombinovan sa pejzažima iz mašte veoma često podseća na tradicionalnu narodnu umetnost. Donekle naivni prikazi likova i predela, svedenim likovnim jezikom prenose univerzalne poruke prisutne u svim kulturama i zastupljene među svim narodima. Koristeći vešto različite aspekte grafičke tehnike, umetnica svet snoviđenja dat lazurnim bojama koristi kao scenografiju za postavljanje linearnih prikaza antropomorfnih simbola, predstava životinjskog i biljnog sveta. Sučeljeni u neobičnom ambijentu, dati u neuobičajenim proporcijama, jednostavni oblici i forme govore o stalnoj borbi dobra i zla, svetla i tame, života i smrti, sna i jave.

PROFIL
Maria Heed rođena je 1954. godine u Gotenburgu, Švedska. Imala je 30 samostalnih, a učestvovala na oko 150 grupnih izložbi. Član je više referentnih međunarodnih umetničkih organizacija.

Kritika smatra da se analogije za poetiku Marie Heed mogu tražiti i japanskoj umetnosti, haiku poeziji i zen filozofiji. Drevni svetovi, imaginarijumi dečijeg sveta mašte, prizori iz naizgled svakodnevnog života, navode nas iznova na nova čitanja, nova tumačenja njenih dela.

Navodi nas u novu potragu za sopstvenim simbolima života.  • Ostavi komentar