S one strane zakona

Eko Taxi Vranje

Osim studenataa, ovde često dolaze policija i inspekcija: Učiteljski fakultet, Iznad svih: Cenić, Oni se ništa ne pitaju: studenti, Tatin sin: Dragan Cenić

Šta bi bilo da na osnovu prijava PU Vranje i nastavnika i studenata Fakulteta nije došlo do inspekcijskog nadzora, posle koga se tek zavodi kakav-takav red? Da li bi sve ostalo isto, ili još i gore? Na kraju, ko će snositi posledice nezakonitog rada u periodu do dolaska „konjice“? 

Osim studenataa, ovde često dolaze policija i inspekcija: Učiteljski fakultetNovine Vranjske su došle u posed obimnog dokumenta pod nazivom Izveštaj o izvršenom inspekcijskom nadzoru nad radom Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Nišu (u daljem tekstu Izveštaj), koji je izvršen 29. i 30. maja 2013. u prostorijama Fakulteta, od strane inspektora Odeljenja za inspekcijske poslove u ustanovama predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i nauke, a po nalogu ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na osnovu Zakona o visokom obrazovanju (u daljem tekstu Zakon). Predmet nadzora bilo je utvrđivanje činjeničnog stanja po zahtevu Policijske uprave Vranje od 16. aprila 2013. godine i po podnescima studenata i nastavnika Fakulteta od maja 2013. godine.

13 STRANA

Na 13 gusto kucanih strana, napisano je sve ono što su Vranjske već objavile, samo detaljnije i u formi činovničkog metajezika. Dakle, ništa novo i nepoznato javnosti, o konstantnom zaobilaženju zakona od strane dekana Stojana Cenića i njegovih najbližih saradnika.

MULj I BLATO
Povodom nezakonitih radnji na Učiteljskom fakultetu u Vranju, a na osnovu Izveštaja prosvetne inspekcije, nastavnici i studenti ove visokoškolske ustanove obratili su se zaštitniku prava građana Republike Srbije Saši Jankoviću, predsedniku Republike Tomislavu Nikoliću, premijeru Aleksandru Vučiću, Agenciji za borbu protiv korupcije, resornom Ministarstvu, Policijskoj upravi i nadležnom tužilaštvu. Još uvek očekuju odgovor, jer su njihove predstavke pale u nevreme, dok Srbiju preplavljuju mulj i blato.
Tako, iz PU Vranje dobili smo odgovor da zbog aktuelne situacije ne mogu detaljno da odgovore na pitanja koje su Vranjske postavile a propo Učiteljskog fakulteta, ali da su sigurni da je PU Vranje tokom 2013. i 2014. godine podnosila prijave protiva odgovornih lica na Učiteljskom fakultetu, da su sve prijave prosleđene Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju, te da tamo potražimo odgovore.
Iz OJT pak odgovaraju da su dve prijave protiv Stojana Cenića i drugih, za delo zloupotreba službenog položaja odbačene, dok su za dve druge, po istom osnovu, u toku dokazne radnje i saslušanje određenih svedoka.

U Izveštaju piše da je PU u Vranju još aprila prošle godine obavestila resorno Ministarstvo o krivičnim prijavama podnetim protiv rukovodstva Fakulteta, nastavnog i nenastavnog osoblja, kako zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, u vezi izdavanja i štampanja udžbenika mimo odluke Nastavno-naučnog veća fakulteta, tako i zbog drugih nezakonitih radnji, koje se odnose na nenamensko korišćenje budžetskih sredstava i nesprovođenja postupka javnih nabavki u zakonom propisanim slučajevima. Stvar je otišla i dalje, pa su osim PU Vranje reagovali i Kabinet predsednika Vlade i Generalni sekretarijat predsednika Republike, koji su resornom Ministarstvu prosledili na nadležni postupak podneske nastavnika i studenata fakulteta, u kojima se ukazuje na probleme u oblasti kriminala i korupcije, nesavesnog poslovanja, nepoštovanja zakona i podzakonskih akata, nenamenskog trošenja sredstava iz republičkog budžeta i sopstvenih sredstava Fakulteta, a počinioci svega navedenog su su bivši i sadašnji dekan Fakulteta, prof. dr Stana Smiljković i prof. dr Stojan Cenić, koji se od 2000. godine smenjuju na tim funkcijama, kao i njihovi saradnici koje su imenovali na zakonske i izmišljene funkcije. Izveštaj se bavi i stavkama iz podnesaka nastavnika i studenata Fakulteta, koje se odnose na nezakonit status Dragana Cenića, inače sina dekana Stojana Cenića, neakreditovano Odeljenje Fakulteta u Negotinu, uzurpaciju užih naučnih oblasti od strane Stojana Cenića i Stane Smiljković, za koje nemaju kompetencije, zatim štampanje i izdavanje udžbenika Fakulteta, nezakonit status prof. dr Marjana Blažiča, prof. dr Ljubivoja Stojanovića, te tri profesorke iz Odeljenja u Negotinu, za koji se ponavlja da ne poseduje akreditaciju.

LOGIČNA PITANjA

Iznad svih: CenićElem, inspekcija je u Izveštaju donela sledeće zaključke:

– Fakultet obavlja delatnost visokog obrazovanja van sedišta, u Odeljenju u Negotinu, koje nije akreditovao i čiji rad nije obuhvaćen Dozvolom za rad Fakulteta, a što je bio u obavezi da izvrši.

– Upis Dragana Cenića, diplomiranog pedagoga, obavljen je suprotno odredbama Zakona i objavljenom konkursu Fakulteta za upis na studijski program master učitelj za školsku 2012/2013 godinu. Ovim je Fakultet učinio prekršaj Zakona, zbog čega će protiv fakulteta i dekana, kao odgovornog lica, biti podneta prekršajna prijava.

Oni se ništa ne pitaju: studenti– Suprotno pravilima utvrđenim studijskim programom za sticanje akademskog naziva master učitelj i Planom rada Fakulteta za školsku 2012/2013. godinu, Fakultet je omogućio studentu Draganu Ceniću da obavi metodičku praksu pre roka i pre nego što je položio sve ispite iz prvog semestra.

– Fakultet je angažovao prof. dr Marjana Blažiča, profesora u penziji, za izvođenje nastave na studijskim programima osnovnih studija za obrazovanje učitelja i vaspitača, što je suprotno odredbama Zakona.

– Angažovanje Tatjane Milosavljević, mr Slobodanke Bećirić i Jadranke Trandafilović iz Negotina za izvođenje nastave u Odeljenju u Negotinu i po osnovu ugovora o delu, izvršeno je suprotno Zakonu.

Tatin sin: Dragan CenićPosle Izveštaja, postavlja se logično pitanje – ima li na Učiteljskom fakultetu u Vranju nešto što je rađeno po zakonu?

– To su – kaže Stojan Cenić – zaključci inspekcije; ali, jeste li obratili pažnju na predložene mere iz Izveštaja? Sve što je predloženo tamo, mi smo ispunili: podneli smo zahtev za akreditaciju Odeljenja u Negotinu, odluku Nastavno-naučnog veća, kojom su usvojene izmene i dopune studijskog programa diplomskih akademskih studija – master za obrazovanje učitelja, u delu koji se odnosi na uslove upisa na studijski program, dostavili smo Univerzitetu na saglasnost, odnosno usvajanje. Profesor Marjan Blažič nije ni trebalo da bude predmet inspekcijskog nadzora, jer on nikada nije bio predavač na osnovnim već na master i doktorskim studijama, o čemu imamo saglasnost Univerziteta. Od tri profesorke iz Negotina, samo sa jednom, Tatjanom Milosavljević, Fakultet je imao ugovor, sa ostalim dvema nikada. Vi ćete videti, još ćemo mi živeti u ovom gradu, da nijedna optužba na račun Fakulteta, mene lično i mojih saradnika, neće doći do suda.

Sada opet logično pitanje – zakon je očigledno kršen, a sada se po nalogu inspekcije ispravljaju krive drine; pa čemu onda služe organi upravljanja, valjda da bi se postupalo po zakonu, a sprečavalo njegovo kršenje. I šta bi bilo da na osnovu prijava PU Vranje i nastavnika i studenata Fakulteta nije došlo do inspekcijskog nadzora, posle koga se tek zavodi kakav-takav red? Da li bi sve ostalo isto, ili još i gore? Na kraju, ko će snositi posledice nezakonitog rada u periodu do dolaska „konjice“?  • Ostavi komentar