Doplatne karte za parking su neustavne

Eko Taxi Vranje

U obraćanju javnosti naveli ste da je Ustavni sud utvrdio da je naplaćivanje doplatnih karti za parking, kao što čini vranjska Direkcija, nezakonito.– Sud je utvrdio da Zakon o komunalnim delatnostima ne uređuje doplatnu kartu, te da je u tom smislu ne određuje ni kao cenu za posebnu „privilegovanu“ uslugu, ni kao naknadu za korišćenje parkirališta suprotno propisanim, odnosno ugovorenim uslovima, kao način ugovaranja plaćanja cene usluge. Odredba koja je osporena nije u saglasnosti sa zakonom. Sud je konstatovao i to da da je na osnovu osporene odredbe, cenovnikom davaoca usluge, „doplatna karta“ određena u višestruko većem iznosu od ostalih cena istih usluga.

Šta po zakonu Direkcija od vozača može da potražuje, odnosno naplati?

– Problem predstavlja Odluka o javnim parkiralištima grada Vranja, koja se mora izmeniti i iz nje ukloniti tzv. doplatna karta čije naplaćivanje nije u skladu sa Ustavom. Naime, činom parkiranja, vozač stupa u obligacioni odnos sa JP Direkcija za razvoj i izgradnju, koji se reguliše adhezionim ugovorom. Prema Zakonu o obligacionim odnosima, JP ima pravo samo na propisani iznos naknade parkiranja za sat vremena, sa zakonskom zateznom kamatom sa sledeći sat parkiranja koji nije plaćen, a do dospelosti isplate. Ne može se odlukom Skupštine grada ili JP određivati visina doplatne karte i derogirati Zakon o obligacionim odnosima, s obzirom da doplatna karta nema karakter prekršaja. Kaznenim odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja, nije predviđen prekršaj za neplaćanje usluge parkiranja u tačno određenom periodu, niti je moguće, po drugim opštim zakonskim aktima, klasifikovati doplatnu kartu kao prekršaj. Prema Odluci o lokalnim komunalnim taksama, cena dnevne parking karte za crvenu zonu u Vranju, počev od 1. januara 2014.god., iznosi 200 dinara, dok je cena dnevne karte u žutoj zoni 100 dinara, što svakako nije ni približno iznosu od 1000 dinara, koliko se u Vranju naplaćuje „doplatna karta“ , koja se kao takva mora ukinuti izmenom Odluke o lokalnim komunalnim taksama, kao i Odluke o javnim parkiralištima grada Vranja.Pre svega, potrebno je izmeniti Odluku o javnim parkiralištima grada Vranja  • Ostavi komentar