Generalštabne mapeHvaleći boga na njegovu daru sad ovako mirno putujemo po Dervenu, nastavimo put dalje. Za bolje orijentovanje i poznavanje ovog predela, odmah ću čitaocima kazati da je od Grdelice pa do Džepa, gde je druga ćuprija na Moravi, glavna planina Šarinska, koja je u vododelnici od zapada sa Moravom, a od istoka sa Vlasotinačkom Rekom. Sa leve pak strane Moarve, a nama putnicima s desne, glavna je planina Kukavička, koja se pruža čak do Vranje, i k istoku je u vododelnici sa Moravom, a k zapadu sa Nakrivanskom Rekom. ovom desnom stranom Morave po njenom toku, počevši od Grdelice pa do Džepa, gore po bregovima ova su sela: Grdelica, Mala Bojšina, Polajce, Močni Dol, Krpenice, Pretsonje, Bričevje, Suševje, Garinje, Ljuteš, Kopitrca i Džep. Iako duž svega ovog puta ne vidiš nijednog sela u grupi, opet se ta sela pretstavljaju drumom u hanovima, koji se obično zovu po imenima sela. Ima opet hanova koji nose ime garza čiji su ti hanovi.

Još u početku mog putovanja video sam da se ne mogu osloniti na najbolje evropske karte, ne zato što su nepouzdane, nego su imena mesta većinom izopačena. Ja sam raspitivao za imena mesta i sela gde sam našao ljude na putu; tako sam isto učinio i kad sam došao u Džep. Tu sam raspitao i razabrao od mehandžije i drugih nekih ljudi za sva ona mesta koja gore obeležih. Tu sam doznao i za mesta koja leže gore po planini s onu stranu (levu) Morave, a doznao sam da su posle Oraovice, koju pre Grdelice spomenuh, po redu sva ova sela: Oraovica, Koraćevac, Bistrica, Graovo, Repište, Mrtvica i Tergovište, koje je prema Džepu. S ove desne strane Morave, rečice koje sa bregova teku u Moravu otprilike su ove: Grdelička, Malička, Kozarska, Predejanska, i Džepska. Koje su rečice s one strane Morave, nisam mogao doznati, pa ni popisati. Sudeći po mnogim gudurama i jarugama koje smo videli svom tom stranom, a isto tako i po mnogim mestima gde je nabacano kamenje iz tih jaruga, mora biti da na toj strani ima i više rečica ili potoka koji sa visina padaju. – Ja ne pretendujem da je ono što sam ja čuo i doznao sve verno i tačno. Sve dotle dok ne izađe mapa ili karta od našeg generalnog štaba, na kojoj se uveliko radi, privatne beleške o položaju mesta, gora i rečica nepouzdane su, jer i ljudi koje pitaš različno kazuju.No osim kazanih rečica ima i mnogih izvora, česama i žlebova sa kojih teče bistra voda pored celog puta, da putnik ne može nikad ožedneti. – Put je svuda dobar i nasut, da se gotovo svuda može kasati. Nema velikih uzbrdica i nizbrdica. I što ima uzbrdica, nisu odveć strmene, a i kratke su. Na mnogim mestima put je posve ravan. Ovom drugom stranom Morave, levom, ne bi se mogao izvesti put kao ovom desnom. I ovom stranom, kad bi na gdekojim mestima bio put prokopan bliže k Moravi, mogle bi se izbeći i poneke uzbrdice. – Ići jednako jednom gudurom i prosekom gde ništa drugo ne vidiš nego samo bregove, a sunce samo oko podne, rekao bi da je dosadno; ali nije tako! Samo su velike i prostrane ravnice dosadne i monotone. Kod bregova i planinskih mesta to nije, niti može biti.  • Ostavi komentar