Budi muško

Eko Taxi Vranje

Centar E8, organizacija iz Beograda, se tokom deset godina postojanja bavi edukacijom mladih ukazujući na zdrave stilove života, rodnu ravnopravnost, prevenciju nasilja, ljudska prava, diskriminaciju i značaj aktiviranja u društvu. Kroz umetničku edukaciju mladih  rade na omladinskom stvaralaštvu i kulturi. Nedavno je u Vranju otvorena regionalna kancelarija ove organizacije, a o tome smo razgovarali sa koordinatorkom Bojanom Stojković:Na čemu će konkretno raditi kancelarija u narednom periodu?

– Trenutno sprovodimo projekat uz podršku Karitas Luksemburga – Anti-diskriminaciona kampanja sa ciljem podizanja svesti kod mladih o značaju diskriminacije i posledica koje nosi sa sobom. Mladi imaju priliku da rade kao vršnjački edukatori/ke, da osmisle i realizuju akcije kao i da se bave pozorištem. Koordinišemo program Mladi u akciji koji povezuje mlade od 13-30 godina iz celog sveta, a Centar E8 u okviru ovog programa realizuje Evropski volonterski servis, gde se organizuju razmene mladih i treninzi, a to je i sjajna prilika za edukaciju i upoznavanje drugih kultura. Planiramo i da projekte poput „Budi muško“ dovedemo na jug Srbije. Tako da mi već aktivno radimo i nadamo se da ćemo u budućnosti biti još bolji.

Šta Vranje dobija otvaranjem regionalne kancelarije?

– Mi ne otvaramo kancelariju, mi pokrećemo program za mlade na jugu Srbije, što je mnogo veća stvar. Centar E8 u Vranju čine mladi ljudi koji će sada imati prostora da aktivno rade na unapređenju zajednice. Ovim se promoviše i decentralizacija omladinske politike koja je značajna za održivi razvoj Srbije.

Šta najviše koči mlade Vranjance?

– Oni često nemaju svoj prostor gde mogu da se razvijaju i sprovode svoje aktivnosti, prostor za izražavanje i akciju. Imaju utisak da im nije pružena podrška pa upadaju u apatiju. Nezaposlenost je takođe veliki problem, kao i diskriminacija, nepoštovanje ljudskih prava i nedostatak informacija koje su im značajne i potrebne. Mi ne možemo rešiti sve probleme, ali težimo da podstaknemo mlade da budu odgovorniji i aktiviraju se u izgradnji društva baziranom na toleranciji, demokratiji i poštovanju ljudskih prava. Volonterizam je sjajan način da se mladi ljudi pokrenu i nauče nešto novo. Zato smo otvorili konkurs za volontere i volonterke na koji se mogu javiti mladi od 18 do 30 godina iz Vranja, a sve informacije mogu dobiti na našem sajtu www.e8.org.rs.  • Ostavi komentar