Kanalizacija bez kapaciteta

Eko Taxi Vranje

Velike padavine prošle nedelje izazvale su havarije na gradskoj kanalizacionoj mreži, usled čega je došlo do poplavljivanja više objekta u gradu, a od posledica nisu pošteđeni ni Bolnica i deo glavne ulice koji je u rekonstrukciji. Zbog čega nastaje kolaps kada je povećana količina padavina, čija je to odgovornost i kome bi trebalo da se obrate građani kojima je pričinjena šteta, razgovarali smo sa Krstom Janjićem, direktorom JP Vodovod:Zbog čega usled malo većih padavina nastaju havarije?

– Mi snabdevamo grad vodom i odnosimo vodu, a kada dođe do kišnih perioda, naša kanalizaciona mreža, jednostavno, nema kapacitet da primi sve to. Problem se javlja zato što mnogi građani otpadne vode, poput one iz oluka, usmeravaju ka kanalizaciji, što je van propisa. I pored nekoliko naših upozorenja, postoje ispusti u podrumima koji su ispod nivoa naših šahti. Mi intervenišemo u svakom slučaju i kod građana koji su to propisno radili i kod onih koji ne poštuju propise i ne rade u saradnji sa našim stručnjacima, ali štetu nadoknađujemo samo ovim prvim.

Šta se desilo sa glavnom ulicom?

– Iako smo mi pripremili nove slivnike, prošle nedelje je palo 46 litara po metru kvadratnom i to nije bilo moguće sakupiti, to je bila vanredna situacija. Pri kraju onog dela ulice koji se renovira, sve je odnela voda, skoro 100 metara kocke, kameni agregat koji više ne može da se koristi. Ali bez obzira na sve, za petnaestak dana će biti završeni radovi na glavnoj ulici, kad je u pitanju naš deo posla.

Da li će građanima koji su imali problema sa izlivanjem kanalizacije biti nadoknađena šteta?

– Najveći broj oštećenih su zapravo oni sa takozvanim divljim priključenjima i oni koji su mimo propisa stavljali ispuste ispod nivoa naših šahti, te oni neće imati pravo na bilo kakvu nadokndu. Ako je sve regularno, što određuje naša komisija, šteta će biti nadoknađena. Inače se svi mogu obratiti JP Vodovod radi dezinfekcije poplavljenih objekta.  • Ostavi komentar