Ministarstvo krije diplomu

Eko Taxi Vranje

Master sa sumnjivom diplomom srednje škole: Ivica Tončev,

Iako je Ekonomska škola „Mileva Vuković“ iz Peći (koju je Tončev navodno završio) izmeštena u Goraždevac, Žarko Obradović tvrdi da ta diploma nije dostupna srpskim vlastima 

Master sa sumnjivom diplomom srednje škole: Ivica TončevMinistar prosvete Žarko Obradović odbio je zahtev Pištaljke da se provere sve diplome Ivice Tončeva, njegovog partijskog druga i premijerovog savetnika za nacionalnu bezbednost, izgovarajući se time da Prosvetnoj inspekciji nisu dostupni podaci sa Kosova i upućujući novinara Pištaljke da te podatke o jednom od najviših državnih funkcionera traži od Euleksa.

„Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, posle NATO agresije 1999. godine, nije dostupna potrebna dokumentacija i nije moguće izvršiti inspekcijski nadzor, jer škole na teritoriji AP Kosova i Metohije u kojima se realizuje nastava na albanskom jeziku nisu u sistemu našeg obrazovanja. Za proveru dokumenata u školama na albanskom jeziku možete se obratiti EULEKS-u u Prištini“, navodi se u odgovoru koji su 3. juna ove godine potpisali ministar Žarko Obradović i načelnik Republičke prosvetne inspekcije Velimir Tmušić.

OBRATTITE SE EULEKSU

Možda bi izgovor ministarstva i bio razumljiv da nekadašnja Ekonomska škola „Mileva Vuković“ iz Peći (koju je Tončev navodno završio) nije izmeštena u Goraždevac, gde danas funkcioniše pod nazivom Ekonomsko-trgovinska škola. To znači da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja još uvek nadležno za nadzor nad njenim radom. Čak i da nije tako, Ministarstvo ima mogućnost da se za pomoć obrati Euleksu, pogotovo što je reč o proveri validnosti diplome premijerovog savetnika za nacionalnu bezbednost.

Tončev je, kako se navodi u izveštaju inspekcije urađenom na zahtev novinara Pištaljke, 1986. godine u Surdulici završio školu za automehaničara, a u septembru prošle godine postao je master menadžmenta na zaječarskom fakultetu Univerziteta Megatrend. U međuvremenu, Tončev je 1988. navodno završio srednju Ekonomsku školu „Mileva Vuković“ u Peći i na osnovu te sporne diplome 1994. upisao Megatrendov fakultet u Londonu.

To znači da je Tončev, nakon završetka trogodišnjeg obrazovanja 1986, za svega dve godine položio razliku svih stručnih predmeta za prve tri godine i uspešno položio celu četvrtu godinu u srednjoj školi u Peći.

O tome da Ivica Tončev poseduje više diploma prvi je 8. februara ove godine pisao Blic, koji je objavio faksimil navodne Tončevljeve diplome Građevinskog fakulteta Univerziteta u Prištini iz 1998. godine. Sa tom diplomom građevinskog inženjera Tončev je, kako je pisao Blic, 2008. godine zasnovao radni odnos u firmi svog brata „Tončev gradnja“, da bi se posle šest meseci sa istom diplomom zaposlio u Vladi Srbije, gde je postavljen za savetnika za evropske integracije tadašnjeg zamenika premijera Ivice Dačića. Posle toga, u biografiji Ivice Tončeva upisano je zvanje diplomirani menadžer, a od septembra prošle godine i diplomirani menadžer-master.

Međutim, Univerzitet u Prištini tvrdi da u svojim evidencijama nema Ivice Tončeva ni njegove diplome Građevinskog fakulteta. Na zahtev novinara Pištaljke Republička prosvetna inspekcija je od Univerziteta u Prištini (izmešten u Kosovsku Mitrovicu) zatražila i dobila obaveštenje da njihov rektorat ne poseduje evidenciju o izdatim diplomama od školske 1991/92. godine, u kojoj se nalazi diploma izdata na ime Tončev (Stojana) Ivica, kao i da objavljena diploma nije validna.

„Ukinuti Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Prištini nikada nije izdao diplomu o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu koga glasi na ime Tončev Stojana Ivica, pod rednim brojem 311, od 13.04.1998. godine“, piše u odgovoru dekana Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini dr Nebojše Arsića. On objašnjava da faksimil diplome koju je Blic objavio nije verodostojan kako u pogledu forme i sadržaja, tako i u pogledu navodnih potpisa dekana i rektora.

(KOMPLETAN TEKST PROČITAJTE U ŠTAMPANOM IZDANjU)  • Ostavi komentar