Firma „Cenić & sin“

Eko Taxi Vranje

Neka ostane u porodici: Stojan Cenić, Nastavljač dinastije: Dragan Cenić, U OJT četiri krivične prijave protiv S. Cenića

I pored činjenice da se prema konkursu i zaključku Komisije koja je sačinila konačnu rang-listu, prima prvih 50 kandidata, Stojan Cenić prima svog sina sa 62. mesta, iako je u radnom odnosu na Fakultetu, što je u suprotnosti sa svim podzakonskim aktima 

Neka ostane u porodici: Stojan CenićNastavljač dinastije: Dragan CenićIzgleda da je malo jedan Cenić na Učiteljskom fakultetu (UF) u Vranju, pa je firma odlučila da se proširi, na polzu studenata, i đaka koje će sutra kadrovi iz ove ustanove učiti i prosvećivati. Naime, u svojstvu „saradnika bez saradničkog zvanja“, što se u teoriji književnosti definiše kao stilska figura oksimoron („drveno gvožđe“ i sl.), već je zaposlen Dragan Cenić, inače sin dekana UF, prof. dr Stojana Cenića. Plata, sitnica – 73.933,47 dinara mesečno. I preko hleba pogače, Cenić junior je dobio status studenta na master akademskim studijama, na fakultetu na kome je već zaposlen.

KO TO PLAĆA?

Pa ajde što je fasovao status, neka mu je sa srećom, ali kako se došlo do toga? Citati iz Konkursa Učiteljskog fakulteta u Vranju, sa rokom prijavljivanja od 17. septembra do 19. oktobra 2012. godine:

„Učiteljski fakultet u Vranju Univerziteta u Nišu na master akademske studije za šk. 2012/2013 godinu upisuje 80 studenata i to: studijski program – master učitelj, 20 studenata na teret budžeta, 30 samofinansirajuća studenta , studijski program – master vaspitač, 10 studenata na teret budžeta, 20 samofinansirajućih studenata. Na master akademske studije mogu se upisati kandidati koji su završili odgovarajuće osnovne akademske studije (učitelji i vaspitači). Pravo upisa za obrazovanje učitelja imaju i imaju i lica koja su završila osnovne četvorogodišnje studije sa zvanjem profesor razredne nastave (po Zakonu o univerzitetu). Redosled kandidata za upis na master akademske studije utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama“.

To su, dakle, bile propozicije. Međutim:

-Stojan Cenić – kaže naš sagovornik blizak UF u Vranju – prvo prima u radni odnos svog sina Dragana na radno mesto koordinatora praktične nastave, na kome je u tom momentu postojao izvršilac, mr Blagoje Ilić, a koji i danas radi na tom radnom mestu. Zatim, da bi svom sinu omogućio napredovanje i opstanak na Fakultetu, dekan Stojan Cenić menja Pravilnik o diplomskim akademskim studijama- master, uvodeći mogućnost da osim učitelja mogu da konkurišu i pedagozi.

U OJT četiri krivične prijave protiv S. CenićaNaš izvor navodi i da je Cenić mlađi oslobođen plaćanja školarine, ali mi to ne možemo da tvrdimo bez papira do koga nismo uspeli da dođemo!

-Na konkurs za upis u prvu godinu master-akademskih studija – nastavlja ovaj izvor – za 2012/13. godinu, prijavio se i pedagog Dragan Cenić, sin Stojana Cenića, koji se, sa prosečnom ocenom 6,90, našao na 62. mestu od ukupno 64 prijavljena kandidata. I pored činjenice da se prema konkursu i zaključku Komisije koja je sačinila konačnu rang-listu, prima prvih 50 kandidata, Stojan Cenić prima svog sina sa 62. mesta, iako je u radnom odnosu na Fakultetu, što je u suprotnosti sa svim podzakonskim aktima. U Komisiji, koja je ovo potpisala, bile su prof. dr Stana Smiljković, doc. dr Dragana Stanojević i doc. dr Danijela Zdravković. Pedagog Dragan Cenić, saradnik bez saradničkog zvanja i student master studija, već je na utabanom putu stvaranja profesora Univerziteta od dece rukovodilaca, inače đaka-ponovaca, postavljen je za člana Nastavno-naučnog veća Učiteljskog fakulteta u Vranju i već izabran u Komisiju za akreditaciju Odeljenja u Negotinu.

Uvidom u dokumentaciju, „Vranjske“ saznaju da su ovi navodi tačni, da je broj indeksa studenta na master akademskim studijama Dragana Cenića na UF u Vranju 46M/12 (ono „M“ je master), te da dokumentom od 20. maja 2013, dekan Stojan Cenić za 23. maj 2013. zakazuje sednicu Nastavno-naučnog veća, u čijem dnevnom redu, pod tačkom 11. stoji:

„Donošenje Odluke o odobrenju teme za izradu master rada kandidata Dragana Cenića na temu ‘Škola u prirodi i njene didaktičko-metodičke specifičnosti’  i imenovanje mentora“. Inače, od 64 prijavljena kandidata na konkursu, 63 je diplomiralo na UF Vranje, a samo jedan, 62. Dragan Cenić, na Filozofskom fakultetu Prištini.

(KOMPLETAN TEKST PROČITAJTE U ŠTAMPANOM IZDANjU)  • Ostavi komentar