Djakuzi i kloaka

Eko Taxi Vranje

Nismo odgovorni: Goran Djorđević,

Kao trajna posledica povređivanja, nastalo je umanjenje opšte životne aktivnosti od najmanje 15 posto, zbog čega nije u mogućnosti ne samo da se bavi sportskim aktivnostima, već ne može da obavlja ni osnovne domaćičke poslove u kući; istovremeno, ožiljak od povrede i hirurške intervencije predstavlja naruženost od 20 posto – stoji, između ostalog, u odštetnom zahtevu načelnice Službe za odnose sa javnošću Gradske uprave 

Vesna Miletić, načelnica Službe za odnose sa javnošću Gradske uprave Grada Vranja, podnela je zahtev za naknadu štete, jer je, kako se u zahtevu iznosi, „26. januara 2013. godine, oko 13.30 sati, u Ulici Jovana Hadživasiljevića, zakačila nogom metalni poklopac ulične šahte, koji je, ispostavilo se, bio nekoliko santimetara iznad nivoa tla, saplela se, poletela telom napred i pala na kolovozni deo Ulice Jovana Hadživasiljevića, i tom prilikom zadobila tešku telesnu povredu u vidu preloma lakatne kosti leve ruke“.

Zahtev za naknadu štete podnesen je JP Direkciji za razvoj i izgradnju Grada Vranja i JP Vodovod, a cifra koju Vesna Miletić potražuje od ova dva preduzeća je 1.200.000 dinara.

MINSKO POLjE

Nismo odgovorni: Goran DjorđevićNe daj bože, ovo je moglo da se desi svima, i vama, i meni, po „minskom polju“ na šta liče vranjske ulice kojima hodamo. Ali, ovde se postavlja ne jedno pitanje, koje se tiče profesije, etike, građanskog statusa, i sve dalje i dalje, do arhitektonskog i urbanističkog miljea grada. Šefica kabineta bivšeg gradonačelnika Vesna Miletić se povredila na kolovoznoj traci pomenute ulice (bivša Zagrebačka), inače, jedne od „žila kucavica“ vranjskog saobraćaja, jer je trotoar, jednostavno, bio devastiran.

DUŠEVNI I DRUGI BOLOVI
Na osnovu svega, Vesna Miletić je podnela zahtev za naknadu štete, po sledećim tačkama:
-fizički bolovi, 300.000;
-pretrpljeni strah, 300.000;
-duševni bolovi, 400.000;
-isto, usled naruženosti, 200.000.
Suma sumarum, milion i dvesta hiljada dinara.

Vesna Miletić, inače, nije htela da da nikakvu izjavu za medije, jer smatra da je to „njena privatna stvar, o kojoj će sud odlučivati, bez pritiska javnosti“, uz napomenu da ona nije nikakav funkcioner, postavljeno ili izabrano lice, već običan službenik Gradske uprave.

Po zahtevu za odštetu Vesne Miletić, verzija je, ukratko, sledeća: toga dana, Vesna je u društvu kolege Zorana Najdića (do prošlog leta lokalnog ministra za kulturu), njegovim kolima, otišla do optike „Lens“. Kada je završila svoj privatni posao (preuzela naočare), sa Najdićem je krenula ka levoj strani kolovozne trake, gde su na kratko parkirali vozilo. Nakon toga, krenuli su desnom stranom trotoara, koji je jednim delom bio pod asfaltnom podlogom, a potom, u produžetku, pod zemljanom, raskvašenom i blatnjavom. Da ne bi gazili po blatu, sišli su na kolovoznu traku, kako bi otišli do parkiranog vozila. I tu se desio incident.

Vesni Miletić je istoga dana ukazana medicinska pomoć, na povređenoj ruci izvršene su dve hirurške intervencije u periodu od dva meseca.

-U čitavom periodu – kaže se dalje u zahtevu – trpela je i još uvek trpi izuzetno jake, povremeno do stepena nepodnošljivosti, fizičke bolove, takođe je trpela jak i intenzivan strah, koji se reflektovao depresivnim stanjem, nesanicom i košmarima. Kao trajna posledica povređivanja, nastalo je umanjenje opšte životne aktivnosti od najmanje 15 posto, zbog čega nije u mogućnosti ne samo da se bavi sportskim aktivnostima, već ne može da obavlja ni osnovne domaćičke poslove u kući. Istovremeno, ožiljak od povrede i hirurške intervencije predstavlja naruženost od 20 posto.

(KOMPLETAN TEKST PROČITAJTE U ŠTAMPANOM IZDANjU)  • Ostavi komentar