Vojkanovo kale

Eko Taxi Vranje

, Zgroženi smo rešenjem sekretarijata: Dimić i Djorđević

Za mistriju, perdašku i mešalicu za beton, treba mnogo manje vremena, nego za papir; još pa idu i praznici, što državni, što verski, činovništvo ne radi, ali neimari grade 

-Zgranuti smo rešenjem – kaže Zoran Dimić, jedan od susednih stanara gradilišta na kome preduzeće „Vigo“ d.o.o. vlasnika Vojislava Veličkovića iz Vranja nastavlja gradnju – koje je doneo Sekretarijat za urbanizam i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave u Vranju, i smatramo da je urbanističko-građevinska i pravna argumentacija u njemu skandalozna.

-U postupcima koji se vode kod nas – kaže pak Marina Trajković, načelnica pomenutog Sekretarijata – uvek je jedna strana nezadovoljna. Oni neka vode upravne sporove, ali mi smo obavezni da postupimo po nalogu drugostepenog organa.

Radi se, naime, o sporu koji se vodi između „Viga“, koji gradi treću lamelu na placu prekoputa Doma Vojske, i stanara susednih zgrada, koji tvrde da Veličković to radi protivzakonito. Gradnja je bila nekoliko meseci i prekinuta, ali „Vigo“ od pre koji dan nastavlja sa zidanjem, tako da je trenutno u toku samo „rat papirima“. I jedni i drugi tvrde da je zakon na njihovoj strani.

JEDNA, PA TRI

Priča počinje 2010, ugovorom o zakupu građevinskog zemljišta, između „Viga“ i Direkcije za razvoj i izgradnju Grada Vranja, odnosno Gradske skupštine.

-Pomenutim ugovorom – nastavlja Dimić – koji je u potpunom nesaglasju sa konkursom koji je povodom njega raspisan, „Vigu“ je dato u zakup na 99 godina 2.275 kvadrata u najužem centru grada. Ugovorom i njegovim aneksima je predviđena izgradnja samo jedne lamele, međutim, „Vigo“ je na ovom zemljištu, na kome još od pedesetih godina prošlog veka postoje četiri stambene zgrade, već izgradio još jednu lamelu, a u toku je gradnja i treće. Budućim objektom potpuno bi se onemogućio normalan život stanarima zgrada u Ulici Partizanskoj 11 i 13. Novi projekat, koji po projektu treba da bude visok 18 metara, gradi se tek na par metara od primarne fasade naše zgrade, čime se drastično redukuje osvetljenost naših stanova, onemogućava nesmetan prilaz, redovno održavanje zgrada i prilaz vatrogasnim vozilima. Time se sveukupno smanjuje kvalitet stanovanja i življenja u našim zgradama i, konačno, drastično se smanjuje tržišna vrednost naše privatne imovine.

-Mi smo ovime – kaže Djorđe Djorđević, još jedan od susednih stanara – praktično „izbrisani“, kao da ne postojimo. Sve je „Vigovo“. A mi smo se Upravnom sudu obratili sa dve tužbe, godinu dana pre nego da „Vigo“ podnese svoju tužbu. Međutim, novembra 2012, sud odlučuje po njegovoj tužbi, u njegovu korist, dok mi još čekamo suđenje po istom predmetu. Pa, šta drugo čovek da sklopi iz ovoga, osim da su u pitanju neke zakulisne, nezakonite radnje?

Zgroženi smo rešenjem sekretarijata: Dimić i DjorđevićPredmet je, papirološki, veličine enciklopedije „Larus“, a hronologija je sledeća: „Vigo“ je počeo da gradi treću lamelu, susedni stanari su podneli žalbu Ministarstvu za građevinarstvo i urbanizam (još uvek nisu dobili rešenje po ovoj žalbi); „Vigo“ je, pak, pokrenuo parnični postupak u kojem  tužio stanare da uklone montažne garaže, postavljene tu još 1957, i ne čekajući meritornu odluku i ishod žalbe, garaže uklonio i počeo izgradnju treće lamele.

Ukratko, posle niza žalbi i tužbi, Republički urbanistički inspektor doneo je rešenje kojim se „Vigu“ ukida lokacijska, ali ne i građevinska dozvola, te on do ukidanja građevinske dozvole, još dva meseca nastavlja da nesmetano radi. „Vigo“ onda pokreće spor kod Upravnog suda, i za manje od godinu, iako su stanari hronološki pre njega pred istim sudom pokrenuli dva spora, i dobija rešenje kojim se ukida poništenje lokacijske dozvole zbog proceduralno-pravnih razloga. Na temelju ove odluke, resorno  Ministarstvo donosi rešenje kojim predmet vraćaju Sekretarijatu u Vranju „na dopunu postupka i odlučivanje“.

-Ovde dolazi – kaže se u dopisu stanara upućenom najvišim državnim instancama – do najskandaloznijeg momenta u celoj priči. Naime, potpuno mimo navedenog rešenja, Sekretarijat u Vranju donosi rešenje i zaključak kojim se sve vraća u pređašnje stanje, čime se lokacijska i građevinska dozvola, bez ikakve ispravke i dorade, vraćaju na snagu. Takav postupak predviđen je samo u slučaju ispuštanja rokova, što se ovde nije desilo. Gradska uprava Vranje ponovo ide na ruku „Vigu“, time što donosi zaključak kod koga, za razliku od rešenja, žalba ne odlaže izvršenje. Tako, po ko zna koji put, GU Vranje, odnosno urbanista Radica Milić i načelnica Sekretarijata Marina Trajković, kao i NN lica u GU i drugim institucijama Grada Vranja, ispoljavaju neverovatnu aroganciju prema nama, običnim građanima, i istovremeno neverovatne „simpatije“ prema Veličkoviću. Potpuno očajni zbog višegodišnje nemogućnosti da se ravnopravno borimo protiv grupe ljudi, koja prema svemu napred rečenom, ima karakteristike organizovane kriminalne grupe, molimo vas da pažljivo ispočetka ispitate čitav ovaj slučaj i da nam pomognete u pokušaju da se izborimo za svoju pravdu i pravo da u zgradama gde decenijama živimo, i dalje to činimo na dostojanstven način. Istovremeno vam skrećemo pažnju da je ovde očigledno u igri ogroman novac. Radi se o zgradama u najužem centru grada, sa velikim brojem lokala i stanova, koji prirodno u ovom delu grada dostižu najveću cenu.

(KOMPLETAN TEKST PROČITAJTE U ŠTAMPANOM IZDANjU)  • Ostavi komentar