Nova tržišta su prioritet

Eko Taxi Vranje

Otkup sopstvenih akcija, Investicije uprkos krizi: nova upravna zgrada

Akcenat je stavljen na proširenje tržišta na kojima Alfa-plam plasira svoje proizvode. Uradjene su pripreme za reorganizaciju proizvodnje, u planu su velike investicije u proizvodnji. Jedna od njih je izgradnja savremene proizvodne hale montaže od 5.000 kvadratnih metara u ovoj godini 

Otkup sopstvenih akcijaVRANjSKE: Odbor direktora vranjskog „Alfa plama“ na sednici održanoj 18. septembra prošle godine doneo je odluku o “sticanju sopstvenih akcija na regulisanom tržištu”. Šta to zapravo znači?

KOSTIĆ: U prethodnom periodu zabeležen je strmoglavi pad vrednosti naših akcija koje su, na primer, u februaru 2012. godine imale vrednost od 7.700 dinara po akciji, dok je početkom septembra 2012. vrednost akcije iznosila 5.200 dinara. Pad vrednosti akcija je opšti trend na Berzi i mnoge firme su pribegle otkupu sopstvenih akcija (Npr Bambi, Jumbes banka, Metalac…) kako ne bi ostale bez kapitala! Zbog toga je Odbor direktora iskoristio zakonsku mogućnost o otkupu sopstvenih akcija kompanije, kako bi se zaustavio dalji  pad vrednosti akcija.

KONSOLIDACIJA

Tada je rečeno da se Odbor direktora odlučio na ovaj potez zbog „zaštite interesa akcionara, obezbeđenja realizacije razvojnih planova kompanije i sprečavanja nastupanja neposredne i veće štete po društvo“. Da li biste pojasnili o čemu se zapravo radi i kako je protekla trgovina akcijama? Koliko je akcija otkupljeno i po kojoj ceni?

– Shodno odluci Odbora direktora da otkupna cena ne može biti manja od 5.200 dinara po akciji, akcije su otkupljivane po ceni koja se kretala u intervalu od 5.300 – 5.330 dinara. Ukupno je otkupljeno 11.691 akcija ili 6,69 odsto od ukupnog broja akcija.

Kako je odredjivana cena akcija? Da li je ona realna?

– Cena akcija odredjivana je shodno kretanju ponude i tražnje na Beogradskoj berzi, a kao što znamo odnos ponude i tražnje najrealnije definiše cenu akcije.

Zašto je bila nužna konsolidacija na nekoliko većih akcionara?

Investicije uprkos krizi: nova upravna zgrada– Manji broj akcionara lakše i efikasnije donosi strateške odluke. Koncentracija na manji broj akcionara ima prednosti dugoročno gledano prednosti, jer su akcionari zainteresovani za dugoročni razvoj kompanije, investicije, unapredjenje procesa rada, proširenje proizvodnog kapaciteta i portfolia proizvoda.

Pre skoro godinu dana Skupština akcionara vas je izabrala za generalnog direktora. Šta ste zatekli u aprilu prošle godine? U kakvom je stanju Alfa plam bio u tom trenutku?

– Alfa-Plam je kao kompanija poznata na tržištu, to nije sporno! Ono što je bilo sporno je način poslovanja: nabavke po nerealnim i višim cenama, čudan odabir kupaca i odnosi sa njima jer svi nisu imali iste uslove, a o kooperaciji i cenama i da ne govorimo, kao i sam čin odlučivanja!  Ono što je nedostajalo, pored razvoja novih proizvoda i marketinških aktivnosti, jeste uvodjenje savremenog načina rada, reorganizacija pre svega pratećih službi: komercijale, finansija, pravnog sektora i administracije u celoj kompaniji.

Dosta se govori o izveštaju revizorske kuće Moore&Stephenson koja je kontrolisala dotadašnje poslovanje Alfe. Šta su, zapravo, pronašli revizori?

– Revizorska kuća je samo konstatovala i potvrdila u papirima i ciframa, najblaže rečeno čudan način vodjenja poslova u gore pomenutim sektorima, dodajuću tu i pravni koji pojedine kupce nije tužio i u pojedinim stečajevima nije podnosio ni prijavu potraživanja!

Kakva je situacija danas? Šta se u medjuvremenu promenilo? Koji su vaši najvažniji potezi?

– Najpre je reorganizovan komercijalni i finansijski sektor uz radikalnu promenu funkcionisanja istih. Uvedeni su novi kontrolni mehanizmi, izveštaji, praćenje, brže donošenje odluka.  Uvedene su bankarske garancije kao instrument obezbedjenja naplate, kako u izvozu, tako i na domaćem tržištu. Implementirani su neki od savremenih alata  poslovanja. Akcenat je stavljen na proširrenje tržišta na kojima Alfa-plam plasira svoje proizvode. Interno, uradjene su pripreme za reorganizaciju proizvodnje, u planu su velike investicije u proizvodnji… Jedna od njih je izgradnja savremene proizvodne hale montaže od 5.000 kvadratnih metara u ovoj godini, po ugledu na mnoge evropske kompanije.

(KOMPLETAN TEKST PROČITAJTE U ŠTAMPANOM IZDANjU)  • Ostavi komentar