Iza amfiteatraReagovaću ako osetim potrebu: Janjić

Pripadnici kriminalističke policije PU Vranje, tokom februara su u više navrata vršili proveru poslovanja Škole; studenti, vodite računa – ko je prepisivao? 

Reagovaću ako osetim potrebu: JanjićVranjske“ su, putem Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja, od Visoke škole primenjenih strukovnih studija (VŠPSS) dobile materijal vezan za sledeća pitanja: iznosi plata profesora, direktora, pomoćnika direktora i sekretara; iznosi dodatka na plate; imena profesora VŠPSS koji predaju na drugim fakultetima i višim i visokim školama. Odgovori na prva dva pitanja su podrobni, uz napomenu da se plate na VŠPSS isplaćuju na osnovu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, cene rada propisane od Ministarstva prosvete, kao i Zakona o platama u državnim organima i javnim službama. Povodom trećeg pitanja, VŠPSS nas obaveštava da ona takve dokumente ne poseduje, odnosno da nijedan od profesora Škole ne radi na drugim visokoškolskim institucijama i pored toga što zakon propisuje i tu mogućnost do 30 posto.

I SVE PO ZAKONU

Po dokumentu poslatom iz VŠPSS, stanje sa platama je, moglo bi se reći idilično (vidi tabelu); najvišu platu u oktobru 2012. primio je direktor prof. dr Zoran Janjić – 111.693,13, dok je najniža predavača mr Nebojše Dimitrijevića – 66.198,94 dinara. Ostali, svi sa naučnim zvanjima „dr“ i „mr“, kreću se u tim okvirima, ko manje, ko više. Poređenja radi, iz Visoke škole strukovnih studija u Čačku, uz ogradu da su cifre poslovna tajna, dobili smo informaciju „da je i kod njih otprilike toliko“. No, to je Čačak, „pašaluk“ Velje Ilića, gde sve funkcioniše u relacijama koliko je to u Srbiji moguće, a ovo je Vranje, kloaka Srbije, gde ništa ne funkcioniše, pa ove cifre u VŠPSS u najmanju ruku izazivaju nedoumicu. I još jedno poređenje – mr Dragan Ilić, direktor vranjske gimnazije:

-Moja plata je upola manja od Janjićeve. Ne znam, možda su ljudi toliko zaslužili, a i status škola je različit, oni su visokoškolska, a mi srednjoškolska institucija, pa zakon to reguliše. Ali, moram da dodam da su ljudi sa naučnim zvanjem u srednjim školama potpuno skrajnuti, ta titula je samo privatna satisfakcija za nas.

Dakle, po dokumentima, sve je po zakonu, nastavnici na VPŠSS u datim okolnostima žive u „socijalnom raju“; ali, da li je baš tako?

-I još im je bolje – kaže anonimni izvor blizak rukovodstvu Škole – podaci koje ste dobili su netačni, jer su im primanja mnogo veća, posebno direktoru i „njegovim ljudima“. Treba preispitati zarade svih zaposlenih od imenovanja Zorana Janjića za direktora Škole, juna 2009, iz razloga što je on sebi i svojim najbližim saradnicima za neke mesece u naznačenom periodu nadograđivao zarade, navodno prekovremenim radom (vidi okvir – p.a.). Pa se nekad ispostavljalo sa su direktor i neki njegovi saradnici primali zaradu i po 170.000 do 200.000 dinara! Načini su bili različiti: putovanja, putni troškovi i dnevnice, priprema papira za akreditaciju, davanje intervjua medijima.

(KOMPLETAN TEKST PROČITAJTE U ŠTAMPANOM IZDANjU)  • Ostavi komentar