Deo nas samih,

Galerija Narodnog univerziteta Vranje – Nikola Stojković, izložba umetničkih fotografija 

Prethodnu, plodnu i produktivnu godinu izlagačke delatnosti Galerije Narodnog univerziteta u Vranju, zatvorio je, ali i u isto vreme otvorio narednu, Nikola Stojković, svojom izložbom umetničkih fotografija. Na otvaranju izložbe, govorila je Vesna Marinković Stanković, diplomirani slikar, voditelj Likovne radionice NU.

PROFIL
Nikola Stojković rođen je u Beogradu 1989. godine. Živeo je u Vranju do 2004, gde je završio osnovnu školu; u Beogradu je završio srednju elektrotehničku školu. Sada je student Fakulteta informacionih tehnologija u Beogradu. Fotografijom se bavi amaterski, već nekoliko godina.

Fotografija je specifična grafička umetnost koja ima mnoge dodirne tačke sa ostalim sredstvima grafičkog i slikarskog izražavanja. Ona je sebi stvorila posebno mesto u današnjim sredstvima komuniciranja upravo tim osobinama koje su ukratko izražene rečima „ovde i sada“. Zbog toga što je fotografija upućena samo na postojeće, na stvarno, na prisustvo u određenom trenutku, ona ima verodostojnost, fotografija ubeđuje da je to tako kako se vidi na slici.

-Nikola Stojković ima izuzetnu moć – kaže Vesna Marinković Stanković – da nas svojim prizorima uvuče u priču. Njegovi portreti su živi, oni su deo  nas samih, naše svakodnevice. Svojim licima, pozama, pokretima i osećanjima koja nose, nasmejani, tužni, melanholični, zagledani u sebe ili daljinu, radoznali, stari ili mladi, oni postoje, ovde su!

-Nikola je – nastavlja Vesna Marinković Stanković – uspeo da ih ovekoveči, da ih prezentuje svima. Svojim umećem nam je pokazao šta sve nama promiče. A baš taj trenutak kada je prst na dugmetu aparata je momenat koji se više nikada neće ponoviti, momenat koji je Stojković prepoznao, video, osetio i uspeo da doživi kao neponovljiv. Njegove fotografije nam otvaraju oči i skrću pažnju da bolje gledamo i dalje vidimo.

   • Ostavi komentar