Da deca samostalno donose odluke

Eko Taxi Vranje

Projekat „Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu“ sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u partnerstvu sa Ministasvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije.Koji su glavni celjevi projekta?

– Izgradnja školskog i vanškolskog sistema profesionalne orijentacije za mlade na prelasku iz osnovne u srednju školu, i u svet rada i funkcionisanje tog sistema na nivou cele zemlje, kao i osnaživanje postojećih kapaciteta za profesionalnu orijentaciju u školskom i vanškolskom sektoru. Cilj projekta je da osposobi mlade da promišljeno, valjano i realno odluče o izboru zanimanja a potom i obrazovanja, da planiraju karijeru i uključe se u svet rada.

Na koji način su škole uključene u projekat profesionalne orijentacije?

– Projektom profesionalne orijentacije su obuhvaćene sve osnovne škole na teritoriji Srbije. Školski timovi kreiraju radionice koje vode mladu osobu do izbora zanimanja i aktivnog planiranja karijere kroz pet koraka: samospoznaja, informisanje o zanimanjima, mogućnosti školovanja, realni susreti i odluke o izboru zanimanja. U toku procesa mladi saznaju da je važno samostalno i informisano donositi odluke koje su u skladu sa konceptom doživotnog učenja.

Kakvi se rezultati očekuju?

– Po završetku procesa, osoba je spremna da donese odluku o karijeri  i da napravi svoj lični  akcioni plan kojim će odluku sprovesti u delo, da samostalno istraživanje i odlučivanje o školi dokumentuje kroz portfolio za profesionalnu orijentaciju, a u skladu sa potrebama i vizijom celoživotnog obrazovanja, i da se  suoči sa dinamičnim i promenljivim svetom rada.

Kakva je uloga roditelja?

– Program preporučuje uključivanje roditelja u proces profesionalne orijentacije njihovog deteta pre svega kao podršku u samostalnom odlučivanju. Roditelji se uključuju putem roditeljskoh sastanaka, ali i realnih susreta sa svetom rada koji se uglavnom sprovode zajedno sa mladima i preporučujeuse za pospešivanje procesa odlučivanja.  • Ostavi komentar