Žeđ na Fontani

Eko Taxi Vranje

Fontanu je Djorđević kupio 2007., Akcijski fond je odbio svaku saradnju sa malim akcionarima: Tomislav Djorđević

Od 2007. do danas Akcijski fond i Agencija za privatizaciju su promenili četiri privremena zastupnika kapitala, četiri direktora i više upravnih i nadzornih odbora na skupštinama akcionara koje nisu održane u skladu sa Zakonom, ne dozvoljavajući malim akcionarima i Djorđeviću bilo kakav uticaj na poslovanje preduzeća 

Ulaganje od  oko 1,2 miliona evra  u akcije Hotelsko-turističkog preduzeća “Fontana” iz Vrnjačke Banje u 2007. godini je još jedan poslovni poduhvat koji je Tomislavu Djorđeviću stvorio probleme i finansijske gubitke zbog ponašanja državnih institucija.

Elem, 2005. većinski vlasnik “Fontane” iz Vrnjačke Banje postao je šestočlani Konzorcijum koji je na aukciji od Agencije za privatizaciju za pet miliona evra kupio 70 odsto kapitala ovog preduzeća, uz obavezu dodatnog investiranja od tri miliona evra. Među najvažnijim objektima bili su hoteli „Zvezda“, „Fontana“, „Beli izvor“, „Srbija“, „Park“, „Sloboda“ i vila „San“ u Vrnjačkoj Banji, ali se impozantni spisak imovine tu ne završava.

Fontanu je Djorđević kupio 2007.U ono vreme činilo se da ulaganje u elitni ugostiteljski kompleks najpoznatije srpske banje ne može da bude pogrešan potez, pa Djorđević, u prvoj polovini 2007, preko svojih kompanija, na Beogradskoj berzi kupuje od malih akcionara ukupno 26,5 odsto akcija “Fontane” i tako, uz već pomenuti konzorcijum, postaje jedan od suvlasnika preduzeća.

ODBIJANjE

S obzirom na to da su u hotelske i ugostiteljske objekte (preko 40.000 metara kvadratnih poslovnog prostora), posle decenijske nebrige, bila potrebna znatna ulaganja kako bi se doveli u pristojno stanje, Djorđević je putem njegove firme Arious Ltd – najvećeg pojedinačnog malog akcionara – marta 2007. ostalim akcionarima “Fontane” ponudio kredit od najmanje 10 miliona evra za neophodne rekonstrukcije, adaptacije i uređenja. A, kako Fontani već tada nije išlo kako bi trebalo nakon privatizacije, on je, pored ostalog, tražio uvid u dokumentaciju o poslovanju, usaglašavanje akata preduzeća sa važećim zakonima i potpunu kontrolu nad trošenjem finansijskih sredstava koja bi bila data kao kredit.

– Ponuda je bila vezana i za prethodno razrešenje vlasničkih odnosa u “Fontani”, odnosno za određivanje konačnog statusa unosa delova objekata „Apartmani Jezero“. Neupotrebljivi delovi ovog objekta (hodnici, tavani i slično), koji nisu imali nikakvu ili zanemarljivu vrednost, su od strane većinskog Konzorcijuma prikazani kao obavezna investicija u vrednosti od tri miliona evra, što ja nisam prihvatao i priznavao – kaže Djorđević.

Njegova ponuda, međutim, glatko je odbijena, a rastakanje imovine i propadanje “Fontane” je nastavljeno.

U junu 2007. Agencija za privatizaciju je poništila ugovor o prodaji 70 odsto kapitala najvećeg vrnjačkog hotelskog preduzeća. Prema oceni Agencije, Konzorcijum, kao kupac, za godinu dana nije uložio ni evro od ugovorenih tri miliona u osnovna sredstva, a nije poštovao ni obavezu da se ne može otuđivati, izdavati u zakup ili stavljati pod hipoteku imovina „Fontane“. Uz to, stav Agencije je bio da ni uzeti krediti nisu korišćeni namenski, već su uplaćivani na privatni račun tadašnjeg generalnog direktora.

Nakon toga, ovo preduzeće preuzela je država, odnosno Akcijski fond  i Agencija za privatizaciju, koji su preko privremenih zastupnika kapitala u narednih pet godina pa sve do danas upravljali Fontanom, ne vodeći nimalo računa o poslovanju preduzeća niti o pravima i interesima manjinskih akcionara, pa ni o interesima Djorđevića koji je posedovao 26,5 odsto akcija.

Šta je zapravo uradila država sa ovim preduzećem?

Već 22. septembar 2007, na inicijativu Akcijskog fonda je zakazana prva vanredna Skupština akcionara “Fontane” na kojoj je trebalo izabrati novu upravu Fontane.

– Akcijski fond je odbio svaku saradnju sa malim akcionarima, pa i sa mojom kompanijom, oko dogovora kako da se u narednom periodu upravlja Fontanom i prevaziđe trenutna kriza u poslovanju ovog preduzeća. Obzirom da je Fond samostalno postavio sve organe upravljanja i rukovođenja Fontanom na nelegitimnoj skupštini koja nije imala kvorum, mi smo podneli tužbu za poništenje odluka skupštine akcionara, posebno iz razloga što izabrana uprava nije imala nikakvog iskustva u upravljanju preduzećima kao ni u hotelijerskoj delatnosti jer su svi novoizabrani članovi uprave postavljeni na položaje po partijskoj pripadnosti, a ne po stručnosti – kaže Djorđević.

U to vreme Arious Ltd, kompanija u kojoj Djorđević ima vlasništvo, je Akcijskom fondu ponudila i da otkupi sve akcije Fontane po uvećanoj korigovanoj knjigovodstvenoj ceni, preuzme upravljanje Fontanom i obnovi kapacitete, ali je ponuda odbijena.

Akcijski fond je odbio svaku saradnju sa malim akcionarima: Tomislav DjorđevićOd vanredne skupštine iz 2007. do danas Akcijski fond i Agencija za privatizaciju su promenili četiri privremena zastupnika kapitala, četiri direktora i više upravnih i nadzornih odbora, na skupštinama akcionara koje nisu održane u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, ne dozvoljavajući malim akcionarima i Djorđeviću bilo kakav uticaj na poslovanje preduzeća, zbog čega je on stalno od privrednog suda u Kraljevu tražio poništavanje odluka ovih skupština.

Na nesreću zaposlenih “Fontane”, lokalne samouprave i malih akcionara, navedeni sporovi nisu doneli nužne promene, jer su državni organi istrajavali u postavljanju nesposobnih partijskih kadrova koji su preduzeće doveli do bankrota.

SUNOVRAT

Iako je hotelski kompleks „Fontana“ iz Vrnjačke Banje godinama bio nosilac turizma i razvojna uzdanica u Vrnjačkoj Banji, danas grca u gubicima.

– Tokom pet godina (septembar 2007 – septembar 2012.) otuđen je hotel Park i više poslovnih prostora, stavljene su hipoteke na skoro sve objekte u visini od preko 250 miliona dinara, ostvareni su gubici u poslovanju od preko 500 miliona dinara, a obaveze su porasle za nepoznat iznos, koji je verovatno veći od pet miliona eura. Protiv “Fontane” se vodi više desetina sporova, delu zaposlenih nisu isplaćivane plate, nisu uplaćivani porezi i doprinosi, kao ni ostali porezi i takse, a samo dug prema lokalnoj samoupravi je veći od 130 miliona dinara – nabraja Djorđević.
On dodaje da je stanje u “Fontani”, u stvari, mnogo gore, obzirom da navedeni rezultati petogodišnjeg upravljanja društvom od strane Agencije i Akcijskog Fonda ne obuhvataju zatezne i kaznene kamate, troškove sudskih sporova i prinudnih izvršenja, koji su zamrznuti u septembru 2009. odlukom Vlade Republike Srbije da restrukturira “Fontanu”.
– U čitavom tom periodu Agencija i Akcijski fond akcionarima sa 26,5 odsto vlasništva nikada nisu dozvolili učešće u upravljanju “Fontanom”, niti kontrolu njenog poslovanja.

Da sve bude apsurdnije, odmah nakon njegovog hapšenja zbog događaja vezanih za drugo preduzeće (vidi prethodne nastavke feljtona), Vlada Republike Srbije je 2. septembra 2010. donela Zaključak o izboru “strateškog partnera u cilju razvoja banjskog turizma putem zajedničkog ulaganja sa Republikom Srbijom u društvo sa ograničenom odgovornošću“. Tim Zaključkom je predviđeno da država, tj. Agencija za privatizaciju sa svoje strane potencijalnom partneru, za njegovo ulaganje od 10 miliona eur u naredne 3 godine, prenese 50% vlasništva nove firme koju će činiti kompletna Specijalna bolnica „Merkur“ i imovina koja se oduzima od “Fontane”. A, radilo se o Hotelu Zvezda (11.445m2), Hotelu Zvezda II (11.086m2) i Hotelu Fontana (9.172m2), ukupno 31.703m2 sa pratećom opremom. Na osnovu toga je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisalo javni oglas za izbor strateškog partnera, pre rešavanja pitanja vlasničkih odnosa unutar preduzeća.

Štaviše, prema pisanju medija, tadašnji ministar ekonomije Mlađan Dinkić je sa rukovodstvom opštine Vrnjačka Banja pregovarao i o tome da imovina „Fontane“, koja ne uđe u buduće zajedničko preduzeće, kao što je hotel “Beli izvor“ na Goču, bude preneta na lokalnu samoupravu.

Dakle, od “Fontane” praktično ne bi ostalo gotovo ništa. O pravima manjinskih akcionara nije se raspravljalo Njih, pa ni Djorđevića, kao vlasnika 26,5 odsto akcija ovog preduzeća, niko ništa nije pitao.

Strateških investitora, međutim, još uvek nema.
– Zaključak Vlade RS je i dalje na snazi, a rezultati upravljanja “Fontanom” od strane Agencije za privatizaciju i Akcijskog fonda su poznati; šta je sa štetom koju su oni svojim upravljanjem naneli društvu, akcionarima, lokalnoj samoupravi i državi? – pita Djorđević.

(nastaviće se)  • Ostavi komentar