Tajno glasanje, obmane javne

Eko Taxi Vranje

Čeka rešenje: Milan Tasić, Šta ćemo sa tim Tasićem: Smiljković i rektor Grozdanović

Šta je ovde sporno? Jedino to što ga dekanica ne podnosi, kao ni Cenić, ali i još dosta njih jer je od svih obrazovaniji i cenjeniji. Uz to, on često javno govori o stanju na fakultetu, što mu je Smiljkovićeva više puta, pred svedocima, zamerila. Pa, zar treba samo da pričamo o horu, priredbama i seminarima dok ovde imamo ozbiljnih problema – pita se jedan profesor 

PROFILČeka rešenje: Milan Tasić
Profesor dr Milan Tasić (1946), poznati je srpski filozof nauke (matematike) i filozofski prevodilac sa starogrčkog, latinskog, francuskog, engleskog, ruskog i makedonskog jezika.
U školu je pošao sa četiri i po godine, završio je gimnaziju u Vranju, potom Višu pedagošku školu (na grupi za matematiku diplomirao za manje od godinu dana), pa za dve i po godine PMF 1970. u Skoplju, a onda i Filozofski fakultet u Skoplju 1980. (diplomirao na filozofiji i klasičnim studijama – grčki i latinski).
Radio je na Elektrotehničkom, Matematičkom i Poljoprivrednom fakultetu u Skoplju. Magistarski rad odbranio je 1975. na PMF u Skoplju, a doktorsku disertaciju 1992. na PMF u Beogradu. Bio je stipendista francuske vlade u Parizu, na Sorboni i nekoliko godina predavač na Univerzitetu u Alžiru. Objavio je osam knjiga i preveo dvadesetak filozofskih dela.

– Štrajkujem glađu na fakultetu i odavde mogu da me izvedu samo na nosilima. Ako je drugima dozvoljavano da rade pod istim uslovima koje i ja ispunjavam, to mora da važi i za mene – izjavio je prošlog četvrtka za «Vranjske» vidno uznemiren profesor Milan TASIĆ.

Sa druge strane, u dopisu koji smo dobili sa Učiteljskog fakulteta (UF), a koji je u svoje i u ime predsednika Saveta fakulteta i izabranog novog dekana profesora Stojana Cenića, potpisala Stana Smiljković, tvrdi se da Tasić «ne štrajkuje glađu, da mu se ne uskraćuje pravo na rad po bilo kom osnovu, bilo kojim aktom, tim pre što je u stalnom radnom odnosu do 30. septembra». Na kraju ovog dopisa pisanog «u četiri ruke» stoji i: «Molimo vas da po ovom pitanju ne dezinformišete javnost».

Nakon pet, po njega iscrpljujućih dana, Tasić je u ponedeljak okončao štrajk.

FER PLEJ

Naši izvori sa UF, plašeći se «da ne prođu kao kolega Tasić» i svi odreda uplašeni za svoju sudbinu, ali i karijeru ukoliko se sazna da su pričali za «Vranjske», insistiraju na anonimnosti. Kako god, oni tvrde da profesor Tasić krajem septembra stiče uslove za odlazak u penziju, ali da može da nastavi da radi još jer mu to omogućavaju Zakon o visokom obrazovanju (član 178.) i statuti, kako UF (član 46.) tako i Univerziteta u Nišu (članovi 40. i 146.), isto kao i član 147. (koji kaže da nastavniku koji je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina staža može biti produžen radni odnos do tri školske godine, ako ostvaruje značajne rezultate u radu i time značajno doprinosi ugledu i afirmaciji fakulteta i Univerziteta).

Tasić ne samo da ispunjava navedeno, nego i tri puta više (vidi okvir). On ima preko 70 naučnih i stručnih radova, učestvuje u naučnim projektima, piše knjige, prevodi, tri fakulteta je završio kao niko na UF… Međutim, Nastavno – naučno veće fakulteta njegov zahtev uopšte nije stavilo na dnevni red, nego je ad hok naloženo glasanje i to tajno, što nije po zakonu jer se samo dekan bira tajnim glasanjem, a ne odlučuje se o produžetku radnog odnosa profesora na taj način.

– Kada je dekanica rekla da će se tako glasati, profesorka francuskog Biljana SAVIĆ reagovala je vrlo burno i emotivno, i otvoreno se suprotstavila načinu na koji se postupa prema profesoru Tasiću. Na kratko je izašla u hodnik da se smiri, ali se ubrzo vratila i zatražila da i ona glasa. Kako smo mi za svega desetak minuta već to bili obavili, dekanica profesorki Savić nije dala da glasa zato što je utvrdila da bi taj, njen glas bio odlučujući u korist Tasića! Tada je nastupila drama jer se koleginica još više uznemirila, verovatno zato što je pogodila ta očigledna nepravda koju trpi kolega, koji izgleda nikome na UF nije potreban – priča dobro obaveštena profesorka.

Uz svu dobru volju, sa ovom profesorkom nismo uspeli da stupimo u kontakt.

Šta ćemo sa tim Tasićem: Smiljković i rektor Grozdanović– Bilo je još dosta profesora, recimo Todor Malinović koji je na UF, uzgred, zaposlio ćerku, sina i snaju, koji su nastavljali da rade nakon odlaska u penziju, pod uslovima koje ispunjava i Tasić. Šta je, onda, ovde sporno? Jedino to što ga dekanica ne podnosi, kao ni Cenić, ali i još dosta njih jer je od svih obrazovaniji i cenjeniji. A šta bi bilo da su ga zaista odavde izneli na nosilima, kao što se plašio, šta bi bilo da se sve nije kojim slučajem okončalo ovako kako se okončalo – ogorčeno se pita profesor sa kojim smo razgovarali.

SPORAZUM BEZ REŠENjA

Želeći da se uverimo da li je o štrajku informisan Univerziteta u Nišu, odnosno rektor profesor Miroljub Grozdanović, obratili smo se i njemu. Kako je on je stalno bio «na sastanku», nekako smo uspeli da dođemo do prorektora profesora Tomislava PAVLOVIĆA.

– Ja mogu da reagujem tek kada dobijem nalog od rektora da ispitam šta se dešava na UF – bio je kratak prorektor.

«Vranjske» su iz svojih izvora sa fakulteta saznale da je Tasić o svemu obavestio Ministarstvo prosvete, tačnije jednog od državnih sekretara, kao i da je postigao «džentlmenski sporazum» sa sekretarom UF da sačeka sa sledećim postupcima «dok se Smiljkovićeva i Cenić ne dogovore šta će s njim».

Kada je štrajk poprimio sasvim ozbiljnu formu, kontaktirali smo ih, na šta su oni posle nekoliko dana odgovorili kratkim dopisom u kome tvrde da profesor Tasić ne štrajkuje glađu, a koji smo citirali na početku teksta. Ali, ono što su nam javili studenti i što nam je potvrdio i sam profesor, u suprotnosti je sa tvrdnjom Smiljkovićeve i Cenića, što potvrđuje i Tasićev asistent.

Nakon više od dva sata čekanja na UF, saznajemo da su svi nadležni sa kojima možemo da razgovaramo napustili zgradu, da je štrajk okončan, a da je profesoru obećano da će ostati u radnom odnosu još godinu dana. Ali, rešenje još nije dobio.

(KOMPLETAN TEKST PROČITAJTE U ŠTAMPANOM IZDANjU)  • Ostavi komentar