Informacije bez granica

Eko Taxi Vranje

Slobodan Ljubić prima nagradu od ministarke Jasne Matić

Opšti cilj projekta je promocija i afirmacija informacionog društva,  motivisanje, edukacija i informisanje o novom tržišnom okruženju što će smanjiti stopu nezaposlenosti mladih 

Organizacija Reload, koja okuplja menadžere, programere i dizajnere iz Srbije, osvojila je drugu nagradu na konkursu „Unapređenje komunikacije građana i organa javne vlasti posredstvom Interneta“. Konkurs je raspisala Uprava za Digitalnu agendu, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, sa ciljem razvoja, promocije i popularizacije informaciono komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji.

Slobodan Ljubić prima nagradu od ministarke Jasne MatićTim koji je radio na projektu Prijavi.rs okupio je mlade ljude iz Vranja i Beograda. Tim su činili: Slobodan Ljubić – menadžer projekta (Vranje), Dejan Babić – programer (Vranje), Stevica Arsić – programer (Vranje), Tanja Bažalac – urednik veb-sajta (Beograd), Ana Bažalac – dizajner (Beograd).

LAKŠA KOMUNIKACIJA

Glavni deo projekta predstavlja veb-sajt Prijavi.rs dostupan na veb-adresi www.prijavi.rs, koji građanima olakšava komunikaciju sa organima javne vlasti, a u okviru projekta izrađen je i program koji može da se instalira kod organa javne vlasti da bi zaposlenima olakšao komunikaciju sa građanima.

-Putem veb-sajta Prijavi.rs – kaže menadžer projekta Slobodan Ljubić – možete na veoma jednostavan način da prijavite probleme nadležnim republičkim službama, inspekcijama, direkcijama, ministarstvima itd. Putem veb-sajta možete da prijavite nekvalitetan proizvod (Tržišna inspekcija), diskriminaciju (Poverenik za zaštitu ravnopravnosti), mobing (Inspekcija rada), korupciju (Agencija za borbu protiv korupcije), problem u zdravstvu (Republička zdravstvena inspekcija), i drugo. Problem se prijavljuje popunjavanjem obrasca, a obarazac se automatski prosleđuje nadležnoj službi na i-mejl ili na mobilnu aplikaciju. Pri prijavljivanju problema može se predložiti i rešenje problema, koje je opciono. Takođe putem veb-sajta možete da se informišete za šta su nadležna ministarstva, republičke agencije, republičke direkcije, republički zavodi i druge službe.

-“Nije bilo jednostavno – nastavlja Ljubić – utvrditi nadležnosti različitih inspekcija, direkcija, ministarstava itd. s obzirom da je javni aparat u Srbiji obiman, i mnogim službama se nadležnosti poklapaju, tako da je teško doći do preciznih informacija. Zato je urednica veb-sajta dva meseca vršila istraživanja u tom domenu. Nadamo se da smo na kraju dali realan pregled stanja, za sve službe koje su prikazane u okviru veb-sajta. Takođe smo imali problem da uspostavimo internet komunikaciju sa nekim organima javne vlasti zato što ne koriste Internet u radu. Mnogi republički organi ne koriste internet poštu i veb-prezentacije za komunikaciju sa građanima, iako su u obavezi. Nadležno ministarstvo i Uprava za Digitalnu agendu će nam pomoći da zajednički lobiramo da se to promeni, i to je pozitivan prateći učinak projekta. Obratićemo se i Povereniku za informacije Rodoljubu Šabiću u cilju utvrđivanja okolnosti i obaveza organa javne vlasti u ovoj oblasti, i vršenja pozitivnog pritiska na državni aparat.

STRATEŠKA PREDNOST
Reload je organizacija koja se finansira iz fondova ali takođe i privređuje. Primarni cilj joj je razvoj i rad strukovnih udruženja a privredna delatnost je računarsko programiranje.
-Reload je – kaže Ljubić – već u prvoj godini poslovanja realizovao ozbiljne projekte i programe, i dokazao se kao organizacija koja je osnovana da deluje dugoročno. Delujemo u oblasti koja je nova i malo poznata na našem području, što nam otežava da približimo ljudima šta radimo, ali nam daje stratešku prednost.

JOŠ DVA PROJEKTA

Reload je u prethodnih 12 meseci dosta učinio u domenu informacionog razvoja na teritoriji grada Vranja. Princip rada za sada je takav da Reload sarađuje sa lokalnim organizacijama kao partnerima.

U partnerstvu sa udruženjem Generator realizovan je projekat “Konektuj se” koji je obuhvatio edukaciju 100 lica u selima u okolini Vranja u domenu upotrebe računara i Interneta.

Reload trenutno radi na još dva projekta u Vranju: digitalizacija romske kulturne baštine koji nosi naziv “Romsko nasleđe Vranja”. Projekat podrazumeva izradu veb-sajta koji će predstaviti romsku kulturu sa lokala. Ovaj projekat podržalo je Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva.

Drugi projekat nosi naziv „Tržište bez granica“, a organizuju ga Reload i Omladinski savez Grada Vranja. Projekat je podržala Uprava za Digitalnu agendu, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva.

Opšti cilj projekta je promocija i afirmacija informacionog društva, novog tržišnog okruženja baziranog na IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) i IKT znanja. Motivisanje, edukacije i informisanje mladih o novom tržišnom okruženju i IKT, omogućiće lakše zapošljavanje i samozapošljavanje i smanjiće stopu nezaposlenosti mladih u Vranju. Besplatne obuke će pohađati 70 mladih, dok će tribinama i konferenciji prisustvovati 150 mladih. Putem medija, priručnika koji će biti izrađen i drugih pratećih materijala biće dosegnuto više hiljada ljudi.

-Projektom „Tržište bez granica“ – kaže Ljubić – promovišemo zarađivanje putem Interneta. Izvoz softvera iz Srbije u 2011. vredeo je oko 200 miliona dolara, što je za oko 60 miliona dolara više od vrednosti izvezenih malina. S druge strane, taj zvanični izvoz softvera predstavlja samo 40 odsto vrednosti stvarnog izvoza. Ukupna vrednost izvoza softvera iz Srbije procenjuje se na oko pola milijarde dolara na godišnjem nivou. Ovaj projekat skreće pažnju na velike mogućnosti zarađivanja putem Interneta.”

Reload će u julu otvoriti kancelariju u Vranju, čiji će cilj biti informacioni razvoj na teritoriji Južne Srbije i partnersku firmu u Francuskoj, koja će prodavati usluge i proizvode Reload-a (veb-sajtove, programiranje, dizajn, korporativne identitete i druge projekte) na francuskom tržištu.  • Ostavi komentar