BAT smanjuje broj zaposlenih

Eko Taxi Vranje

Kompanija „British American Tobacco“ Vranje pristupila je reviziji postojećeg modela poslovanja sa ciljem optimizacije raspoloživih proizvodnih resursa.– Neophodno je postići ravnotežu između poslovnih ciljeva kompanije i svih onih subjekata na koje poslovanje utiče. Promene nastale revizijom postojećeg modela najviše će se odraziti na organizacionu strukturu unutar fabrike, kao i na broj zaposlenih, saopšteno je iz ove kompanije.

Revizija će obezbediti dugoročni održivi razvoj, kroz kontrolu troškova, povećanje fleksibilnosti i brže prilagođavanje dinamičnim tržišnim uslovima u Srbiji. 

U saopštenju nije precizirano za koliko će biti smanjen broj zaposlenih u fabrici BAT u Vranju, koja trenutno ima oko 160 radnika, ali se navodi da će rezultati revizije biti poznati do kraja juna 2012. godine.

Tokom proteklih osam godina od privatizacije Duvanske industrije Vranje, kompanija “ British American Tobacco “ je u Vranje investirala više od 110 miliona evra, čime je znatno premašena investicija na koju se obavezala privatizacionim ugovorom iz 2003. godine.

U međuvremenu, kompanija je izvršila i lokalizaciju proizvodnje vodećih internacionalnih BAT robnih marki u fabrici u Vranju. 

“ British American Tobacco “ Vranje će pristupiti procesu redefinisanja poslovanja primenjujući najviše standarde društveno odgovornog poslovanja, imajući u vidu interese svih uključenih strana, zaposlenih, poslovnih partnera i lokalne zajednice.

Kako bi svi radnici koji budu obuhvaćeni promenama bili zbrinuti na najbolji mogući način, kompanija je obezbedila socijalni program, u čijoj izradi je učestvovao tim kompetentnih stručnjaka. Planirana je isplata otpremnina po važećem Kolektivnom ugovoru, a koje značajno premašuju iznose predvidjene srpskim Zakonom o radu.

– Želja nam je bila da čitav proces revizije učinimo potpuno transparentnim. Stoga su u procesu, od samog početka, bili ravnopravno uključeni predstavnici zaposlenih, koji su za nas najbitniji partneri u ovom procesu. Želja nam je da obezbedimo održivi razvoj kompanije imajući u vidu ekonomske, a naročito regulatorne izazove u eksternom okruženju. To su, ujedno, i ključni razlozi zbog kojih smo bili prinudjeni da prilagođavamo i model poslovanja. Brže prilagođavanje uslovima tržišta zahteva od nas da ostanemo dosledni jasnim poslovnim principima, briga o kupcu, potrošaču, lokalnoj zajednici, ali pre sve svega briga o zaposlenima – izjavio je Mihau Serkies, generalni direktor fabrike BAT Vranje a.d.  • Ostavi komentar