Ako ne valja informatika, može saobraćaj

Eko Taxi Vranje

, Moraće da nam objasne u Izveštaju o samovrednivanju: Vera Vujčić

Pitanje je kako je moguće da profesori koji ne ispunjavaju uslove na jednom, mogu da predaju iste predmete na drugom? Pored toga, profesor Nikolić, koji je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od godinu dana zbog krivičnog dela primanja mita, trebalo bi da predaje čak četiri predmeta 

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (osnovana od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje) odlučila je da se ovdašnjoj Visokoj školi primenjenih strukovnih studija (VŠPSS) uputi akt upozorenja za studijski predmet primenjena informatika. To znači da zbog neodgovarajuće stručnosti nastavnika, uključujući i Dragana Nikolića, koji je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od godinu dana zbog krivičnog dela primanja mita, škola ima zabranu da upisuje studente na ovaj program sve dok ne otkloni navedene nedostatke, za šta ima rok od šest meseci.

Kako saznajemo, VŠPSS odlučuje da upisuju studente na program Saobraćaj (na kome je sporan profesor prijavljen za čak četiri predmeta), koji 2007. takođe godine nije dobio akreditaciju. Zahtev za akreditovanje tog programa, kako naglašava predsednica Komisije profesorka Vera VUJČIĆ, ove godine nije ponovljen.

REZERVA

VŠPSS je do sada na sporan studijski program Informatika upisivala 20 studenata, a sada će na Saobraćaj upisati čak njih 40. Predsednici Komisije ta situacija nije baš najjasnija.

– Da bi dobile akreditaciju, ustanove koje su upisivale više studenata od broja za koji su akreditovane, moraće da se obavežu da više to neće činiti. Komisija ne može da proverava koliko studenata upisuju, to bi trebalo svake godine da radi Ministarstvo prosvete i inspekcija. S druge strane, neodgovarajuće kompetencije nastavnika su jedan od razloga zbog kojeg su studijski programi pod aktom upozorenja. Saobraćaj je odbijen 2007. godine, tako da su sada morali ponovo da ga akredituju ako su hteli da upisuju studente. Da li ustanove čiji su studijski programi pod aktom upozorenja mogu to da rade pitanje je koje prevazilazi nadležnosti Komisije za akreditaciju. Naš stav je da budući studenti upisuju samo akreditovane studijske programe – poručuje Vujčićeva, podsećajući i da se akreditacija ustanova i studijskih programa odvija svakih pet godina i da su u ponovnu akreditaciju ušle visoke škole koje su kroz ovaj postupak prošle 2007. godine. Ona navodi i da škole moraju da omoguće da postoji dovoljno nastavnika koji će buti adekvatno kvalifikovani da predaju predmete na smerovima koji su akrditovani.

Moraće da nam objasne u Izveštaju o samovrednivanju: Vera VujčićDodajmo i da je studijski program Primenjena informatika 2008. godine već bio predmet nadzora Ministarstva prosvete. On ima 17 profesora, od kojih devet (od ukupno 15), predaje na programu saobraćaj, od kojih njih osam potpuno iste predmete: Stanoje Cvetković (matematika, primena računara), Slobodan Stefanović (mehanika), Dragan Šarković (elektrotehnika i elektronika), Maja Stanojević (engleski), Radivoje Antić (CAD/CAM), Zoran Janjić (CNC), Gordana Bogdanović Dušanović (ekologija) i Dragan Nikolić (termodinamika).

(NE)KOMPETENCIJA

Postavlja se pitanje: kako je moguće da profesori koji ne ispunjavaju uslove na jednom, mogu da predaju iste predmete na drugom? Pored toga, već pomenuti profesor Nikolić, doktor tehničkih nauka, koji je presudom Apelacionog suda u Nišu od 1. februara 2011. pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od godinu dana zbog krivičnog dela primanja mita, na programu saobraćaj predaje čak četiri predmeta! Kako osuđeni profesor, kada Zakon o visokom obrazovanju (član 62) to izričito zabranjuje (čak i ako nije u zatvoru), može da se i dalje pojavljuje kao predavač? Ako je, pak, u zatvoru, njemu radni odnos, po Zakonu o radu (član 176), prestaje nakon šest meseci!?

– Što se tiče profesora Nikolića, mi smo od VŠPSS tražili pojašnjenje, ali smo dobili samo odgovor u kome se kaže da on nije u nastavi i ništa više. A, kako se sada dešava da se on ponovo pojavljuje kao predavač na drugom studijskom programu, moraće da nam objasne u Izveštaju o samovrednovanju. Napominjem da nam se ovaj izveštaj dostavlja svake treće godine, a da je ova škola to poslednji put učinila prošlog leta – navodi predsednica Komisije.

Direktor škole Zoran JANjIĆ sada nije želeo da odgovori na pitanja koja su mu uputile „Vranjske“, ali je pre tri meseca istim povodom kazao:

– Izbor profesora na visokim školama vrši stručna komisija koja se formira na Nastavničkom veću. Ako oni potpišu da neki profesor može da predaje, to niko ne može da ospori.

Da li to znači da VŠPSS može da ignoriše Zakon i odluku Komisije za akreditaciju, ako se tome ne suprotstavi eventualno Ministarstvo prosvete, što je na neki način kazala i Vujčićeva, ostaje nedorečeno.

(KOMPLETAN TEKST PROČITAJTE U ŠTAMPANOM IZDANjU)  • Ostavi komentar