Kačenkov pao na popravnom

Eko Taxi Vranje

Godinu i po bez podmlatka: Osnovni sud, Bez odgovora: Staniša Kačenkov

Žalbena komisija sudova u Beogradu zamerila što je i ponovljeni postupak prijema pripravnika protekao u znaku „povreda zakona“. Za sedam mesta konkurisalo 54 kandidata, a primljen samo jedan od sedam najboljih kandidata sa rang-liste, dok su preostalih šestoro kandidati čiji je izbor već jednom osporen 

Godinu i po bez podmlatka: Osnovni sudVršilac funkcije predsednika Osnovnog suda Staniša KAČENKOV „pao je na popravnom“ u ponovljenom postupku izbora sudijskih pripravnika koji u ovom sudu traje već godinu i po dana. Kačenkov, koji inače duže vreme slovi za jednog od najozbiljnijih kandidata za predsednika  (koga ovaj sud nema od 1. januara 2010. godine) napravio je novi gaf opredeljujući se za kandidate protivno instrukcijama Žalbene komisije sudova u Beogradu. Ova komisija je 1. aprila prošle godine već jednom poništila njegovo prvobitno rešenje (V Su.br.6/11-11 iz januara 2011) jer postupak po konkursu nije protekao u skladu sa zakonom, a sada je to učinila još jednom.

DRUGI GAF

Iako je Kačenkov praktično posle prvog poništenja rešenja o prijemu pripravnika imao nacrtano šta treba da uradi, postupio je na gotovo identičan način i izabrao iste kandidate, a samo je jedan od njih (Bojan Trajković) prema najvažnijem kriterijumu (prosečna ocena i dužina studiranja) to zaista zaslužio. Žalbena komisija osporila je ponovo izbor Miloša Djorđevića (44. sa rang-liste od 54 kandidata, prosek 6,35, studirao 7,5 godina), Vladimira Djorđevića (12. sa liste, prosek 7,13, studirao sedam godina), Milene Cvetković (15,7,6), Milana Cvetanovića (7,10,8). Sporno je i što je ponovo prošla Maja Tomić, dvadeset druga sa rang-liste, osoba sa prosekom 6,87 koja je studirala petnaest godina, te Remzije Redžepi, poslednja 54. sa rang-liste (prosek 6,38). Napravljena je samo mala rokada. Umesto ranije izabrane Lidije Janjić, Kačenkov se sada opredelio za najboljeg kandidata po svim parametrima Bojana Trajkovića (prosek 9,03, studirao šest godina).

Bez odgovora: Staniša KačenkovZbog svega ovoga postupak prijema sudijskih pripravnika raspisan u „Službenom glasniku RS“ br. 75/10 od 20. oktobra 2010. godine i dalje traje, a po svemu sudeći neće biti okončan u skorije vreme. Žalbena komisija sudova u Beogradu donela je početkom februara ove godine rešenje kojim poništava rešenje v.f. predsednika Osnovnog suda u Vranju od 24. oktobra 2011“, dakle ono iz ponovljenog postupka i traži da se sve ponovi i treći put. Beograđani su sada konstatovali da je Konkursna komisija Osnovnog suda postupila po ranijim primedbama Žalbene komisije sudova u pogledu vrednovanja kandidata „jer je imala kriterijume za njihovo vrednovanje“, čiji je izostanak ranije uočen kao propust.

– Međutim – konstatuje se u rešenju Žalbene komisije sudova u Beogradu – u listu za izbor mogla je uzvrstiti samo kandidate koji su, imajući u vidu utvrđene kriterijume, u potpunosti ispunili merila propisana za izbor, a kako se na listi nalaze i kandidati koji nisu ispunili te kriterijume potrebno je otkloniti ovaj nedostatak. Kao i da u ponovljenom konkursu komisija pravilnom primenom člana 57 stav 1 Zakona o državnim službenicima i člana 30 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima sačini listu za izbor i istu dostavi v.f. predsednika suda u smislu člana 31 Uredbe, zajedno sa zapisnikom i rezultatima.

PRIMEDBE NEZADOVOLjNIH KANDIDATA
Kandidati koji nisu prošli na izboru, a smatraju da su to prema rezultatima konkurse komisije zasluživali pre primljenih (Tomislav Stojanović, Kosara Stojanović, Dejan Živković, Nikolina Tasić, Milorad Besarabić, Miodrag Cvetković, Predrag Stojiljković) u žalbama Beogradu isticali su uglavnom da Konkursna komisija suda nije pravilno sačinila listu za izbor jer na nju shodno zakonu mogu da budu uvršteni samo kandidati koji su sa najboljim rezultatima ispunili merila propisana za izbor. Više kandidata stavilo je primedbu na okolnost da je Kačenkov trebao ceniti osnovne veštine komunikacije, logičkog i analitičkog rezonovanja, preciznost izražavanja i šta ti sve ne, a da pritom nije ni obavio razgovor sa kandidatima.
Od sedmoro najboljih kandidata sa rang-liste (sa maksimalnim „trojkama“ kao prosečnim ocenama za proveru znanja) prošao je samo Bojan Trajković. Oni koji su na rang-listi bili odmah ispod njega, otpali su – Nikolina Tasić (prosek 8,84, studirala pet i po godina), Sanja Trajković (8,35 – 6), Tomislav Stojanović (8,10 – 5), Dragana Stojiljković (8,06 – 5), Darko Minić (8,07 – 10) i Ivana Tasić (7,77 – 7).

U rešenju Beograđana jasno stoji da je v.f. predsednika suda dužan da sa pravilno sačinjene liste za izbor odabere kandidate i donese rešenje o njihovom prijemu. Posebno je naglašeno da to mora učiniti na sledeći način:

– Vodeći računa o tome da prvenstvo po zakonu imaju kandidati koji su pravni fakultet završili sa visokom prosečnom ocenom – kaže se u rešenju Žalbene komisije sudova u Beogradu, što ovde očigledno nije bio slučaj.

Žalbena komisija sudova još je konstatovala da su se u ponovljenom postupku prijema pripravnika u Vranju „desile nepravilnosti koje su mogle uticati na objektivnost njegovog ishoda“, te da su Kačenkovljevim rešenjem na koje su se nezadovoljni kandidati žalili „povređen zakon“.

KANDIDATSKA REPUTACIJA

Jedan od najbolje plasiranih kandidata sa rang-liste za koga se Kačenkov nije opredelio otkrio nam je da je u lokalnom pravosuđu već duže vreme javna tajna da su primljeni kandidata imali debelu zaleđinu, tj. da svako od njih ima određenu „reputaciju“. Prvi na listi izabranih Bojan Trajković iz Vranja (koji je, kako je rekao novinaru u međuvremenu, definitivno odustao od namere da bude pripravnik u ovom sudu) navodno je blizak jednom visokom lokalnom funkcioneru DS, mada je čovek po svemu zaslužio da bude izabran. Miloš Djorđević iz Vranja je već godinu i po volonter u Višem sudu, a za njegov izbor navodno je svoj autoritet založio jedan rođak, uticajni hirurg ovdašnji. Notorna je činjenica da je Vladimir Djorđević iz Vranja, koji dva puta prolazi na konkursu, sin Zorana Djorđevića, bivšeg sudije ovog suda, sada advokata. Iza Maje Tomić iz Surdulice, zbog koje je bilo najviše povike, navodno stoji jedan biznismen i političar iz te opštine sa kojim je rodbinskim vezama. Za Milenu Cvetković iz Prekodolca, inače osobu koja je trenutno volonter u Osnovnom sudu, navodno lobira prezimenjak i rođak, uticajni sudija sa ovog područja.

„Vranjske“ nisu mogle da provere šta na sve ovo ima da kaže gospodin Kačenkov. Na pitanja koja smo mu prosledili telefaksom u ponedeljak, do zaključenja ovog broja nije bilo odgovora. Sekretarica je poručila da Kačenkov „ima suđenja“, da „prima stranke“, te da ne zna ništa o tome da li ćemo odgovore dobiti. Portparol suda Srboljub Milosavljević, iz nama neobjašnjivh razloga, dobio je dopis „Vranjskih“ da on odgovori na pitanja, iako je jasno kome su bila upućena. Od Kačenkova smo tražili komentar na drugo poništenje njegovog rešenja o projemu pripravnika, odgovor na pitanje zašto je uprkos primedbama Žalbene komisije opet odabrao iste ljude, da li je tačno da nije imao lični susret sa kandidatima kako bi se upoznao sa njihovim veštinama i znanjima, te da li je do reprize izbora kandidata možda došlo pod nekakvim političkim pritiskom.

(KOMPLETAN TEKST PROČITAJTE U ŠTAMPANOM IZDANjU)  • Ostavi komentar