Razmotrićemo sve zahteve za naknadu štete

Eko Taxi Vranje

, ,

Na osnovu odluke Gradskog veća Vranja, 20. februara formirana je komisija za procenu štete na građevinskim objektima u privatnoj svojini nastale kao posledica elementarnih nepogoda i drugih većih nesreća. Svi stanovnici Vranja i okoline koji smatraju da je njihova imovina oštećena zbog snega i posledica otapanja mogu podneti zahtev za nadoknadu troškova. Zahteva je mnogo, a ljudi koji na tome rade malo. O pojedinostima ovog postupka razgovarali smo sa predsednikom komisije, diplomiranim inženjerom arhitekture i službenikom gradskog zavoda za urbanizam Zoranom Cvetkovićem.Ko sve ima pravo da podnese molbu za nadoknadu štete i da li to mogu uraditi oni čija je imovina već osigurana u nekoj od osiguravajućih kompanija?

– Molbu mogu podneti svi oni koji misle da su oštećenja na njihovoj privatoj nepokretnoj imovini nastala zbog posledica elementarnih nepogoda. Što se tiče već osiguranih objekata, ta tačka nije nama obrazložena. Postupak je sledeći: na običnom papiru se izjasnite o nastaloj šteti i obrazložite problem, to predate na prvom šalteru Uslužnog centra opštine Vranje, gde se formira predmet i šalje na dalju obradu. Komisija je dužna da u roku od 30 dana nakon podnešene molbe obiđe objekte i proceni oštećenja, a građani su dužni da tada komisiji pokažu građevinsku dozvolu i dokaz o vlasništvu te nepokretnosti. Rok za podnošenje zahteva za nadoknadu štete nije određen.

Koji objekti imaju prioritet?

– Prvenstveno se tretiraju objekti onih lica koji poseduju građevinsku dozvolu i blagovremeno regulisan porez na imovinu. Kada procenjujemo štetu na određenom objektu, vlasnik je dužan da nam dostavi dokaz o vlasništvu u vidu kupoprodajnog ugovora, sudskog rešenja o nasleđu ili prepisa lista nepokretnosti, jer se može desiti da, ako je objekat imao prethodnog vlasnika, njemu bude isplaćena nadoknada. I na osnovu lične procene na terenu, može se odrediti prioritet. Moram da napomenem da su na primer, deset od petnaest prijavljenih, sitni problemi.

Ko konkretno radi na procenjivanju štete, da li su to veštaci ili ljudi iz Gradske uprave?

Za sad nas je troje iz Gradske uprave. Sa mnom rade Nataša Trajković, diplomirani građevinski inženjer i Dobrila Stanojković, diplomirani inženjer zaštite na radu i službenica gradskog štaba za vanredne situacije. Do sad je prijavljeno oštećenje na 169 objekta, a mi uspemo da dnevno obiđemo pet, s obzirom na to da radimo i prateće poslove u Gradskoj upravi. Na terenu smo od 10 do 14 časova. U slučaju da komisija ne može da uradi zadati posao u roku, zahtevaćemo od Gradskog veća formiranje još jedne, eventualno dve potkomisije.

Kakvo je stanje na terenu? Ima li dosta oštećenja?

– Kao što sam rekao, od petnaest prijavljenih objekata, deset su sa nekim sitnim oštećenjima. Uglavnom najviše oštećenja ima na pomoćnim objektima starije izgradnje i na objektima koji nisu dugo održavani. Ima objekata koji nisu konkretno zbog snega i otapanja pretrpeli štetu, primer je kuća na kojoj se, usled intenzivnog zagrevanja prostorija, zapalio dimnjak a zatim i ceo krov. Dakle, svaki slučaj koji ima veze sa vremenskim neprilikama biće obrađen.

Koliko je sredstava izdvojeno za nadoknadu i koliko će trajati postupak?

– U finansije komisija nema uvid, mi pravimo zapisnik, premer i predračun i dostavljamo Gradskom veću koje će na osnovu tih podataka odrediti sumu koja je potrebna za nadoknadu. Postupak će trajati dok se ne reše svi zahtevi. Naš stav je da obiđemo sve, a da Gradskom veću dostavljamo po deset predmeta, kako bi se ostvarila dinamika u rešavanju problema.

 

DOBITNIK NEDELjE

Dejan Stojković

profesor na Univerzitetu u američkom gradu Bafalu, dobitnik nagrade fonda „Marko Jarić“ za izuzetne doprinose na polju naučnog rada u fizičkim naukama.

 

 

GUBITNIK NEDELjE

Dragan Ilić

direktor vranjske gimnazije, jer kasne radovi na rekonstrukciji obe obrazovne institucije.  • Ostavi komentar