Surdulica svima poželjan partner

Eko Taxi Vranje

Gradi se na sve strane: panorama Surdulice,

Ova opština Pčinjskog okruga je dobila više ponudaiz Bugarske, od onih sa kojima do sada nije sarađivala. Tako su Božurište, Dubnica i Ćustendil potpuno novi poslovni partneri sa kojima su uspostavljeni kontakti 

Kod evropskih fondova iz Programa prekogranične saradnje Srbija-Bugarska, Surdulica je konkurisala sa pet infrastrukturnih projekata, ukupne vrednosti oko dva miliona evra, a svoj deo u masi novca namenjenoj Srbiji, pokušaće da projektima dobiju i PŠ „Josip Pančić“ i Surdulički kulturni centar.

REKONSTRUKCIJE

Kako je do sada završila tri ovakva projekta, a trenutno implementira dva, jedan infrastrukturni sa opštinom Trn i jedan vezan za turizam sa opštinom Koprivštica, to je u ovom pozivu Evropskoj komisiji opština Surdulica podnela projektnu dokumentaciju za pet novih projekata na kojima su joj partneri opštine iz Bugarke, i to: za rekonstrukciju i dogradnju bazena, partner opština Koprivštica, za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Surduličkog kulturnog centra, partner opština Božurište, za rekonstrukciju objekta mesne kancelarije na Vlasina Ridu, partner opština Ćustendil, za izgradnju puta Božica-Zlatanovi, partner opština Dubnica i za izgradnju parkinga, partner opština Trn.

Gradi se na sve strane: panorama SurduliceVišegodišnje iskustvo u pisanju, projekata, sigurnost i znanje u realizaciji, učinili su da je opština Surdulica svima poželjan partner. Pored dosadašnjeg iskustva sa nekim bugarskim opštinama, među kojima je najviše projekata realizovano sa opštinom Trn, za upravo završen poziv Evropske komisije za podnošenje projekata, Surdulica je dobila više ponuda od opština sa kojima do sada nije sarađivala. Tako su opštine Božurište, Dubnica i Ćustendil potpuno novi poslovni partneri, a uspostavljeni su kontakti sa čelnicima ovih lokalnih sredina otvaraju i nove mogućnosti i za privredne, kulturne, turističke i duge vidove buduće saradnje, kakva već postoji sa opštinama Trn, Radomir i Koprivštica.

Projekat „Model za prekograničnu saradnju u upravljanju kulturno-istorijskim i prirodnim nasleđem i razvoj održivog turizma, koji se realizije sa Koprivšticom (Bugarska), najbolje oslikava status koji ima Surdulica u prekograničnoj saradnji.

Prezentaciji projekta, koja je održana 11.februara ove godine, u prostorijama učiteljskog muzeja u Koprivštici, prisustvovali su članovi tima sa bugarske i srpske strane – predsednici opština, turistički radnici i predstavnici medija. O značaju projekta, ciljevima i očekivanim rezultatima govorile su menadžer, direktorka ustanove kulture „H.N. Palaveev“ i koordinator, direktor Turističke organizacije opštine Surdulica.

CILjEVI

Inače, opšti cilj ovog projekta je da se poboljša teritorijalna saradnja i dobrosusedski odnosi između opštine Koprivštica i opštine Surdulica u oblasti menadžmenta, očuvanje i promovisanje kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa i razvoj održivog turizma.

Specifični ciljevi su jačanje kapaciteta za planiranje, donošenje odluka za rešavanje zajedničkih problema i razvoj regionalnih potencijala i razvoj politika za planiranje i upravljanje u oblasti kulture, ekologije i turizma. Projektom bi trebalo omogućiti i uspostavljanje preko – graničnog pilot modela za proučavanje, očuvanje, socijalizaciju, integrisano upravljanje i promociju zajedničkih CHNH i ST i razvoj kroz savremene informacione tehnologije.

Ukupna vrednost projekta je oko 200.000 evra, a period implementacije je godinu dana: realizacija se završava 29. jula 2012. godine.

 

Dozvole za rekreativni ribolov
Obaveštavaju se svi zainteresovani građani da dozvole za rekreativni ribolov za ribarsko područje PIO„Vlasina“ mogu kupiti svakog radnog dana u prostorijama JP „Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica“ u vremenu od 08 – 15 časova. Pravilnikom o visini troškova za izdavanje godišnje dozvole za rekreativni ribolov, za 2012. godinu je propisana visina troškova u iznosu od 4.600 dinara.
Za lica starija od 65 godina, lica sa telesnim oštećenjem od 60-79%, žene i lica mlađa od 18 godina visina troškova za izdavanje godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 2.300 dinara.
Za lica sa telesnim oštećenjem od 80% i više ili trajno nesposobna za rad, lica sa posebnim potrebama i za ratne vojne ivalide, visina troškova za izdavanje godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 100 dinara.
Za izdavanje godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2012 godinu potrebna je slika veličine 3 x 3,5 cm i članska karta USR „Vardenik “ iz Surdulice sa plaćenom članarinom za 2012 godinu.
Godišnje dozvole za 2012 godinu mogu se kupiti u šest mesečnih rata i važe na svim ribolovnim vodama na teritoriji Republike Srbije.
Sve potrebne informacije možete dobiti na sledeće telefone: 815-359 i 815-277.  • Ostavi komentar