Lekovi bez imena

Eko Taxi Vranje

, , Nema problema: Slađan Tomić

Na računima Apoteke Vranje izdatim osiguranicima koji sa receptom nabavljaju lekove sa pozitivne liste A1, za koje se plaća učešće, nema naziva ni pune cene leka. Bez tih podataka i iskazanog procenta učešća u ceni, osiguranici ne mogu znati da li im je „učešće“, kako piše na isečku, pravilno naplaćeno 

Prošlog četvrtka u redakciju „Vranjskih“ došao je jedan naš sugrađanin ljutito pokazujući novinarima fiskalne isečke koje je dobio u ogranku Javne ustanove Apoteka Vranje u glavnoj ulici. Na isečcima, koje svi građani dobijaju svakodnevno kada kupe neki proizvod, nije se mogao videti naziv artikla, u konkretnom slučaju leka, već je umesto imena pisalo „učešće“. Tu takođe piše koliko to učešće košta.

Iz isečka se, međutim, ne vidi na šta se učešće odnosi, za koji se lek plaća, ni kolika je cena leka za koji se učešće plaća. Takođe nije iskazan ni procenat učešća koji (za lekove sa pozitivne liste A1, prema Pravilniku o listi lekova koji se izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja) ima kliznu vrednost od 10 do 90 odsto.

ZAKON JE JASAN

Direktor Filijale Poreske uprave u Vranju, Slađan TOMIĆ, iako, kako sam kaže, ne sasvim siguran u ono što tvrdi, ima opravdanje za ovakav način izdavanja fiskalnih isečaka u državnim apotekama, jer se u tim slučajevima, po njegovom tumačenju, ne radi o prodaji leka.

– Reč je o besplatnim lekovima, praktično lekovima izdatim na recept na koje se samo plaća učešće. Oni u suštini, sa stanovišta javnih prihoda, nisu prodali lek, nemaju obavezu da obračunaju PDV. Tu je iskazana samo vrednost usluge, praktično participacije. Kad bi stavili naziv i cenu leka, imali bi obavezu da plate PDV. Nama su u Poreskoj upravi bitni njihovi javni prihodi, koliko su prihodovali, kolika je njihova poreska obaveza i da li su to prijavili. Tu zasad nije bilo problema – navodi Tomić.

Nema problema: Slađan TomićIpak, na fiskalnim isečcima Apoteke Vranje na kojima piše „učešće“ jasno se vidi i poreska stopa od osam procenata obračunata na plaćenu cenu učešća, potpuno identična onoj koja se plaća prilikom kupovine lekova. To ukazuje da je Apoteka naplatila porez za to „učešće“ koji je i vrednosno u dinarima iskazan na isečku.

Dragoslav NEDELjKOVIĆ, direktor Filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), objašnjava da je „učešće“ u stvari „razlika do pune cene leka“.

– Kako da osiguranik zna da mu je ispravno naplaćeno ako se na fiskalnom isečku ne vidi puna cena, ni naziv leka. Ne može to tako – upozorava Nedeljković.

On ističe da svaki lek ima svoju šifru prema kojoj se nalazi na listi lekova po tzv. jedinstvenoj klasifikaciji lekova (JKL) i anatomsko-terapijsko-hemijskoj šifri (ATC) na osnovu čega se može utvrditi tačan naziv, sadržina leka, dnevna doza, pakovanje i cena bez PDV, kao i prodajna cena leka.

– Fiskalni isečak iz Apoteke Vranje koji mi prezentujete ne sadrži naziv, ni maloprodajnu cenu leka. Najverovatnije se radi o izdatim lekovima sa liste A1, jer je iskazano učešće u vrednosnoj jedinici. Ali bez procenta učešća u ceni leka, što je takođe propust. Lično smatram da ne može na ovaj način da se krši Zakon o fiskalnim kasama. Reč je o nepravilnom evidentiranju prometa – napominje Nedeljković.

DRAGAN STOJANOV, ADVOKAT
NEISPRAVNI ISEČCI
Advokat Dragan STOJANOV kome smo prezentovali isečke Apoteke Vranje bez naziva i pune cene leka na koju se plaća učešće, reagovao je interpretirajući obaveze koje propisuje Zakon o fiskalnim kasama.
– A tim zakonskim propisima se jasno kaže da mora da bude naveden naziv proizvoda, jedinična cena, obračun PDV i ukupna cena. Tako je verovatno izdavanje računa bez takvih podataka u bilo kojoj hipotetičkoj situaciji neispravno – navodi Stojanov.

Direktorka Apoteke Suzana SAVIĆ, odgovarajući pisanim putem na novinarska pitanja, naglašava da svako ko kupi lek bez lekarskog recepta dobija fiskalni isečak na kome se nalazi naziv leka i svi ostali podaci koje predviđa Zakon o fiskalnim kasama. No, šta je sa tzv. „učešćem“?

– Jedan isti lek, propisan na obrascu lekarskog recepta, može se izdati sa fiksnom participacijom od pedeset dinara po kutiji izdatog leka ili sa procentualnim učešćem pacijenta u ceni leka. Primanja ostvarena po osnovu učešća osiguranih lica RFZO za izdate lekove na recept i medicinsko tehnička pomagala na nalog, dakle fiksnu participaciju i procentualno učešće u ceni leka, Apoteka Vranje naplaćuje i kao takve iskazuje na fiskalnom računu. Taj iznos se dalje zasebno iskazuje na fakturi Apoteke prema RFZO i on se umanjuje od ukupnog iznosa fakture koju fond upućuje apoteci – tvrdi direktorka Apoteke.

UČEŠĆE ILI PARTICIPACIJA

Kao prilog se uz fakturu RFZO dostavljaju originali svih recepata koji su osnov za naplatu participacije odnosno učešća.

– Dakle – nastavlja Savićeva – reč učešće označava participaciju osiguranog lica u ceni leka.

Na podsećanje šta obavezno propisuje zakon kada je u pitanju sadržina fiskalnog isečka, direktorka Apoteke odgovara da se fiskalni isečci na ovaj način u ustanovi izdaju od 1. januara 2005, od početka važenja Zakona o fiskalnim kasama.

– Ne mogu da se izjasnim ko je uveo praksu da se uz reč „učešće“ na fiskalnom isečku ne navodi naziv leka jer u to vreme nisam bila zaposlena u Apoteci Vranje – zaključuje Savićeva.

(KOMPLETAN TEKST PROČITAJTE U ŠTAMPANOM IZDANjU)  • Ostavi komentar