Ma, kakva kriza

Eko Taxi Vranje

Biće para: odbornici,

Skijalište „Besna kobila“ je od januara do kraja septembra „utopilo“ 90 odsto godišnjih sredstava. Među istaknutim trošadžijama su i Sportski savez, koji je za programske aktivnosti u prvih devet meseci spiskao duplo više od onoga što je planirano za godinu dana, ali i Gradska uprava 

U gradskoj kasi ove godine biće 159 miliona dinara manje nego što je planirano budžetom koji je usvojen krajem 2010. U prvih devet meseci 2011. međutim, pojedini budžetski korisnici, poput Skijališta „Besna kobila“, Sportskog saveza i Gradske uprave, trošili su kao da novca ima na pretek. Više od planiranog tamo je davano na naknade, troškove putovanja, specijalizovane usluge, nabavku opreme, održavanje, materijal, telefoniranje, reprezentaciju…

PUNjENjE I PRAŽNjENjE

Uzroka za smanjenje prihoda u gradskoj kasi ima više, a ovde je dovoljno navesti samo one najvažnije. Na prvom mestu, Grad se nije zadužio 200 miliona dinara kako je bilo planirano, već samo 50, što, na kraju krajeva, i nije loše. Veći problem predstavlja podatak da će nam transferi sa republičkog nivoa biti umanjeni za 45 miliona dinara: umesto 420, do kraja godine dobićemo 375. Ozbiljno je podbacio i izvorni prihod od naknade za uređivanje građevinskog zemljišta: umesto planiranih 90, biće dobro ako se po tom osnovu nakupi 40 miliona.

Na drugoj strani, blagodarivši izmeni Zakona o finansiranju lokalne samouprave koji je stupio na snagu 1. oktobra ove godine, od poreza na zarade će se dobiti nekoliko desetina miliona dinara više, a biće povećanja prihoda i zahvaljujući činjenici da je završni račun budžeta za 2010. pokazao da će iz prošle u ovu godinu biti prenešeno 48 umesto planiranih 15 miliona dinara.

 

Kad se sve sabere, dolazi se do pomenutog umanjenja prihoda od 159 miliona, što ne bi bilo problematično da su se korisnici ponašali u skladu sa planom budžeta, tj. sa ekonomskom snagom lokalne sredine.

Prema devetomesečnom izveštaju o trošenju para iz gradske kase koji je sačinio Sekretarijat za finansije i privredu, javno preduzeće Skijalište „Besna kobila“ je od januara do kraja septembra „utopilo“ 90 odsto godišnjih sredstava: za naknade u naturi tamo je već izdvojeno 415 umesto 50 hiljada, odnosno osam i po puta više od predviđenog, stalni troškovi su dostigli 137, a troškovi putovanja 136 odsto, specijalizovane usluge su na 349 odsto, mašine i oprema na 611 odsto…

Biće para: odborniciMeđu istaknutim trošadžijama je i Sportski savez koji je za programske aktivnosti u prvih devet meseci spiskao duplo više od onoga što je bilo planirano za čitavu godinu.

Zamenik gradonačelnika i funkcioner DS Igor Andonov se slaže da je Skijalište na vrhu liste neodgovornih korisnika, ali dodaje da stepen trošenja para iz budžeta zavisi od brojnih faktora, među kojima su povećanje cena energenata, promene propisa, prenošenje nadležnosti sa republičkog nivoa i tome slično. On kaže da je ipak zadovoljan stanjem u gradskoj kasi, te da se na nivou vladajuće koalicije na lokalu raspravlja o merama štednje i neodgovornim potezima unutar javnih institucija, ali da je moć ipak u rukama jednog čoveka.

 

– Pričamo, svađamo se, ali je davanje para ekskluzivno pravo gradonačelnika Miroljuba Stojčića. On odlučuje o prioritetima, odnosno o tome kome će i kada biti isplaćen novac iz budžeta – objašnjava Andonov.

NIKOLIĆ
VIDIMO SE NA IZBORIMA
Lider SNS na lokalu Dragan Nikolić kaže da nema mnogo svrhe komentarisati odlivanje para iz gradske kase.
– Ova vlast troši trećinu budžeta na plate njihovih miljenika u Gradskoj upravi, Skupštini, Sportskom savezu i drugim lokalni institucijama, a od nedavno su počeli da zapošljavaju i metrese. Ponašaju se autistično, kao da žive u nekom svom svetu, van svih događaja, kao da njima kriza ne može ništa, kao da u gradu nema siromaštva. Jedino ih interesuje kako da kupe još neki stan ili auto, kako da još koju hiljadu evra stave u džep. Zato mogu da im poručim sledeće: vidimo se na izborima, pozdravljaju vas građani Vranja – kaže Nikolić.

A, prema pomenutom izveštaju, ispada da Stojčić među prioritete svrstava putovanja. On je sa članovima Gradskog veća u te svrhe potrošio preko četiri miliona dinara, odnosno duplo više nego što je planirano za celu godinu. Ukupno gledano, ova grupa lokalnih funkcionera je do 30. septembra iskoristila 90 odsto predviđenih sredstava.

KOMUNIKACIJSKA MANIJA

Najzanimljivije je u Gradskoj upravi, gde ima „probijanja“ po raznim osnovama, pogotovu po pitanju plata. Do kraja godine u te svrhe će se izdvojiti 166 umesto planiranih 137 miliona dinara.

– Ovo povećanje je posledica činjenice da će u Gradskoj upravi 2011. biti isplaćeno 13,5 zarada: 11,5 za ovu i dve zaostale iz prošle – objašnjava Andonov.

U Gradskoj upravi se troši preko zadatih limita po mnogim osnovama, ali načelnik Gradske uprave Nebojša Ljubić za sve ima spremno objašnjenje.

Recimo, Gradska administracija je za usluge komunikacija u prvih devet meseci iskoristila 6,8 miliona dinara, gotovo dva puta više od procenjenih potreba: za razgovore mobilnim telefonima, recimo, plaćeno je 1,8, iako je za godinu dana trebalo da se izdvoji 1,3 miliona dinara. Slične „rezultate“ ostvarili su i oni koji su razgovarali fiksnim telefonima.

–  Svaki korisnik mobilnog telefona će platiti iz svog džepa ono što je potrošio preko limita. Troškovi usluga komunikacija su veći jer je poskupela i telefonska pretplata, a kupovali smo i neku opremu. U toku je i izrada pravilnika o korišćenju fiksnih telefona, tako da će se i tu smanjiti troškovi – obećava Ljubić.

Lokalna administracija nije štedela ni po pitanju reprezentacije. Za devet meseci je iskorišćeno 1,18 miliona, umesto 350 hiljada.

BROJNO STANjE U GRADSKOJ UPRAVI
Planom budžeta za 2011, za isplatu otpremnina u Gradskoj upravi bilo je predviđeno 1,5 miliona dinara, ali u te svrhe do sada nije potrošena ni prebijena para. Načelnik GU Nebojša Ljubić kaže da se tim novcem broj zaposlenih mogao smanjiti za desetak, ali da to nije učinjeno zato što će otpuštanje lokalnih činovnika biti sprovedeno uz podršku Vladinog programa koji bi uskoro trebalo da bude donet. Što se tiče trenutnog brojnog stanja, Ljubić tvrdi da je u Gradskoj upravi, računajući gradonačelnika, njegovog zamenika i članove Gradskog veća, ukupno zaposleno 284 ljudi, odnosno 22 manje nego sredinom 2008, kada je formirana lokalna vlast. Kako „Vranjske“ saznaju iz drugih izvora, međutim, lokalna administracija, računajući stalno zaposlene i one koji su primljeni na određeno vreme, na kraju 2010. brojala je 326 ljudi, odnosno petnaestak više nego na isteku 2008.

– To nije reprezentacija u klasičnom smislu kao što su kafanski računi. Veći deo tih sredstava će biti vraćen u budžet, jer se radi o čajnoj kuhinji za zaposlene, kojima se odbija od plate ono što su potrošili – tvrdi Ljubić.

Ima tu još koječega, kao što je kupovina klima uređaja, alko-test aparata, kompjutera, nameštaja, telefona, ali Ljubić smatra da je povećanje ovih troškova u najvećoj meri posledica formiranja Komunalne policije i Uslužnog centra za građane Kosovskog pomoravlja.

Dakle, uprkos devetomesečnom izveštaju koji pokazuje da su pojedine institucije „probile plafon“, lokalni funkcioneri tvrde da se štedi koliko je to u datim okolnostima moguće, te da mesta za brigu nema. Objašnjavajući razloge za rebalans lokalnog budžeta koji je u utorak usvojilo Gradsko veće, pomoćnik gradonačelnika Dragan Spirić je naveo da ravnoteža između prihoda i rashoda u gradskoj kasi nije narušena.

–  Bilo je određenih nepoštovanja finansijske discipline, ali generalno se može zaključiti da se budžet izvršavao onako kako su ga odobrili odbornici (decembra 2010 – prim. Z. R.) – kazao je Spirić pred okupljenim novinarima.

PODVIKIVANjE

Član Gradskog veća i funkcioner SPS Branimir Stojančić takođe smatra da je bilo „iskakanja“ u trošenju para, ali da je dovoljno da se neodgovornima samo podvikne:

– Od svih budžetskih korisnika tražimo veću disciplinu, kako u izradi planova, tako i u trošenju sredstava – naveo je Stojančić.

BROJKE
Komunikacije                                    6,8  miliona
Računi za mobilne telefone           1,8  miliona
Reprezentacija                                  1,18miliona
Nagrade za posebne rezultate           1,5  miliona
(Gradski funkcioneri tvrde da je u okviru ove poslednje stavke svim zaposlenima u GU za Božić podeljeno po 5.000 dinara)

Gradska skupština raspravljaće o predlogu rebalansa na sledećoj sednici, ali se već sada može konstatovati da značajnijih sankcija, za one koji su arčili iznad planiranih limita neće biti. Naprotiv.

Šta piše u predlogu rebalansa? Što se Skijališta, recimo, tiče, tamo stoji da će ovo javno preduzeće moći da računa na 22 miliona budžetskih para umesto na 17,8 koliko je prvobitno bilo predviđeno. A, gradska uprava će za svoje potrebe dobiti 276,8 umesto 224,4 miliona.

Ko je u svemu ovome nastradao? Izgleda onaj ko obavlja najvažnije poslove u gradu: Direkcija za izgradnju i razvoj. U tom javnom preduzeću su u prvih devet meseci potrošili svega 51 odsto predviđenih para. Ukoliko odbornici usvoje predloženi rebalans, dobiće 11 miliona manje nego što je bilo predviđeno planom budžeta koji je izglasan krajem 2010.  • Ostavi komentar