Gradska vlast nas ne razume

Eko Taxi Vranje

Centar za razvoj i pružanje lokalnih usluga socijalne zaštite ovihdana slavi tri godine od osnivanja, kada je nekadašnji Dom za decu bez roditeljskog staranja sa republičkog nivoa transformacijom preuzela lokalna samouprava. Ova javna ustanova pokriva teritoriju Pčinjskog i Jablaničkog okruga i ima potpisan protokol sa ostalim opštinama o smeštaju svih kategorija korisnika čije novčane troškove snosi opšptina sa čije teritorije oni i dolaze. U osnovne delatnosti spada i Dnevni boravak, odnosno dnevno zbrinjavanje dece ometene u razvoju svakog radnog dana od 7 do 14 časova.Ko sve spada u vaše korisnike?

-Skitnja i ilegalni prelaz stranih držaljana preko naše granice su česti slučajevi u kojima mi pružamo socijalnu zaštitu. Pod skitnjom prvenstveno mislim na maloletnu decu koja se iz nekog razloga odmetnu ili udalje od kuće i nađu u drugoj, često nepoznatoj sredini. Tu su i stara lica sa ove teritorije koja su po nekom nepisanom pravilu najčešće iznemogla i nesposobna da se staraju o sebi te se mi staramo o njima dok se ne pronađe rešenja za dalji vid zaštite . U slučaju nasilja u porodici vrši se trenutno izmeštanje žrtve koje može da potraje od sedam dana do šest meseci, kako je i propisano Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Kakvim kadrom raspolažete?

– Najbrojniji su vaspitači koji su radili u Domu za nezbrinutu decu, zatim imamo specijalne pedagoge, defektologe i psihologa, a o zdravlju korisnika sa narušenim zdravljem stara se medicinska sestra i doktorka koja ima potpisan ugovor o delu.

Koji su kapaciteti vašeg objekta?

-Sveobuhvatni kapaciteti u organizacionim jedinicama su 80 ležajeva, a trenutno u objektu boravi 29 lica, dok ih je preošle nedeljeaj broj bilo 46. U dnevnom boravku u proseku imamo 18 dece.

Kako opstajete u vreme krize?

-Iako nailazimo na slabo razumevanje gradske vlasti, svim se silama trudimo da dođemo i do sopstvenih sredstava. Trenutno imamo dva vozila u posedu za prevoz dece do i iz dnevnog boravka, ali su ta vozila stara i mala, i nisu specijalizovana za prevoz osoba sa invaliditetom što predstavlja još jedan veliki hendikep. Nabavka jednog specijalizovanog kombija umnogome bi doprinela rešavanju problema sa kojima se suočavamo.  • Ostavi komentar