„Sajmovanje“ za džeparac

Eko Taxi Vranje

Volonterima  Kancelarije za mlade iz Vranja dodeljena su novčana sredstva u iznosu od 73.000 dinara za realizaciju projekta „ Sajmovanje“ u okviru kampanje „ Mladi su zakon“ koja se sprovodi u 25 okruga u Srbiji, u saradnji sa 25 resurs centra, odn. organizacija civilnog društva iz tih okruga. Projekat,  čija će implementacija otpočeti 12.  avgusta, na Međunarodni dan mladih,  ima za cilj podsticanje aktivnog učešća mladih u društvenom  životu zajednice kroz samoorganizovanje i promociju vrednosti volonterizma, preduzetništva mladih i reciklaže.Šta „Sajmovanje“ zapravo predstavlja i u čemu se on ogleda?

-Centralna aktivnost projekta je sajam  koji će biti održan u septembru u prostoru mini pič terena kod OŠ „Vuk Karadžić“. Tokom jednodnevnog sajma, mladi ljudi će  dobiti priliku da prodajom polovnih stvari zarade džeparac, da njihovom razmenom dođu do željenog komada odeće, neke knjige i sl. ,  ali i da izradom i prodajom nakita od recikliranog materijala pokažu zajednici kako je moguće čuvati životnu sredinu, a istovremeno se zabaviti i zaraditi.

Koliko su mladi i njihova dostignuća zaista zastupljeni i da li uživaju adekvatnu podršku neke od institucija?

-Nažalost, društvo u Srbiji još uvek nije u dovoljnoj meri prepoznalo mlade kao potencijal svog razvoja i napretka. Pri tom posebno mislim na slabost postojećih mehanizama da na pravi način odgovore potrebama mladih. U ovom trenutku, najveću podršku mladima u Srbiji pruža Ministarstvo omladine i sporta, koje pokušava da osmisli programe i iznađe načine da podrška bude što doslednija. Međutim, bez saradnje i zalaganja ostalih aktera omladinske politike, ta podrška nije dovoljna.

Osim zastupljenosti u medijima, kako se još može unaprediti položaj mladih u društvu i koliko ovakvi programi doprinose tome?

-Na prvom mestu, mlade ljude stalno treba podsećati od kolikog značaja su njihova energija i njihovo učešće za opstanak svakog modernog društva.  Istovremeno, kroz  sistem formalnog i neformalnog obrazovanja moramo ih upućivati na mehanizme pomoću kojih mogu da utiču na to da se svest i delanje zajednice oblikuju u skladu sa njihovim potrebama. Nama, malo starijima, preostaje samo da ih u tome podržimo.  • Ostavi komentar