Finansiranje kreativnosti

Eko Taxi Vranje

Za finansiranje 38 projekata izdvojeno je oko 1,5 miliona dinara. Dodeljeni su grantovi za takozvane male kulturne projekte, koji se kreću u rasponu od 30.000 do 150.000 dinara, s tim da će pojedini biti podržani i sredstvima republičkog Ministarstva kulture i iz fondova EU 

Grad Vranje je prebacio predviđeni novčani iznos korisnicima sredstava, odnosno autorima projekta, koji su učestvovali na konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2011. godinu, a čiji su projekti odobreni. Prema rečima lokalnog ministra za kulturu Zorana NAJDIĆA, ovo je samo prvi deo transfera korisnicima jer će ukupan fond sredstava biti uplaćen sledećeom dinamikom: 15 jula, 15 avgusta i 15 septembra.

MALI GRANTOVI

Ove godine po prvi put je raspisan konkurs za projektno finansiranje i sufinansiranje u kulturi, a januara su potpisani i ugovori o korišćenju 9,1 milion dinara iz gradskog budžeta namenjenih za to. Novi Zakon o kulturi kao veoma značajnu novinu predviđa upravo ovu stavku, a to za zainteresovane predstavlja jednostavan način da dođu do sredstava. Sa druge strane, finansijer se oslobađa brige od eventualnih zloupotreba jer korisnici najkasnije do kraja tekuće godine moraju da podnesu izveštaj o realizaciji kulturnih programa i dostave dokaze o namenskom korišćenju novca.

Dodeljeni su grantovi za takozvane male kulturne projekte, koji se kreću u rasponu od 30.000 do 150.000 dinara, s tim da će pojedini biti podržani i sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije i iz fondova Evropske unije.

– Dodelili smo oko 1,5 miliona dinara za finansiranje i sufinansiranje 38 projekata, od 74 koliko ih je bilo prijavljeno: iz sfere vizuelnog stvaralaštva i multimedije (7), izvornog narodnog stvaralaštva i zaštitue kulturne baštine (2), muzičkog stvaralaštva i izvođačke delatnosti (5), pozorišno, muzičko-scensko i plesno stvaralaštvo (2) i književnost i izdavačka delatnost (12) – ističe Najdić.

Pored toga, potpisani su ugovori i sa korisnicima za još oko 6,5 miliona dinara druge grupe projekata iz oblasti kulture kojima se uvodi u red u sredstava za finansiranje i sufinansiranje gradskih manifestacija i festivala. Ovde su u komisiji bili, sem Najdića, Branimir Stojančić, Nela Cvetković, Jasmina Petrović i Danijela Bandović.

Gradonačelnik Miroljub STOJČIĆ, ističe da se ovakvim finansiranjem mnogo toga menja.

NOVA PRAVILA

– Sem što smo u obavezi da radimo po novom Zakonu o kulturi, mi na ovaj način dajemo i sasvim drugačiji pristup kulturnom životu u Vranju. Osim budžetskih para, deo novca za realizaciju nosioci projekata morali su da obezbede sami, iz sopstvenih izvora. Grad Vranje će nastojati da finasijski podržava projekete iz oblasti kulture i u buduće, kako bi Vranjanci svoje kulturne potrebe na najbolji mogući način artikulisali, a lokalna umetnička scena se afirmisala – ističe Stojčić.

Prednost prilikom dodele sredstava imali su, kako naglašava Najdić, najkvalitetniji projekti kao i oni koji su već obezbedili određena finansijska sredstva iz drugih izvora finansiranja.

– Inovativnost, kvalitet i realan budžet projekata bili su jedini kriterijumi kojima se rukovodila komisija prilikom dodeljivanja sredstava. Ustanovljavanjem ovakvog konkursa Grad Vranje je obezbedio mogućnost finansijske podrške kako NVO sektoru, tako i slobodnim umetnicima, odnosno celokupnoj vaninstitucionalnoj umetničkoj sceni koja je kvalitetom svojih projekata dokazala da je aktuelna, savremena i živa – ubeđen je Najdić.

O sredstvima iz ove grupe projekata odlučivala je komisija u sastavu: Zoran Najdić, Branimir Stojančić, Momčilo Zlatanović, Zoran Dimić, Danijela Bandović, Nebojša Novković i Suzana Tasić.  • Ostavi komentar