Još jedna zgrada za ugrožena licaU okviru projekta Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima (SSZU), u Vranju su počeli radovi na novoj zgradi namenjenoj zbrinjavanju interno raseljenih, izbeglih i socijalno ugroženih lica. Pored EU, Grada Vranja i Komesarijata za izbeglice, projekat su pomogli Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC sa 20.000 evra, američka humanitarna organizacija Habitat for Humanity sa 10.000 evra i  Hausing centar sa 5.000 evra.U Vranju je 2007. godine izgrađeno 20 stanova od donacija UNHCR, 2009. ponovo toliko od donacija IPA 07 i sada još 20 zajedničkim donacijama više međunarodnih organizacija. Da li se ovim privodi kraju program stambenog i socijalnog zbrinjavanja najugroženijih?

– Pored glavnog cilja koji se postiže ovim programima – raseljavanje i zatvaranje kolektivnih centara, veliki broj naših najugroženijih sugrađana dobio je i svoj krov nad glavom. U jednoj od zgrada nalaze se i dve stambene jedinice iz projekta „Kuća na pola puta“, gde Centar za socijalni rad zbrinjava lica koja izlaze iz sistema socijalne zaštite (mlade koji napuštaju hraniteljske porodice, domove za nezbrinute ili vaspitno popravne ustanove). Paralelno radimo i na uređenju stambenih jedinica u Vranjskoj Banji, koje su naseljavale izbeglice, i njihovom osposobljavanju za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima. U pregovorima smo sa donatorima i za izgradnju namenskog stambenog objekta za lica sa invaliditetom, kao i još jedne zgrade sa 20 stanova čime bi završili sa zbrinjavanjem izbeglica na teritoriji Vranja.

Koliko je do sada u to uloženo novca iz budžeta?

– Svake godine budžetom se predvidi, po raznim osnovama a ne samo za rešavanje stambene problematike, oko 10 miliona dinara za tu stavku. Grad preuzima sve administrativne troškove (takse, dozvole i sl.), troškove vezane za opremanje porodica za useljavanje i one za finansiranje porodice domaćina socijalnog stanovanja, dok donatori pokrivaju troškove izgradnje i opremanja objekata. 

Sem programa SSZU, šta je još učinjeno za integraciju ovih lica?

– Radimo i programe otkupa seoskih domaćinstava i dohodovnog osposobljavanja izbeglih i raseljenih lica. Cilj je da oni kroz programe osamostaljivanja i osposobljavanja za rad izađu iz sistema socijalne zaštite.  • Ostavi komentar