Za pet meseci 150 prijava

Eko Taxi Vranje

Komunalna policija u Vranju počela je sa radom 31. januara. Za teritoriju Vranja i Vranjske Banje zaduženo je 14 komunalnih policajaca, deset manje nego što je to propisano zakonomNa šta se građani najviše žale, koliko ste do sada napisali prijava i za koje prekršaje, ima li kažnjenih?

– Najveći broj prijava odnosi se na zauzeća javnih površina (vanpijačna i ulična prodaja, ostavljena neregistrovanih i havarisanih vozila, deponovanja smeća i šuta), ispuštanje i prosipanje otpadnih voda i fekalija na javne površine i u vodotokove. Veliki broj prijava odnosi se i na nečistoću u gradu (prljave ulice, prepuni kontejneri, smeće oko kontejnera i psi lutalice, ali za to je nadležno JP Komrad.

U proteklom periodu napisano je 150 prijava. Mandatne kazne kreću se u rasponu 2.500 – 10.000 dinara (dobar deo je naplaćen, a protiv onih koji u roku od osam dana nisu izvršili uplatu Sekretarijat komunalne policije podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka).

Da li građani prijavljuju i javne ustanove i preduzeća?

– Da. Javnim ustanovama i preduzećima smo poslali veliki broj zahteva u cilju preduzimanja mera i aktivnosti iz njihove nadležnosti. Ali, u većini slučajeva oni nisu ništa preduzeli. Prema svim javnim ustanovama i preduzećima i odgovornim licima u njima, koji ne postupe po našim zahtevima, biće primenjene adekvatne sankcije.

Koliko nadležne inspekcije u gradu dobro rade svoj posao?

– Ja nisam merodavan da ocenjujem rad inspekcijskih službi, sve one rade u okviru svojih nadležnosti, primenjujući pritom zakonsku regulativu. Ono što jeste evidentno je to da veliki broj prijava koje dolaze u Sekretarijat komunalne policije, su prijave koje su već podnete nekoj od inspekcijskih službi.  • Ostavi komentar